e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Το ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ έχει γενέθλια: 15 χρόνια καθημερινότητας

Το ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ έχει γενέθλια: 15 χρόνια καθημερινότητας
Κάντε κλικ στην ανωτέρω αφίσα για να δείτε όλες τις επετειακές δημοσιεύσεις για τα 15χρονα του ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Στιγμές από την Πατριαρχική Λειτουργία στον ναό των Αγίων Πάντων του Μονάχου / Allerheiligenkirche [φωτογραφίες + videos]

 Σήμερα το πρωί, Κυριακή της Σαμαρείτιδος 

Τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 18ην Μαΐου 2014, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Πάντων τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐξ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Μονάχου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Βοηθῶν αὐτοῦ Ἐπισκόπων, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἑλβετίας καί Βελγίου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Διευθυντής Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Dieter Reiter, νεοεκλεγείς Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι Reinhard Marx καί Friedrich Wetter, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Regensburg κ. Rudolf Voderholzer, Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Καθηγηταί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου καί πλήθη εὐλαβῶν καί φιλαγίων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν συγκινητικήν ὑποδοχήν εἰς τόν ὕπατον πνευματικόν αὐτῶν πατέρα, προσῆλθον δέ ἀθρόον εἰς τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐξαγομένας ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐννοίας, χαρακτηρίσας τήν μέν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς «ἄλλο φρέαρ Ἰακώβ», ὡς «ἄφθονον καί διαυγῆ πηγήν τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί δόγματος», τήν δέ ἑορτάζουσαν τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτῆς Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ὡς «παραπηγήν τῆς ἀστειρεύτου καί ζειδώρου πηγῆς τοῦ περικλύτου Φαναρίου», ἐξάρας ἅπαξ ἔτι τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πνευματικῷ γεωργίῳ τῆς χώρας ταύτης. [Την Πατριαρχική Ομιλία, μετά το πέρας της Ευχαριστιακής Σύναξης, μπορείτε να αναγνώσετε ΕΔΩ!]

Τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Γεώργιος Βλέτσης καί Ἰωάννης Μηνᾶς, ἱερατικῶς προϊστάμενοι τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Πάντων καί Ἁγίου Γεωργίου Μονάχου, ἀντιστοίχως, οἵτινες προσέφερον Αὐτῷ ἀναμνηστικά δῶρα καί ἔλαβον παρά τῶν χαριτοβρύτων χειρῶν Αὐτοῦ ἀντιστοίχως εὐλογίας προσωπικάς τε καί διά τούς ὑπ’αὐτούς Ἱ. Ναούς. Ὡμίλησαν ἀκόμη ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, μεθ’οὗ ὁ Πατριάρχης ἀπεκάλυψεν ἀργότερον τάς προσφάτως ἱστορηθείσας εἰς τό βόρειον κλῖτος τοῦ Ναοῦ ἁγιογραφήσεις, εἰκονιζούσας τήν κλῆσιν ὑπό τοῦ Κυρίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φιλίππου, Βαρθολομαίου (Ναθαναήλ) καί Ματθαίου τοῦ Τελώνου, ἐν μέσῳ ἐπευφημιῶν καί ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων τῶν φιλακολούθων πιστῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Regensburg καί ὁ Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ὅστις προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον εἰς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀνταποδώσασαν καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων, ψαλλούσης τῆς παιδικῆς χορῳδίας τῆς Ἐνορίας, ἀργότερον δέ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἑστιατορίῳ «Πολιτεία» γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Μονάχῳ καί τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου τῆς περιοχῆς Unterföhrmig Ἐντιμ. κ. Andreas Kemmelmeyer, καθ’ ὅ ὡμίλησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀπόστολος Μαλαμούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῶν ἐν τῷ Κρατιδίῳ τῆς Βαυαρίας Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ὁ Καρδινάλιος Reinhard Marx καί ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά ἐν Βαυαρίᾳ ἐπιτεύγματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἥτις, ὡς εἶπε, κατά τήν διάρκειαν τῆς παρελθούσης πεντηκονταετίας «ἀπέδωκε καρπόν πολύν». [Την πρόσποση του Πατριάρχου, διαβάστε ΕΔΩ].

Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν μεταξύ τῶν ὀρέων τῆς Βαυαρίας λίμνην Tegernsee καί περιηγήθη τό εἰδυλλιακόν τοπίον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Leeberghof παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἐγένετο, ὑπό τῶν λαβόντων τόν λόγον, ὁ ἀπολογισμός τῆς δεκαημέρου ἱεραποδημίας τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας, ὡς παρασχούσης τήν εὐκαιρίαν τό μέν πρός ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου αὐτῆς, τό δέ πρός ἀξιολόγησιν τοῦ κατά τήν τελευταίαν τριακονταπενταετίαν ἐπιτελεσθέντος ἔργου τοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν αὐτῆς, καθώς καί τοῦ εὐρυτέρου ἔργου τῆς ἑορτασάσης τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον της, κατ΄αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το Βερολίνο στο Μόναχο (15 και 16 Μαΐου 2014)

Πηγή πληροφοριών: Οικουμενικό Πατριαρχείο 


ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι 
Τήν Πέμπτην, 15ην Μαΐου 2014, δευτέραν ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Hüseyin Avni Karslıoğlu καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός οὕς ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν λύπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ἐπισυμβᾶσαν ἐν τῷ ἐν Soma Μαγνησίας ἀνθρακωρυχείῳ ἀνθρωπίνην τραγῳδίαν. Τά αἰσθήματά Του ὁ Πατριάρχης διετύπωσε καί ἐγγράφως εἰς τό ἀνοιγέν Βιβλίον Συλλυπητηρίων ἐν τῇ Πρεσβείᾳ. Ἀφοῦ περιηγήθη τάς νεοδμήτους ἐγκαταστάσεις τῆς πρώτης ἐν Γερμανίᾳ Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς τῆς Τουρκίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό «Μουσεῖον τοῦ τρόμου» (TopographiedesTerrors), τό ὁποῖον ἀνηγέρθη εἰς τόν χῶρον τῶν βομβαρδισθεισῶν ὑπό τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, κατά τό τέλος τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας (Gestapo) καί τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας SD καί SS τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ, Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Andrea Nachama, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐκ Θεσσαλονίκης, υἱοῦ κρατουμένου ποτέ εἰς στρατόπεδον συγκεντρώσεως, ἐπιζήσαντος τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ὅστις, ὑποδεχόμενος τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν Τιμίαν Συνοδείαν Αὐτοῦ, ἐτόνισεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ χῶρος ἦτο ἀπό τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 τό στρατηγεῖον τοῦ σχεδιασμοῦ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Γ’ Ράϊχ κατά τῆς ἀνθρωπότητος, σήμερον δέ ἀποτελεῖ σπουδαστήριον παραδειγματικῆς διδασκαλίας περί τοῦ ζοφεροῦ ἐκείνου παρελθόντος εἰς τάς νέας γενεάς, ὥστε ποτέ πλέον νά μή ἐπιτρέψῃ ἡ ἀνθρωπότης τοιαύτας φρικαλεότητας. Ἡ περιήγησις εἰς τό φωτογραφικόν καί τό λοιπόν πλούσιον ἀρχειακόν ὑλικόν, τό ὁποῖον καλύπτει τήν ἄνοδον καί ἐπικράτησιν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἐν Γερμανίᾳ καί τά ἐγκλήματα αὐτοῦ κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἔν τε τῷ ἐσωτερικῷ καί ἐν τῶ ἐξωτερικῷ τῆς χώρας (π.χ. ἐν Τσεχίᾳ, Οὑγγαρίᾳ, Ἑλλάδι, Σερβίᾳ, Ρωσσίᾳ καί Πολωνίᾳ) μέχρι καί τῆς Δίκης τῆς Νυρεμβέργης, διήρκεσε πλέον τῆς μιᾶς ὥρας, κατά τό πέρας δέ αὐτῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Μουσείου προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην ἀναμνηστικά φωτογραφικά λευκώματα. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησεν τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐνορίας Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, πλήν τῶν κληρικῶν, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βερολίνῳ, ὁ Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Λεωνίδας Εὐαγγελίδης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Φρυγανᾶς, Σύμβουλος Πρεσβείας, μετά τῶν ἐριτίμων συζύγων αὐτῶν. Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας, τῇ παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀντωνίου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, Θεοφ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας, Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βερολίνου Καρδιναλίου Rainer Maria Woelki, καί Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Nikola Eterović, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Δρούτσα, Εὐρωβουλευτοῦ, πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Θεοφανίας Καραβίτη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Norbert Kopp, Δημάρχου τῆς περιοχῆς Steglitz, ἐκπροσώπων ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἐκδηλώσουν τήν ἥν τρέφουν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν των πρός τόν πανίερον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης, προσφωνηθείς ἑλληνιστί καί γερμανιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως παρά τῇ Γερμανικῇ Κυβερνήσει, συνεχάρη ἀπαντητικῶς τούς ἐνορίτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς καί τούς ἐξ Ἁννοβέρου καί Ἀμβούργου ἐπί τούτῳ προσελθόντας Ἕλληνας, διά τήν πατροπαράδοτον εὐσέβειάν των καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά δόγματα καί τήν πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐκάλεσεν αὐτούς ὅπως παραμένουν ἀδιαρρήκτως ἡνωμένοι μεταξύ των, ἵνα, διαφυλάττοντες τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, προοδεύουν ὑπό τήν σκέπην καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων, καθώς καί τούς πολυαρίθμους πιστούς, οἵτινες ἀνέμενον διά νά λάβουν τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. [Την Ομιλία Βαρθολομαίου διαβάστε ΕΔΩ].
Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Βερολίνου μέ προορισμόν τό Μόναχον, τελευταῖον σταθμόν τῆς ἱεραποδημίας Του ἐν Γερμανίᾳ, προπεμφθείς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου Berlin-Tegel ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος. Ἀξιοσημείωτοι τυγχάνουν αἱ ἐπιφυλαχθεῖσαι ὑπό τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἰδιαίτεραι τιμαί, τόσον κατά τήν ἐκ Βερολίνου ἀναχώρησίν Του -καθώς τό ἀεροσκάφος τῶν Γερμανικῶν Ἀερογραμμῶν Lufthansa, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐπιβιβάσεως τῶν ταξιδιωτῶν, κινηθέν ἐντός τῶν διαδρόμων τοῦ ἀερολιμένος, προσήγγισεν τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων διά τήν ἐξ αὐτῆς ἀπ’εὐθείας ἄνοδον εἰς αὐτό τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπιβάτου- ὅσον καί κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας, καθώς τό μεταξύ τοῦ ἀερολιμένος καί τοῦ ξενοδοχείου Bayerischer Hof ὁδικόν δίκτυον διετηρήθη ἀποκλεισμένον εἰς τήν γενικήν κυκλοφορίαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά τήν ἀπρόσκοπτον διέλευσιν ἀποκλειστικῶς καί μόνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συνοδείᾳ πολλῶν ὀχημάτων καί δικύκλων αὐτῆς. 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩι 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 15ης Μαΐου εἰς Μόναχον, ὑπαντηθείς τιμητικῶς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Alfred Rühmair, Διευθυντοῦ Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, τῆς Εὐγεν. κας Σοφίας Γραμματᾶ, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου καί τῶν ἐν ταῖς Ἐνορίαις τῆς Βαυαρίας ὑπηρετούντων κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 
Τήν πρωΐαν τῆς 16ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians τοῦ Μονάχου, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τε τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Νικολάου, τέως Κοσμήτορος, καί ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Ἀθανασίου Βλέτση, διαδόχου αὐτοῦ, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Τσουμπακλῆ, ἐκπροσώπου τῶν σπουδαστῶν τοῦ Τμήματος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μάρκου ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί Μητροπολίτου Σεραφείμ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Ὁ Πατριάρχης ἀντεφώνησε διά λόγων πατρικῆς ἀγάπης, μνησθείς τῶν ἰδικῶν Του προηγμένων σπουδῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Μονάχου, μετά τάς ἐν Ρώμῃ καί Ἑλβετίᾳ τοιαύτας.  

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη πεζῆ εἰς τήν παρακειμένην ἕδραν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, ὑπηντήθη ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Hans van Ess, Ἀντιπροέδρου τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου, καί κατηυθύνθη εἰς τήν ἐπιβλητικήν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Σχολῆς, ἔνθα ἐγένετο ἡ ἀναγόρευσίς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Θεολογίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ὑπερπληρώσαντος αὐτήν. Κατά τήν τελετήν ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ ὑποδεχθείς Αὐτόν Καθηγητής, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Καθηγητής Δρ. Christoph Levin, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής Δρ. Ἀθανάσιος Βλέτσης, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Καθηγητής Δρ. Franz Xaver Bischof, ὅστις δι´ἐμπνευσμένης ὁμιλίας (Laudatio) ἐξῇρε τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πρωτοβουλίας Αὐτοῦ διά τά φλέγοντα ζητήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Μαγδεμβούργου Δρ. Gerhard Feige ἐπί τοῦ θέματος: «Αὐθεντία-Συλλογικότης-Συνοδικότης» καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ, κατά τά πανεπιστημιακά θέσμια, ἐξεφώνησε τήν Lectio Magistralis Αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Θεολογία καί ἐμπειρία», ἀναφερθείς καί εἰς τήν ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν συνάντησίν Του μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου ἐν Ἰεροσολύμοις, πρός ἀνανέωσιν τῆς δεσμεύσεως διά τήν συνέχισιν τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. [Την Ομιλία του Πατριάρχου μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ]. Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν παρόντων ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος καί ἄλλων προσελθουσῶν προσωπικοτήτων, κατά τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν. 
Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἐπιδοθέν Αὐτῷ δίπλωμα ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα, γεγραμμένον λατινιστί, ἀναγράφονται ὡς λόγοι τῆς τιμητικῆς διακρίσεως αἱ προσπάθειαι τοῦ Πατριάρχου διά τήν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί εὐρύτερον τῶν διῃρημένων Χριστιανῶν, διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐπί τῆς γῆς, ὡς καί αἱ οἰκολογικαί Αὐτοῦ δραστηριότητες. 
Ὀλίγον ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἀνάκτορον Prinz-Carl Palais πρός συνάντησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας Ἐξοχ. κ. Horst Seehofer, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν διαρκείας μιᾶς ὥρας, τῇ συμμετοχῇ Ὑπουργῶν αὐτοῦ, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας. Ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τάς κοσμούσας τούς Βαυαρούς ἀρετάς τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἐμμονῆς εἰς τήν χριστιανικήν ζωήν καί τάς παραδόσεις, τονίσας τούς πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῆς πατρίδος αὐτῶν καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξηκτινώθησαν αἱ παγκοσμίως καί πανανθρωπίνως ἀποδεκταί ἀξίαι τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ τῇ ἀρωγῇ, εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Βαυαρίαν, τῆς Βασιλομήτορος Θεοφανοῦς. Μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ὁ Πατριάρχης, ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ λοιποί ἐπίσημοι μετέβησαν εἰς τήν παράπλευρον Αἴθουσαν, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος ὑπέγραψεν, ἐνώπιον τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, τήν εἰδικῶς εὐπρεπισθεῖσαν χρυσοῖς γράμμασι σελίδα τοῦ Βιβλίου Ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἀνακτόρου καί ἔλαβεν ὡς δῶρον παρά τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὁμοίωμα τοῦ βαρυτίμου «Λέοντος τῆς Βαυαρίας» ἐκ πορσελάνης. 

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐν τοῖς περιχώροις τοῦ Μονάχου Ἀνάκτορον Schloss Fürstenried, ἔνθα ἡ Ἀκαδημία τῆς Ρκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μονάχου καί Freising, καί ἐξεφώνησεν ἐνώπιον ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀειφορία καί προστασία τῆς Δημιουργίας-μία κοινή πρόκλησις», ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ὑπό τῆς Ἀκαδημίας διοργανωθέντος Συμποσίου, καθ’ ὅ ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Καθηγητής Δρ. Heinrich Bedford-Strohm. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς Αὐτόν τιμητικήν πρόσκλησιν, καθώς τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος Τόν ὤθησεν, ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς Πατριαρχικῆς Διακονίας Του, ἵνα ἐργασθῇ διά τήν εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης καί τήν κινητοποίησιν τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου καί τῶν ἐπί μέρους ἐπιστημονικῶν, πνευματικῶν καί πολιτικῶν φορέων καί Ὀργανισμῶν, πρός λῆψιν, ἐν συλλογικῇ προσπαθείᾳ, τῶν ἀναγκαίων διά τήν διάσωσιν τῆς Δημιουργίας μέτρων, ὑπομνήσας παραλλήλως ὅτι διά τῆς ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 1989 Ἐγκυκλίου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου καθιερώθη ἡ ἀρχή ἑκάστης Ἰνδίκτου ὡς ἡμέρα ἀναλογισμοῦ τῆς εὐθύνης ἑκάστου διά τόν σεβασμόν καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀειφορίας. [Ολόκληρη την Πατριαρχική Ομιλία, διαβάστε ΕΔΩ].

Κυριακή της Σαμαρείτιδος στο Αμμάν της Ιορδανίας, με τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δαμασκηνό / قداس أحد السامرية

Σήμερα το πρωί (18 Μαΐου 2014) στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, στο Αμμάν, συλλειτουργούν ο φιλοξενούμενος Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός και ο οικείος Μητροπολίτης Σεβ. Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος. 
قداس أحد السامرية برئاسة الميتروبوليت ذامسكينوس ميتروبوليت ذيامتيخيو وشمال اليونان
والميتروبوليت فينذكتوس ١٨ أيار ٢٠١٤ في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل - الصويفية
تصوير : مارك بطرس ميشيل جنحو
عمان - الأردن


Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου χοροστάτησε στον Εσπερινό της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης

 Εσπέρας Σαββάτου, 17ης Μαΐου 2014 
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος Δ΄ είναι προσκεκλημένος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών στον πανηγυρίζοντα -κάθε Κυριακή της Σαμαρείτιδος- περικαλλή Ναό της Αγίας Φωτεινής. Ο κ. Διονύσιος χοροστάτησε και ομίλησε στον Εσπερινό, ενώ παρίσταται και ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ
[Ευχαριστούμε τον κ. Βαγγέλη Καρπαθάκη για την φωτο-ανταπόκρισή του]