e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Το Μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στα ισπανικά /Synaxis de los Primados de las Iglesias ortodoxas Fanar, Μarzo 6 al 9 de 2014, Mensaje


En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu.

Por la Gracia de Dios, autocéfalas los primados de las Santísimas Iglesias ortodoxas, ένα mundo los fieles ortodoxos de todo el, a todos Nuestros hermanos y hermanas cristianos, asi como a todas las personas de buena Voluntad: extendemos la bendición de Dios y nuestro saludo de amor y paz.

"Siempre damos gracias a Dios por todos los Ustedes y en mencionamos nuestras oraciones, recordando προτέρων nuestro Dios y la obra Padre de vuestra fe, el trabajo de amor, y la tenacidad de vuestra esperanza en nuestro σενιόρ Jesucristo." (1 Tes 1,2 - 3.)

1. Habiendo sido convocados por la de Gracia nuestro compasivo Dios, ένα TRAVES de la invitación del Arzobispo de Constantinopla y Patriarca Ecuménico Bartolomé, en el Φαναρίου, desde el 6 al 9 de Marzo de 2014? Habiendo deliberado en el amor fraterno asuntos concernientes a nuestra Σάντα Iglesia hoy, y concelebrando en la Iglesia de San Patriarcal Jorge, en la OCASION gloriosa del Domingo de la Ortodoxia, nos dirigimos ένα vosotros con estas palabras de amor, paz y consuelo.

Puesto que Nuestra Iglesia Una, Σάντα, Católica, Αποστολικόςα, y Ortodoxa mora en el mundo, Tambien experimenta los desafíos de cada Epoca. Fiel a la Sagrada Tradición, la Iglesia de Cristo está en constante Dialogo con cada periodo de Tiempo, sufriendo con los seres Humanos y sus compartiendo Angustias. Ya que "Jesucristo es el Mismo ayer, hoy, y por los Siglos". (Εβρ. 13,8).

Las Pruebas y los desafíos de la historia γιος especialmente Agudos en Nuestros días, y Los Cristianos ortodoxos δεν pueden permanecer al Margen o ser indiferente μια ellos. Es por que nos esto Hemos reunido "en un Mismo lugar" (Hch. 2,1) con el fin de reflexionar sobre los problemas y las tentaciones que la enfrenta humanidad hoy en día. "Hay enfrentamientos fuera y miedo dentro." (Β 'Κορ.. 7, 5) Estas palabras apostólicas γιος Tambien válidas para la Iglesia de hoy.

2. Al reflexionar sobre el sufrimiento de la gente en todo el mundo, expresamos nuestro Apoyo al martirio y nuestra admiración por el ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ de los cristianos en Oriente Medio, África y Otras partes del mundo. Hacemos un llamado ένα considerar su doble martirio: por su fe, asi como por la salvaguardia de su relación con las Histórica γένη de Otras creencias religiosas. Denunciamos la falta de paz y estabilidad, lo que está provocando ένα los que cristianos abandonen la tierra donde Nacio nuestro σενιόρ Jesucristo, y desde donde la buena nueva se extendió a todo el mundo.

Nuestra simpatía se extiende a todas las víctimas de la tragedia en Siria. Condenamos toda forma de terrorismo y detracción de la θρησκεία. El secuestro de los Metropolitanos Pablo y Youhanna, de otros Clérigos y de las Monjas del Convento de Santa Tecla, en Maalula sigue siendo una herida abierta, y su exigimos Liberación inmediata.

Hacemos un llamamiento a todos los involucrados por el CESE inmediato de las acciones militares, la Liberación de los Cautivos, y el Establecimiento de la paz en la περιοχή Α TRAVES del Dialogo. Los Cristianos en Oriente Medio γιος un de paz Fermento. Paz para toda la gente Tambien la paz significa para los cristianos. Apoyamos al Patriarcado de Antioquía en su ministerio espiritual y humanitario, η ASI como sus esfuerzos para la Reconstrucción y el de todos reasentamiento los refugiados.

3. Fervientemente oramos por la Negociacion Pacífica y la reconciliación en Oracion en la πραγματικής κρίσης en Ucrania. Denunciamos las amenazas de ocupación violenta de los Sagrados Monasterios e Iglesias, y por el oramos regreso de Nuestros hermanos en la Actualidad fuera de la COMUNION eclesial a la Iglesia Σάντα.

4. Una Amenaza θεμελιώδη para la Justicia y la paz-tanto μια nivel τοπική como a nivel mundial-es la κρίση económica mundial. Las ramificaciones de esta γιος evidentes en todas las ΚΑΔΔ de la sociedad, donde Valores como la Integridad προσωπικά, la Solidaridad y la fraterna Justicia ένα faltan menudo. Los Origenes de esta κρίση δεν γιος meramente Financiera. Son Morales y en espirituales carácter. En lugar de los conformarnos ένα ídolos mundanos de poder, la codicia y el hedonismo, hacemos Hincapie en de Nuestra vocación transformar el mundo, asumiendo los principios de la Justicia, la paz y el amor.

Como resultado del egocentrismo y el Abuso de poder, muchas personas socavan el carácter sagrado de la persona humana, dejando de ver el κεφαλο de Dios en el más de pequeño Nuestros hermanos y hermanas (πρβλ. Mat. 25, 40-45). Muchos permanecen indiferentes a la pobreza, el sufrimiento y la que violencia azotan a la humanidad.

5. La Iglesia está llamada ένα αρθρικό su palabra Profetica. Expresamos nuestra preocupación genuina acerca de las tendencias locales y que Globales socavan y los erosionan principios de la fe, la dignidad de la persona Humana, la Institución del matrimonio, y el don de la Creacion.

Hacemos Hincapie en la Santidad indiscutible de la vida Humana desde la Concepción hasta la muerte φυσικό. Reconocemos el matrimonio como la Unión de hombre y mujer que la unión refleja entre Cristo y su Iglesia. Nuestra vocación es la de preservar el Medio Ambiente που φυσικά como administradores y δεν propietarios de la Creacion. En este periodo de la Gran Cuaresma, exhortamos ένα Nuestros Clérigos y laicos para un observar Espíritu de arrepentimiento, de la experimentar pureza de corazon, Μέσ la humildad y el perdon, dando ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ de las enseñanzas eternas de nuestro σενιόρ Jesucristo en la sociedad.

6. Esta Σύναξη de es una Primados Bendita OCASION para nosotros μια fin de Nuestra reforzar Unidad ένα TRAVES de la COMUNION y la cooperación. Afirmamos nuestro compromiso con la importancia αρχέγονη de la sinodalidad para la Unidad de la Iglesia. Afirmamos las palabras de San Juan Crisostomo,, Arzobispo de Constantinopla, que "el nombre de la Iglesia significa la Unidad y la concordia, δεν la Division." Nuestro στων está en el Puesto μαύρισμα esperado Santo y Gran Sínodo de la Iglesia Ortodoxa, ένα πτερύγιο de su testimoniar Unidad, Ασή como su responsabilidad y para cuidado con el mundo Σύγχρονης Τέχνης.

La Σύναξη acordo en que el trabajo para el preparatorio Sínodo debería intensificarse. Un Comité especial Inter-ortodoxo trabajará a partir de septiembre de 2014 hasta la santa, Pascua de 2015, seguido por una Conferencia Pan-Ortodoxa Pre-que se sinodal celebrará en el primer semestre de 2015. Todas las decisiones en el Sínodo y en las etapas preparatorias se toman por consenso. El Santo y Gran Sínodo de la Iglesia Ortodoxa será convocadas por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla en 2016, μια menos que ocurra algo inesperado. El Sínodo será presidido por el Patriarca Ecuménico. Sus hermanos Primados de las Δημακάκος Iglesias Ortodoxa Autocéfala se sentarán ένα su derecha ya su izquierda.

7. Inseparablemente interconectada con la unión está la misión. La Iglesia δεν vive para sí misma, Σινο que está obligada μια dar ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ y los compartir Dones de Dios con los que Están cerca y lejos. En la participación en la divina Eucaristía y la Oracion por la οικουμένης, estamos Llamados ένα continuar con esta liturgia Despues de la liturgia, compartiendo los Dones de la verdad y el amor con toda la humanidad, de conformidad con el último mandamiento y la del Promesa σενιόρ: "Id, y haced discípulos de todas las Naciones ... Y αυτός Aqui que yo estaré con vosotros hasta el fin de los Tiempos» (Ματθ. 28,19-20).

8. Ο γιος Vivimos en un mundo donde la multiculturalidad y el pluralismo realidades inevitables, que Están cambiando constantemente. Somos conscientes del hecho de que Ningún problema en nuestro tiempo puede ser considerado o resuelto mundial αμαρτία referencia al nivel, que cualquier polarización entre lo τοπικό y lo ecuménico sólo συντείνουν a la Distorsion de la forma de Ortodoxa pensar.

Δεν υπάρχουν σχόλια: