e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Απόστολος Ενότητας, Καταλλαγής κι Ελπίδας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανά την Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

   Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013  
Φωτογραφίες: Ιστότοπος Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων, ἔνθα οἱ πολυάριθμοι συγκεντρωθέντες πιστοί ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ θερμοτάτην ὑποδοχήν. Μετά τούς ἀπευθυνθέντας πρός αὐτούς  Πατριαρχικούς λόγους Οὗτος ἐτέλεσε τόν ἀγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ κοινωνικοῦ ἰατρείου τῆς Μητροπόλεως «Ὑγεία» καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τό κατάστημα ἐνδυμάτων «Ὁ Χιτών» καί τό κοινωνικόν παντοπωλεῖον «Ἡ Ἀγάπη», προοριζόμενα νά θεραπεύσουν τάς ὑλικάς ἀνάγκας τῶν ἐνδεῶν πιστῶν.   
         Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Μενεμένης, ἔνθα προσεκύνησε καί ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς μετά τήν σύντομον προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἀναφερθέντος εἰς τά ἀντιμετωπιζόμενα προβλήματα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ταύτης, ὧν ἡ πλειονότης προέρχεται ἐκ τῆς Κοινότητος τῶν Ρομά. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παρακειμένου Δημοτικοῦ σχολείου Μενεμένης τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Ἀμπελοκήπων-Μενεμένης, οἵτινες ὡμίλησαν καταλλήλως. 
         Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τό Γεν. Νοσοκομεῖον Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εἰς τά προπύλαια τοῦ ὁποίου ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, Ὑπουργός Ὑγείας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱδρυτής τοῦ Νοσοκομείου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Παππᾶς, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην πρό τῆς ὁμιλίας Αὐτοῦ πρός τούς συγκεντρωθέντας εἰς τό ἀμφιθέατρον ἰατρούς καί λοιπόν νοσηλευτικόν προσωπικόν, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ὀγκολογικήν κλινικήν τοῦ Νοσοκομείου καί ηὐλόγησε τούς ἐν αὐτῇ νοσηλευομένους. 
         Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως καί τῶν Διευθυντῶν τῶν κλινικῶν  τοῦ ὡς ἄνω Νοσοκομείου καθώς καί τοῦ «424 Γεν. Στρατιωτικοῦ Ν. Ἐκπαιδεύσεως», τοῦ «Γεν. Ν. Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου» καί τοῦ Ψυχιατρικοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σπουδαιότητα τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος.
         Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τήν «Μονήν Λαζαριστῶν» ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μένη Λυσαρίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δοῦρος, Ἠθοποιός-Καλλιτεχνικός Διευθυντής, καί ἄλλα μέλη αὐτοῦ, καί ἐξεναγήθη εἰς τήν ἔκθεσιν φωτογραφίας «Ἡ ἐκτός τῶν τειχῶν Θεσσαλονίκη». Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν ἀφιερωθεῖσαν εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἔως τῆς σήμερον ἐκδήλωσιν ὑπό τόν τίτλον «40 Χρόνια Ἱστορία», καθ᾽ἥν ἐξετελέσθη πλούσιον μουσικόν καί καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν νέων τῶν ἐνοριῶν αὐτῆς. Ἡ ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά ὁμιλίας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἐκτενοῦς τοιαύτης τοῦ Πατριάρχου μέ θέμα τήν ἐλευθερίαν
          Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον εἰς τό Πατριαρχικόν κατάλυμα πρός τιμήν τῶν νέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθ᾿ὅ ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθείς εἰς Θεσσαλονίκην διά νά ἀποτελέσῃ μέλος τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Θερμές εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

  Κυριακή εσπέρας, 20 Οκτωβρίου 2013  
Πηγή: Ιστότοπος Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως


Για το μαρτυρικό Φανάρι, που, παρότι διαρκώς σταυρώνεται, δεν σταματά ποτέ να κηρύσσει την ανάσταση, μέσα από τα μηνύματα αγάπης, ελπίδας, αλληλεγγύης και συμφιλίωσης ανθρώπων και λαών που μεταφέρει σε όλο τον κόσμο ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, μίλησε απόψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, βαθύτατα συγκινημένος από το αφιέρωμα που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση προς τιμήν του.

Το εν λόγω αφιέρωμα αφορούσε όχι μόνο το πολυσχιδές έργο και τη χαρισματούχα προσωπικότητά του, αλλά και βιώματα από τα πρώτα παιδικά και μαθητικά του χρόνια στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Ίμβρο.

Την ατμόσφαιρα φόρτισε ιδιαίτερα η Γυναικεία Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, αλλά και η ενθουσιώδης συμμετοχή των συνεργατών της στη διακονία του πάσχοντος συνανθρώπου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και ο συλλεκτικός Τόμος «Η Λειτουργία μετά τη Λειτουργία», στον οποίο καταγράφεται το πολύπλευρο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως στα σαράντα χρόνια ποιμαντικής διακονίας της.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, η Βουλευτής κ. Χρυσούλα Γιαταγάνα, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών κ.Σίμος Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου κ. Ευστάθιος Λαφαζανίδης και εκπρόσωποι του Στρατού και της Αστυνομίας.

Νωρίτερα, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εγκαινίασε τον «Σταθμό Αγάπης» του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης, μία κοινωνική δομή η οποία στεγάζει μεταξύ άλλων το ιστορικό Ενοριακό Συσσίτιο, αίθουσες ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων και Ξενώνα απόρων Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε η επίσκεψη του Παναγιωτάτου στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου.