e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

Η φαναριώτικη παραμονή της Πεντηκοστής 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Ἰουνίου, ἐκ Γερμανίας, τήν ἑπομένην, Σάββατον, 3ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) θερέτρου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, καί κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί ἐργαζόμενοι ἐν τῷ φιλοξενοῦντι Γεν. Προξενείῳ μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος.
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σικάγου κυροῦ Ἰακώβου.

* * *

  Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, δέχθη ες κρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό εἰς Αὐτόν ἀφιερωθέν νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Orthodoxy and Islam».
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν Νομικῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ayşe Uras, Deniz Bozkurt, ἐντεῦθεν, καί Εὐδοξίαν Βαφειάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά:
α) τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Park Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 3ην Ἰουνίου, καί
β) τήν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος τῆς Πόλεως (İKSV) διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν Νεοχωρίῳ, τήν ἰδίαν ἡμέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: