e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

Πατριαρχική Χοροστασία στον Ναό του Αγ. Νικολάου Νεοχωρίου Κ/Πόλεως και άλλα νέα εκ Φαναρίου (9 και 10.12.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης Δεκεμβρίου, ἱερουγοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν τό προσφάτως μετακομισθέν ἐκ Bologna ἀπότμημα τῆς τιμίας κάρας τῆς Ἁγίας. 

* * * 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί παρηκολούθησε τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως μουσικοφιλολογικόν μνημόσυνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα, διαπρεποῦς Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καθ᾿ ἥν ὡμίλησε καταλλήλως περί τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς παραδόσεως καί ἰδιαιτέρως τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί διεζωγράφησε τήν ἀνεκτίμητον προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου Πρωτοψάλτου εἰς τήν διάδοσιν καί μεταλαμπάδευσιν τοῦ γνησίου Πατριαρχικοῦ ὕφους τοῦ ψάλλειν, συγχαρείς πατρικῶς ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς τιμητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως. 

Παρέστησαν Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεως, ἐνῷ χαιρετισμόν ἀπηύθυνον οἱ Μουσικολ. Β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, καί Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος - Νικόλαος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Κομοροσάνο, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ. 

* * * 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Παδούης. 

* * * Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, ἡ Ἐντιμ. κ. Barbara M. Thomas, Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ὅπου ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐλλογ. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Ὑπότροφος τῆς Κοινότητος, ἀναπτύξας τάς προγραμματιζομένας δράσεις αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς ὑπευθύνους τῆς Κοινότητος διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός ἅπαντας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει καί τῶν ἐγγιζουσῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ καί εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Ἑλλάδα, ὡς καί εὐρύτερον εἰς τάς τουρκοελληνικάς σχέσεις. 

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ γεῦμα, ἐν ἑστιατορίῳ τῆς περιοχῆς. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Μαχαιρίδην, πρῴην Περιφερειάρχην Νοτίου Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Κωνσταντινιᾶς, Ἰατροῦ, ἐκ Ρόδου, τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Λαγοῦ, Οἰκονομολόγου, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Βαγχῆ, ὁμοίως Οἰκονομολόγου, καί Ἀντωνίου Βλαχούση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, Παιδιάτρων, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Μελίνας, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Μονάχου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ. 
- Ὅμιλον καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Ἠμερησίου ΕΠΑΛ Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίας Χαβρουζᾶ, Καθηγητρίας Αἰσθητικῆς. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον - Ἀπόστολον Τσίκραν, Ἐκπαιδευτικόν, καί Ἐντιμ. κ. Νεκτάριον Κυρκόπουλον, Καλλιτέχνην, ἐκ Φλωρίνης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν - Συγγραφέα, καί Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν – Συγγραφέα, ἐκ Νέας Ἀρτάκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον τῆς ΕΡΤ -Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Ἑνώσεως Κεντρῴων, καί Παναγιώτην Διαμαντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, ἥν συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Τερζίογλου, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Teni, Ἰδιωτικοῦ Ὑπαλλήλου, καί Tamar, μαθητρίας, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) συναυλίαν τῆς Καλλιτέχνιδος Πηγῆς Λυκούδη, ὑπό τόν τίτλον «Προσευχή», τῇ συμπράξει τῆς Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ καί τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρίας Πολιτιστικῆς Δράσεως «Ἠχοδιάστασις», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν Ψυχικοῦ, τό Σάββατον, 9ην Δεκεμβρίου. 


- Ὑπό τῶν Πανοσιολ. κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ προβολήν ταινιῶν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πραγματοποιουμένων ἐκδηλώσεων ἐπί τοῦ θέματος «7th European Union Human Rights Film Days», ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ ἕδρᾳ τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Αὐστρίας, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ τραγικοῦ τρομοκρατικοῦ συμβάντος τῆς 10ης Δεκεμβρίου 2016 μέ πλεῖστα θύματα καί τραυματίας, ἐν τῷ Σταδίῳ «BJK Vodafone Park», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: