e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Το ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο (8-11.5.2016)
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπεσκέφθη μεταξύ 8ης καί 11ης Ἀπριλίου 2016 τήν γενέθλιον νῆσον Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἔνθα ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, ἀνακαινισθέντος ριζικῶς τῇ μερίμνῃ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, πρός ἀποκατάστασιν τῶν προκληθεισῶν ἐν αὐτῷ ζημιῶν ἐκ τοῦ πρό διετίας (24/05/2014) ἐπισυμβάντος εἰς τήν νῆσον σεισμοῦ.

Ἀφιχθείς εἰς Ἴμβρον τήν Παρασκευήν, 8ην Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ὑπηντήθη ἐν τῷ λιμένι Ἅγιος Κήρυκος μετ᾽ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί τιμῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου καί πλείστων κατοίκων αὐτῆς, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Διοικητήριον πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐπάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν, καί ηὐλόγησε τό ἐν συνεχείᾳ προφρόνως προσφερθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γεῦμα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας προσηυχήθη ὁμοῦ μετά τῶν Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Σερρῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατήσαντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ, συμπροσευχομένων ἐπίσης τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Πόλει, μετά τῆς συζύγου, τῶν τέκνων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς Νήσου ὑπό τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Λυκειάρχην.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ηὐλόγησε τήν φύτευσιν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ δενδρυλλίων, προσφερθέντων μετά συγκινητικῆς ἀφιερώσεως ὑπό ἑνός ἑκάστου τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, ὡς ταπεινόν ἀντιδωρον αὐτῶν πρός τόν Πατριάρχην, δι΄ὅσα Οὗτος προσέφερεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον καί τήν παιδείαν αὐτῆς, τήν Ἐκκλησίαν καί ὅλην τήν ἀνθρωπότητα, κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰκοσιπενταετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Του. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν τῇ πλατείᾳ παραδοσιακόν καφενεῖον τοῦ χωρίου, διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς μαθητάς καί ηὐχήθη εἰς τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Τὁ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 9ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ προαναφερθέντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί πλήθους κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν ἐπιμελῶς ἐπισκευασθέντα εὐκτήριον τοῦτον οἶκον, τόν ὁποῖον ἀνήγειρε περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ἡ εὐσέβεια τῶν Ἁγιοθωδωρητῶν διά νά στεγάσῃ τάς εὐχάς, τάς προσευχάς, τούς πόθους, τάς ἀγωνίας, τάς θλίψεις καί τάς χαράς τοῦ πιστοῦ καί εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τόν χοροστατήσαντα Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου, ὅστις ἀνεφέρθη ἀφ’ἑνός, μέν, λεπτομερῶς, εἰς τά γενόμενα ἀνακαινιστικά ἔργα, ἀφ’ἑτέρου δέ εἰς τήν προσφοράν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος πρός τήν Γενέτειραν Αὐτῆς, σεμνυνομένην διά τό ἄξιον τέκνον της. Ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης περιγράψας τήν μεγάλην ἀγάπην Του πρός τήν Ἴμβρον διά τῶν λόγων τοῦ Ἐλύτη: «Σ’ὅλους τούς τόπους κι’ἄν γυρνῶ, μόνον ἐσένα ἀγαπῶ» καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην, τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον π. Ἀστέριον καί ὅλους τούς συμβαλόντας εἰς τό ἱερόν ἔργον, παρουσιάσας δέ εἰς τό ἐκκλησίασμα διά θερμῶν λόγων τόν τε Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον καί τόν κ. Γενικόν Πρόξενον μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Αἴθουσαν τοῦ «Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως τῆς Ἴμβρου» (Νηπιαγωγεῖόν ποτε τοῦ χωρίου), ἔνθα παρετέθη δεξίωσις ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐνῷ ἀκολούθως ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς Δ’ Νηστειῶν, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος  ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, συλλειτουργησάντων αὐτῷ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀστερίου Ὀκουμούση. Ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς κηρύττων τόν Θεῖον Λόγον ἀνέπτυξεν ἐμπεριστατωμένως τό νόημα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας, ἐξάρας τάς ἀρετάς τῆς πίστεως, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς σταυροαναστασίμου ἐλπίδος ὡς διαχρονικῶν στοιχείων τῆς ἰδιαιτέρας ταυτότητος, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν. Ὡμίλησεν, ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ηὐχαρίστησε τόν ἅγιον Σερρῶν καί ἐζήτησε τάς προσευχάς τῶν πιστῶν διά τήν ἐπικειμένην συνάντησιν τοῦ Πάπα, τοῦ Ἰδίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐν Λέσβῳ μετά τῶν προσφύγων, ὡς καί διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη εἰς τό παρακείμενον Κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ἔνθα ἀνέγνω πρό τοῦ τάφου τῆς ἀειμνήστου ἀναδόχου αὐτοῦ Χρυσάνθης Κουκούζη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Σεραφείμ καί Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Ἀποστόλου τοῦ Ἰμβρίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου (ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ), τῶν θεοφιλῶς διαποιμανάντων τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν Ἴμβρου καί Τενέδου μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Ἰακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου καί Φωτίου, καθώς καί τῶν ἱερέων Ἀστερίου καί Γεωργίου, διακονησάντων ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς Του ἐν Ἴμβρῳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη, ὁμοῦ μετά τῶν ἐξ Ἑλλάδος φιλοξενουμένων Αὐτοῦ, τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, ἐξωκκλήσια τῆς νήσου, τήν οἰκίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου καί τό Μουσεῖον «Πατριάρχου Βαρθολομαίου», ἐνῷ τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς παρέθεσεν ἰδιωτικῶς γεῦμα πρός τιμήν τοῦ κ. Ἐπάρχου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ. Εἰς τήν Πόλιν ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 11ης ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: