Ιδιοκτήτης: π. Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου της Ι. Μ. Ζακύνθου. Είναι e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου. Οι κ.κ. δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε δρώμενα της Εκκλησίας της Ζακύνθου, με αναφορά πάντως του συγκεκριμένου συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Οι Ιεράρχες της Κρήτης συμμετείχαν στην 25ετηρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Μετά από ομόφωνη Απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, σύσσωμη η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, εκτός του Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, κωλυθέντος εκτάκτως, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη το διήμερο, 21 και 22 Οκτωβρίου 2016 και έλαβε μέρος στους εορτασμούς της συμπληρώσεως είκοσι και πέντε (25) ετών Πατριαρχίας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, μετά από την Πατριαρχική Χοροστασία, στην οποία έλαβε μέρος «εν συγχοροστασίᾳ» , έγινε δεκτή από τόν Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε κατ’ ιδίαν ακρόαση, καί εξέφρασε την χαρά της Ιεραρχίας, του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και του φιλογενούς Κρητικού Λαού για τη συμπλήρωση αυτής της σημαντικής επετείου στη πορεία και μαρτυρία της Μητρός Εκκλησίας, υπέβαλε δέ στον Παναγιώτατο, τα σεβάσματα, την αφοσίωση και την αγάπη του πληρώματος της Εκκλησίας Κρήτης, «ναυαρχίδος» του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επίσης, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, παρουσίασε στον Παναγιώτατο το νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, ο οποίος έλαβε την Πατριαρχική ευχή στο ξεκίνημα της Αρχιερατικής του Διακονίας.

Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη χαρά Του για τη συμμετοχή της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και παραλλήλως διετύπωσε τις ευχαριστίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Εκκλησία της Κρήτης, για την ουσιαστική συμβολή της στην πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και την πολύτιμη εν γένει προσφορά και μαρτυρία Της, ευχήθηκε δέ μακρά και πολύκαρπη Αρχιερατεία στο νέο Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο.

Ηράκλειο, 24 Οκτωβρίου 2016
Από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης

Προσλαλιά
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου,
ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
(Φανάριον, 22 Ὀκτωβρίου 2016)


Παναγιώτατε,

Ἐξ ὁμοφώνου Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἠγαπημένης καί πιστῆς θυγατρός τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἱστάμεθα μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, σήμερον καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ἐκτός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, κωλυθέντος ἐκτάκτως, ὑποβάλλοντες τά σεβάσματα καί τήν ἀφοσίωσιν πάντων ἡμῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλογενοῦς καί φιλοπάτορος Κρητικοῦ Λαοῦ, ἐπί τῇ αἰσίᾳ συμπληρώσει εἴκοσι καί πέντε ἀγλαῶν ἐτῶν, ἀπό τῆς ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μαρτυρικόν Θρόνον τῆς Κωνσαντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

 Συνεορτάζομεν καί συγχαίρομεν πάντες διά τήν εὐλογητήν ταύτην ἐπέτειον, τῆς συμπληρώσεως χάριτι Θεοῦ, εἴκοσι καί πέντε ἐτῶν, πεπληρωμένων ὑπό τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ὑφ’ ὑψηλῶν στόχων καί ὁραματισμῶν, προγραμματισμῶν καί πρωτουβουλιῶν, ἐνεργειῶν καί δράσεων, γεγονότων ἱστορικῶν καί κομβικῶν εἰς τήν ζωήν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ Ὑμετέρα Πατριαρχία ἐσφράγισε καθοριστικῶς καί ἀνεξιτήλως τήν πορείαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἔθεσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τό ἐπίκεντρον τῶν ἐξελίξεων, ὡς καθοριστικόν παράγοντα διαμορφώσεως καί λήψεως Ἀποφάσεων. Αἱ παρεμβάσεις, τά μηνύματα, αἱ ἐγκύκλιοι καί ἐν γένει αἱ σοφαί κατευθύνσεις καί τοποθετήσεις τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, εἰς διάφορα θέματα, θεολογικά, ποιμαντικά, ἐκκλησιαστικά, οἰκολογικά, βιοηθικά, καί ἄλλα τινα, ἀλλά καί ἡ προώθησις κάθε καλοπροαίρετου διαλόγου, εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα, κατέστησαν Αὐτήν, Προσωπικότητα ἐγνωσμένου κύρους καί ἀποδοχῆς εἰς πᾶσαν τήν Οἰκουμένην.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ καταγραφεῖσα εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν διά τήν φιλοξενίαν τοῦ Ἱστορικοῦ Γεγονότος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἐκφράζει, διά μίαν εἰσέτι φοράν, μετά βαθέως σεβασμοῦ, τήν εὐχαριστίαν καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς, πρός τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον Κορυφήν, διά τήν ἐμπιστοσύνην, τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν Ὑμῶν, πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Ἐνεπιστεύθητε τήν Κρήτην καί δικαίως.  Θεωροῦμεν, ὡς διετυπώθη καί εἰς τά θερμά Ὑμέτερα εὐχαριστήρια Πατριαρχικά Γράμματα, ὅτι ὁ στόχος ἐπετεύχθη! Ἅπαντες, ἐδέχθημεν καί διηκονήσαμεν, κατά τήν ἀνατεθεῖσαν ἡμῖν εὐθύνην, μετά χαρᾶς καί πολλῆς προθυμίας τό Ἱστορικό τοῦτο Γεγονός καί ἐνεργήσαμεν, τά κατά τό δυνατόν ἀπαραίτητα, διά τήν ἀρίστην φιλοξενίαν καί δοχήν του, διά τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς Πρωτοθρόνου Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας! Δόξα τῷ Θεῷ ὑπέρ πάντων τῶν δωρεῶν Αὐτοῦ!

Παναγιώτατε,

Σήμερον διαβεβαιοῦμεν, τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, διά τά αἰσθήματα σεβασμοῦ, ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τόν ἱερώτατον Θεσμόν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν Σεπτόν Οἰακοστρόφον καί Προκαθήμενον αὐτοῦ. Ἅπαντες λαμβάνομεν διαρκῶς «φῶς ἐκ φωτός» τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, τοῦ φωτίζοντος τήν Οἰκουμένην. Ἅπαντες ἐν Κρήτῃ καυχόμεθα διά τήν κανονικήν ἡμῶν ἀναφοράν εἰς τόν  μαρτυρικόν Οἰκουμενικόν Θρόνον καί ἀγωνιζόμεθα διά τήν διατήρησιν τούτου τοῦ ἱεροῦ συνδέσμου καί τήν διασφάλισιν τῶν ἱερῶν προνομίων τῆς τῆς δικαιοδοσιακῆς ταυτότητος τῆς συντεταγμένης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τῆς καί «ναυαρχῖδος», κατά τήν προσφιλῆ Ὑμῶν ἔκφρασιν, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς δόξαν τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν καί ἔπαινον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παναγιώτατε,

Δεόμενοι ἐκ βάθους καρδίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως χαρίζηται εἰς Ὑμᾶς, ὑγιείαν ἀκλινῆ, δυνάμεις ἀνεξαντλήτους καί μακρότητα ἀγαθῶν ἐτῶν, εἰς ἐκπλήρωσιν ἔτι καί ἔτι τῶν ὑψηλῶν Ὑμῶν, διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος ἡμῶν, ὁραματισμῶν, εἰς εὔκλειαν τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀσπαζόμεθα βαθυσεβάστως τήν Ὑμετέραν Τιμίαν Δεξιάν, αἰτούμενοι τῶν σεπτῶν Πατρικῶν εὐχῶν καί Πατριαρχικῶν εὐλογιῶν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, διά τήν εὐόδωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν ἔργου καί τῆς Διακονίας ἡμῶν.


Ἐν κατακλείδι, μετά πολλῆς χαρᾶς, παρουσιάζομεν ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, τό νέον μέλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, καί παρακαλοῦμεν ὅπως εὐλογήσητε πατρικῶς καί στοργικῶς, τήν ἀπαρχήν τῆς Ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ πορείας καί διακονίας, καθώς καί πάντων ἡμῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἱεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Με Πατριαρχική Χοροστασία τιμήθηκε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στο Ιεροσολυμίτικο Μετόχιο Νεοχωρίου Κωνσταντινουπόλεως

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπί τῇ . μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμωνπροσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Κυριακήν, 23ην Ὀκτωβρίου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελήμων, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Αὐστραλίας. ς﷽﷽﷽﷽﷽﷽

Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´καί προσέφερεν ἐκ μέρους Αὐτοῦ δῶρον εἰς τόν Παναγιώτατον, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.
* * *

Τἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 23ης τ.μ., Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Ενθρονιζομένου του νέου Ηγουμένου του Οσίου Νικάνορος Ζάβορδας στα Γρεβενά

Πρωί Σαββάτου, 22ας Οκτωβρίου 2016, στο μοναστήρι της Ζάβορδας, του Οσίου Νικάνορος. Ενθρόνιση ηγουμένου π. Σεραφείμ, αρχιερατεύοντος του Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ. 
Ακολουθούν υπέροχα φωτο-στιγμιότυπα, με τη φύση φθινοπωρινά δοξαστική, με την ευαίσθητη ματιά του καλού φίλου του πολυπεριοδικού μας Αντώνη Παπαβασιλείου, από τα Γρεβενά. 
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Τιμώντας τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο στο Kisulan, Kiblawan, Davao del Sur | Φιλιππίνες

Φωτογραφίες από την εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στην Ορθόδοξη Κοινότητα Αποστόλων Ανδρέου και Ιακώβου στο Κισουλάν, Νταβάο, Φιλιππίνες, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016. Το 2013 ο Πρωτοπρεσβύτερος Παγχάριος Μπορρέρος ξεκίνησε ένα πρόγραμμα βοηθείας για τις φτωχές οικογένειες. Δώρησε θηλυκά γουρουνάκια ειδικά για αναπαραγωγή. Οι οικογένειες πουλάνε τα γουρουνάκια που θα γεννηθούν κι έτσι έχουν ένα βασικό εισόδημα. Φέτος δύο οικογένειες, που έχουν ευεργετηθεί από το πρόγραμμα βοηθείας, αφιέρωσαν ως δείγμα ευγνωμοσύνης δύο μικρά γουρουνάκια στην Εκκλησία, ώστε μετά την θεία Λειτουργία όλοι να συμμετάσχουν στην χαρά και στην τράπεζα της αγάπης!
Photos from the celebration of the feast of saint James, the Brother of the Lord, in Apostles Andrew and James Orthodox Community in Kisulan, Kiblawan, Davao del Sur, on Sunday, October 23, 2016.
The story about the two roasted pigs is about the pig dispersal started by the Orthodox Community in 2013. Female piglets for reproduction have been given to poor families. This year, two families offered two pigs to the Church as thanksgiving for the blessings they have received. All the members of the Orthodox Community enjoyed the two roasted pigs after the Liturgy and during the Agape meal.

Ο Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας Σάββας στις Βρυξέλλες | Liturgy presided by Metropolitan Sawa of Warschaw - Brussels (Anderlecht)

24.10.2016, Βρυξέλλες 
Με πάσα μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε τρισαρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 στον Ιερόν Ναόν της πολωνοφώνου Ενορίας του Γενεθλίου της Θεοτόκου Βρυξελλών και η οποία υπάγεται κανονικώς στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου. Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα είχε συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο του Πατριαρχείου Γεωργίας στο Βέλγιο κ. Δοσίθεο.

Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Σταύρος Τριανταφύλλου, οι Πρωτοπρεσβύτεροι Heikki Huttunen, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΚ, Andrej Kuzma και Pawel Cecha, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, οι Πρεσβύτεροι Αθανάσιος de Theux και Alexandre Nitchiporuk (Πατριαρχείο Μόσχας), ο Πολωνός Ιερομόναχος Παύλος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης, ο Πρωτοδιάκονος του Μητροπολίτου Βαρσοβίας Andrzej Dawidziuk και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου Αθανάσιος Τοπαρλάκης.

Μεγάλο πλήθος πιστών, κυρίως πολωνικής καταγωγής, συνέρρευσε για να συμμετάσχει στη Θεία Λειτουργία και να συναντήσει από κοντά τον σεβαστό Προκαθήμενο της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Πολωνίας. Μεταξύ άλλων έδωσε το παρών και η Εξοχωτάτη Πρόξενος της Πολωνίας εν Βρυξέλλαις.

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, αλλά κυρίως ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα για όλα όσα έχει κάνει για τους ορθοδόξους Πολωνούς, οι οποίοι διαβιούν στο Βέλγιο, καθώς και για τους αγώνες του για την απόκτηση Ιερού Ναού και την καλή εξέλιξη της Ενορίας. Ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανέφερε ως παράδειγμα την πολωνική ενορία των Βρυξελλών για την λύση του προβλήματος της Ορθοδόξου Διασποράς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού, Πρωτοπρεσβύτερο Pawel Cecha και στο σημαντικό ποιμαντικό έργο στην Ενορία του και του απένειμε το χρυσό σταυρό, ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου του.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Βελγίου διεβίβασε τις ευχές της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς τον Μακαριώτατο Βαρσοβίας κ. Σάββα και τις πατρικές ευλογίες στην Πολωνική Παροικία των Βρυξέλλων, ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την επίσκεψή του στην καρδιά της Ευρώπης και του εξέφρασε την μεγάλη του χαρά που βρίσκεται μαζί τους.

Ακολούθησε δεξίωση για όλους κατά την οποία όλοι οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον σεβαστό Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Πολωνίας και να του εκφράσουν τη χαρά τους που βρίσκεται μαζί τους στις Βρυξέλλες.