e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου σε Αθήνα, Εύβοια, Σπέτσες και Ύδρα (2-9.6.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν 2αν τ.μ. Ἰουνίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, ἐκεῖθεν δέ ὁδικῶς εἰς Εὔβοιαν, καί προέστη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἁγιοκατατάξει τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος εὑρίσκεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ Εὐβοίας. Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος – Φωτογράφος, καί Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 
  Ἐν τῷ ἀερολιμένι «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» τῶν Ἀθηνῶν τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί λοιποί ὑπηρεσιακοί παράγοντες. 
     Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿ Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς Ἀρκίτσαν Λοκρίδος, ἐκ δέ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς διεπεραιώθησαν εἰς Λουτρά Αἰδηψοῦ, καταλύσαντες ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Θερμαί Σύλλα».
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ὁσίου Δαυΐδ Ροβιῶν Εὐβοίας, εἰς τά προπύλαια τῆς ὁποίας ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ὑπό τῶν τοπικῶν, δημοτικῶν, πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί ἡ ἀπόδοσις τῶν νενομισμένων τιμῶν.  
     Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν τάφον τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου, ἔνθα ἤναψε τήν κανδήλαν, ἀκολούθως δέ προέστη τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, συμπροσευ-χομένων πλείστων Ἱεραρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καί λοιπῶν ἀρχῶν καί πλήθους ἐνθουσιώντων καί ἐν κατανύξει προσευχομένων εὐλαβῶν προσκυνητῶν, προσελθόντων διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ νέου Ἁγίου. 
     Ἐν τῷ τέλει τῆς ἱ. Ἀκολουθίας, τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας προσεσφώνησαν δι’ εὐλαβῶν προσρήσεων, ἀλληλοδιαδό-χως, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ἐκ μέρους τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, κωλυθέντος νά παραστῇ αὐτοπροσώπως, ὁ Ποιμενάρχης ἅγιος Χαλκίδος,  ὅστις προσέφερεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του ἀναμνηστικά δῶρα, τοῦ Πατριάρχου ἀνταποδώσαντος τήν χειρονομίαν, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Γαβριήλ Ἐμμανουηλίδης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, ὅστις καί Τῷ προσέφερεν ἱ. εἰκόνα τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ διά καταλλήλου ἀντιφωνήσεως ἀνεφέρθη εἰς τήν ἄμεσον ἀνταπόκρισιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ὁλόθυμον ἱκανοποίησιν, συμφώνως πρός τά ἔκπαλαι ὑφιστάμενα ἱεροκανονικῶς θέσμια, τοῦ αἰτήματος τοῦ ἐπιχωρίου Ἱεράρχου διά τήν ἀναγραφήν τοῦ Γέροντος Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, «τοῦ μέ συγχωρεῖτε», εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, προσέφερεν εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱ. Μονῆς ἀργυροῦν χέρνιβα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, προσεκόμισε δέ τήν Πρᾶξιν Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου. 
     Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρός τοῦ τάφου τοῦ Προηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς ἀειμνήστου Κυρίλλου Ἱερομονάχου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων. 
     Τό ἑσπέρας, παρετέθη πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς ὑπό τῆς Δημάρχου Ἰστιαίας - Αἰδηψοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Εὐσταθίου-Σπανοῦ, εἰς ὅ παρεκάθησαν πλεῖστοι ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες, ἀντηλλάγησαν δέ αἱ προβλεπόμεναι προπόσεις μεταξύ τῆς ἀμφιτρύωνος, τοῦ Περιφερειάρχου Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη  καί τοῦ Πατριάρχου, ὡς καί ἀναμνηστικά δῶρα. 
     Τήν ἐπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 3ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου κ. Δωροθέου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ, Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμος, Ἐδέσσης, Πέλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Καρπενησίου κ. Γεώργιος, ἐκ δέ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μόρφου κ. Νεόφυτος καί Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀμορίου κ. Νικηφόρος καί Μηδείας κ. Ἀπόστολος, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν, κληρικοί καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἐλθόντων διά νά ζητήσουν τάς προσευχάς καί τήν πρός Θεόν μεσιτείαν τοῦ νέου Ὁσίου, οἵτινες ἀνέμενον ἐπί ὥρας διά νά προσκυνήσουν τόν τάφον αὐτοῦ.
  Πρό τῆς ἀπολύσεως, ὁ Ποιμενάρχης ἅγιος Χαλκίδος ἐξέφρασε διά μίαν εἰσέτι φοράν εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρός τόν Πατριάρχην διά τήν αὐτοπρόσωπον συμμετοχήν Του εἰς τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τονίσας ὅτι Οὗτος ἦλθεν εἰς τήν Εὐβοϊκήν γῆν ὡς οἰκεῖος εἰς τά ἴδια διά νά λαμπρύνῃ, παρά τό βεβαρυμένον πρόγραμμά Αὐτοῦ, τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις καί νά μεταφέρῃ τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. 
     Ἀπαντητικῶς, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, διαζωγραφήσας τάς ἀρετάς τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου καί ἐνθαρρύνας τούς πιστούς εἰς τόν πνευματικόν των ἀγῶνα καί τήν ἀντιμετώπισιν τῶν δυσκολιῶν τοῦ καθημερινοῦ βίου, μή παραλείψας νά εὐχαριστήσῃ τόν Ποιμενάρχην διά τήν ἀβραμιαῖαν φιλοξενίαν καί τάς ἀποδοθείσας Αὐτῷ τιμάς. 
  Τήν μεσημβρίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῇ Μοναστηριακῇ Τραπέζῃ ἐπίσημον ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα, προεπέμφθη ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν ἐπισήμων, μεταβάς εἰς τό Κλεινόν Ἅστυ καί καταλύσας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Μεγάλη Βρεταννία».
  Τήν Δευτέραν, 4ην τ.μ., ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν κατ’ ἰδίαν συνομιλίαν περί θεμάτων διορθοδόξου καί διεκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε πρός τούς ἐν τῇ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῇ ἐπιτελεῖς τῆς Α. Μακαριότητος.  
  Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἐν Κολονακίῳ ἕδραν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. Κατά τήν παρομονήν του ἐκεῖ, τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας ἐπεσκέψατο ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Σακελλαρίου, πρῴην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας καί ὀφφικιάλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
  Μετά ταῦτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἔνθα ἐγένετο ἐγκαρδίως καί μετά τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ πρωτοκόλλου τῆς Προεδρίας τιμῶν δεκτός ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐξάραντος τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τήν ὑπ' αὐτοῦ διαφύλαξιν τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδεωδῶν τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους καί δηλώσαντος διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἀμέριστον συμπαράστασιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τήν ποικιλόμορφον διακονίαν αὐτοῦ πρός πρός τήν ἀνθρωπότητα.  
  Εὐθύς ἀμέσως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο ἐν τῷ Μεγάρῳ Μαξίμου τόν Ἐξοχ. Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπραν, μεθ’ οὗ ἔσχε μακράν συνεργασίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, ὡς καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου. 
  Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, συνοδευομένου ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Μεθώνης κ. Κλήμεντος, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου, καί Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
     Ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῶν αἰτημάτων, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν:
- Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου.
          - Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντος Φιλίππου.
          - Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἡλιάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας. 
          - Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, παρουσιάσαντος Αὐτῷ τήν νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Σουλτανοπούλου.
          - Ἐξοχ. κ. Σταύρου Θεοδωράκη, Προέδρου τοῦ κόμματος «Τό Ποτάμι», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
- Ἐξοχ. κ. Ἄννης - Μισέλ Νικολακοπούλου, Βουλευτοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας. 
- Ἐξοχ. κ. Μαρίου Γεωργιάδου, Βουλευτοῦ τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων καί Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς.   
          - Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις.
          - Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη.
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος κ. Εὐσταθίου Γιαννῆ,
          - Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Νομοφύλακος κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
          - Εὐγεν. κ. Κορίνας Γραφανάκη, Δικηγόρου. Καί
- Ἐντιμ. κ. Πανίκου Ἠροδότου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κύπρου,
ἔσχε δέ τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Φώφης Γεννηματᾶ, Προέδρου τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς.
  Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τόν ἐν Νοσοκομείῳ τῆς Ἀθηναϊκῆς Πρωτευούσης νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Βλάσιον Φειδᾶν, Κοσμήτορα τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
     Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 5ης τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐκήρυξεν ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς Ἀκροπόλεως τήν ἔναρξιν τοῦ 9ου Διεθνοῦς καί Διαθρησκειακοῦ Οἰκολογικοῦ Συμποσίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν τίτλον «Για μία πιό πράσινη Ἀττική: Συντηρώντας τόν πλανήτη καί προστατεύοντας τούς κατοίκους του», παρουσίᾳ διακοσίων περίπου συνέδρων (θρησκευτικῶν λειτουργῶν, εἰδικῶν ἐπιστημόνων, πολιτικῶν, ἐκπροσώπων τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, Πανεπιστημιακῶν διδασκάλων καί φοιτητῶν, ἐκπροσώπων περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων, δημοσιογράφων, ἀκτιβιστῶν καί ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν τῆς Ἀττικῆς καί τῶν νήσων τοῦ Σαρωνικοῦ), προσελθόντων ἐκ διαφόρων Χωρῶν.
  Κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ὁ Α’ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐξοχ. κ. Τάσος Κουράκης, οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί Ἐνεργείας καί Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Σταθάκης καί Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων κ. Κωνστανῖνος Γαβρόγλου, ὁ Ἐξοχ. κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος τοῦ Κόμματος «Τό Ποτάμι», ἀνεγνώσθησαν μηνύματα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ἐκπροσωπηθέντος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών, τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας Justin Welby, τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὡς καί Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, δραστηριοποιουμένων εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί εἰς τήν προώθησιν τοῦ διαλόγου μεταξύ θρησκειῶν καί πολιτισμῶν. 
  Τήν ἐπομένην, Τετάρτην, 6ην τ.μ., ὁ Παναγιώτατος διεπεραιώθη, ὁμοῦ μετά τῶν συνέδρων, εἰς τήν νῆσον Σπέτσες, ὅπου συνεχίσθησαν αἱ ἐργασίαι τοῦ Συμποσίου, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας Οὗτος προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς νήσου καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος δημότης αὐτῆς, ἐνεκαινίασε δέ τό παρ’ αὐτῷ λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον. 
     Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 7ης ἰδίου, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας τῆς Α. Μεγαλειότητος, ὁ Πατριάρχης διεπαιρεώθη εἰς Πόρτο-Χέλι καί ἐπεσκέφθη τόν ἀδιαθετοῦντα Βασιλέα Κωνσταντῖνον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Θεοδώρου, καί ἐπιστρέψας ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τάς ἐργασίας τοῦ Συμποσίου, καθ’ ἅς ἐμελετήθη ἡ διασύνδεσις μεταξύ οἰκολογίας καί οἰκονομίας ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πιεστικῶν κοινωνικῶν καί περιβαλλοντολογικῶν προκλήσεων εἰς τήν Ἑλλάδα καί διεθνῶς. 
  Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας διεπεραιώθη διά τήν ἀπογευματικήν συνεδρίαν τοῦ Συμποσίου εἰς Ὕδραν, ἥν ἐπεσκέφθη τό πρῶτον πρό τετραετίας (Ἰούνιος 2014), ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ ὑπ’ αὐτόν ἱ. Κλήρου καί τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς νήσου, προσκυνήσας ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ξεναγηθείς εἰς τό παρ’ αὐτῷ Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον. Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς συνεδρίας, ἀσχοληθείσης μετά τῶν συγχρόνων κοινωνικῶν προβλημάτων, ὡς ἡ πτωχεία, ἡ μετανάστευσις, αἱ πολεμικαί συγκρούσεις καί τό προσφυγικόν ζήτημα, Οὗτος ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας εἰς Σπέτσας.
  Τήν Παρασκευήν, 8ην ἰδίου, ἐπραγματοποιήθη ἐν πλῷ ἡ καταληκτήριος συνεδρία τοῦ Συμποσίου, τοῦ Πατριάρχου κατακλείσαντος τάς ἐργασίας, ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τούς ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, διοργανωτάς καί ἐθελοντάς διά τήν ἀρτίαν προετοιμασίαν καί διεξαγωγήν τούτου, καί ἀπονείμαντος καλλιτεχνικά ἐνθύμια πρός τούς διακεκριμένους ὁμιλητάς καί ἄπαντας τούς ἐκλεκτούς συνέδρους. 
  Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἀπό τριακονταετίας καί πλέον λειτουργοῦν ἐν Ἀναβύσσῳ Ἀττικῆς Γηροκομεῖον τῆς Ἑστίας Κωνσταντινουπόλεως, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, τοῦ Προεδρείου αὐτῆς καί ἀξιωματούχων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), καί ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό νοσηλευτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ περιθαλπομένους, διανείμας πρός αὐτούς ἱερά ἐνθύμια. 
  Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Στρατηγόπουλον καί τόν Καθηγητήν Αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον.
  Τό Σάββατον, 9ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τά ἴδια, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: