e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

Το Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κροατία (9-10.9.2016)

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. κ. Εἰρηναίου, πρός συμμετοχήν Του εἰς τάς ἐκδηλώσεις μνήμης καί τιμῆς τῶν θυμάτων τοῦ Β´ παγκοσμίου πολέμου ἐν Jasenovac Κροατίας, ἐπί τῇ 75ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ ἐκεῖσε στρατοπέδου συγκεντρώσεως, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ζάγκρεμπ τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Σεπτεμβρίου, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. κ. Εἰρηναίου, τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφυρίου, ἄλλων Ἱεραρχῶν καί τῆς Ἐξοχ. κ. Ἑλένης Γεροκωστοπούλου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Παναγιώτατος ἀκολούθως μετέβη εἰς τό ἐκπαιδευτικόν Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζάγκρεμπ «Katarina Kantakuzina Brankovic», προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ ἐν αὐτῷ παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας καί ἐν συνεχείᾳ ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμποσίου «Νεομάρτυρες: Προοπτικαί εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἐκπαίδευσιν» ὁμιλήσας καταλλήλως. Κατ᾿ αὐτό ἐγένοντο ἐμπεριστατωμέναι εἰσηγήσεις διαφόρων ἐπιστημόνων, Κληρικῶν καί λαϊκῶν.

Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο ἐν τῷ Πρωθυπουργικῷ Μεγάρῳ συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Tihomir Orešcović, Πρωθυπουργοῦ τῆς Κροατίας, καί τό ἑσπέρας παρετέθη ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζάγκρεμπ πρός τιμήν Του ἐπίσημον δεῖπνον εἰς ὅ παρεκάθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, Διπλωμάται καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἁγίου Ζάγκρεμπ καί τοῦ Παναγιωτάτου, ἐνῶ σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυνε καί ὁ Δήμαρχος Ζάγκρεμπ Ἐντιμ. κ. Milan Bandič καλωσορίσας ἐγκαρδίως τόν Πατριάρχην ἐκ μέρους τῶν δημοτῶν του.

Τό Σάββατον, 10ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ νεοϊδρυθείσῃ Ἱ. Μονῇ ἐν Jasenovac, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ. κ. Εἰρηναίου καί πολλῶν Ἱεραρχῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας καί Πολωνίας, τοῦ πλήθους τῶν προσελθόντων πιστῶν κατακλυσάντων τόν Ναόν καί τούς πέριξ αὐτοῦ ὑπαιθρίους χώρους.

Εἰς τήν ὁμιλίαν Του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τά διά μέσου τῶν αἰώνων μαρτύρια τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, ἰδιαιτέρως δέ τῶν Σέρβων, τῶν ὁποίων ἐξῇρε τήν βαθεῖαν πίστιν καί τό γενναῖον καί ὑψηλόν φρόνημα.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ ἱ. κλῆρος καί ὁ λαός μετέβησαν εἰς τόν παραπλήσιον χῶρον ἔνθα ἦτο τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως ἑκατοντάδων χιλιάδων Σέρβων, οἱ ὁποῖοι ἐθανατώθησαν μαρτυρικῶς ὑπό τῶν ναζιστικῶν δυνάμεων κατά τόν Β´ παγκόσμιον πόλεμον, καί ἀνεπέμφθησαν δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τάς νέας κτιριακάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Σλαβονίας καί παρέστη εἰς τόν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. κ. Εἰρηναίου τελεσθέντα Ἁγιασμόν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Οἴκου. Κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς Zagreb ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Kolinda Grabar Kitaroviç,  Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας, ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, ἀκολούθως δέ ἔτυχε τῆς φιλοξενίας τῆς Ἐξοχ. κ. Ἑλένης Γεροκωστοπούλου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Κροατίᾳ, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Θεοδωρακοπούλου, Πρέσβεως. ἐ. τ. .

Τό ἑσπέρας, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφυρίου, τοῦ Μακ. Πατριάρχου ἐπιστρέψαντος ἐν τῷ μεταξύ εἰς Βελιγράδιον, καί τῆς Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς, καί περί τό μεσονύκτιον ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀπετέλεσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: