e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Κυριακή των Μυροφόρων 2017, με Πατριαρχική και Συνοδική Λειτουργία, στη Μονή Μπαλουκλή


Κυριακή των Μυροφόρων, 30 Απριλίου 2017, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά της συνοδείας του -ως είθισται- μετέβη στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Μπαλουκλή, όπου προέστη της Αναστασίμου Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας.
φωτογραφίες: Yani Kayakoparan 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ταξειδίου Του εἰς Ἑλβετίαν, Γαλλίαν καί Αἴγυπτον, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ διατελέσαντος Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
* * *
Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 30ήν Ἀπριλίου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν . Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη κατά τό ἔθος τῆς κατ᾿ ἔτος Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Συνάδων κ. Διονύσιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πρόδρομον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.

Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλισσαῖος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἰ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ σεβαστοί γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης καί Εὐγεν. κ. Ζωή Κατσιμπίρη, συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς . Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.

Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ᾿ ἥν προσεφώνησεν Αὐτόν ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας τοῦ νέου ἱερέως Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Στεργίου καί ἀπήντησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη :

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς Γάμους τοῦ ζεύγους Ἡρακλέους - Καρόλου Χ. Ταρίνα, Πατριαρχικοῦ Ὑπαλλήλου, καί Lilyan Mari A. Ateşci, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν Ἀθήναις ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) ἡμερίδα μέ θέμα «Κρίσιμα ζητήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης: Παρόν καί μέλλον κάτω ἀπό τίς σημερινές συνθῆκες», τό Σάββατον, 29ην Ἀπριλίου, καί

κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἠχώ» ἡμερίδα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40ετίας κυκλοφορίας αὐτῆς, ὡσαύτως ἐν Ἀθήναις, τήν Πέμπτην, 27ην ἰδίου.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: