e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Η Κυριακή Β΄ των Νηστειών 2017 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις[φωτογραφίες: Yani Kayakoparan]

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐ
ν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 12ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί ἀντιπροσωπεία τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Τενεδίων.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ . Ναοῦ, Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί Πατριάρχης, Ὅστις ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἐξέφρασε δέ καί τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν προκάτοχον αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν των Ἐλλογ. κυριῶν Γιολάντας καί Χριστίνης Ντίζογλου.

* * *

Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ . Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

* * *

Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς . Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Βενετοκλείου 1ου ΓΕΛ Ρόδου.

Τόν Ἐλλογ. κ. Tolga Deçent Kurt, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Nilüfer, Ἰατρούς, καί τῶν τέκνων των Tuna καί Efe, ἐκ Çanakkale.

Τούς Ἐντιμ. κυρίους Χρῆστον Κάλφαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Τενεδίων «Τέννης», Παναγιώτην Ὀκουμούσην, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί Μιχαήλ Δημητρίου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐν Νέᾳ Τενέδῳ Χαλκιδικῆς Συλλόγου αὐτῶν.

Τήν Εὐγεν. κ. Nevin Sungur Lagendijk.

* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ayazpaşa Συροκαθολικῷ Ἱ. Ναῷ τελεσθεῖσαν ἀκολουθίαν ὑπέρ τῶν ἐν Τουρκίᾳ προσφύγων καί μεταναστῶν, τό Σάββατον, 11ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ. . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: