e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Το Χρονικό των Ονομαστηρίων 2017 του Οικουμενικού Πατριάρχου και άλλες ειδήσεις από το Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
     Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι, Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τόν . Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ καλλιτεχνικόν μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τοῦ ἐν Κρήτῃ παραδοσιακοῦ συγκροτήματος «Ἀροδαμός» καί τοῦ τμήματος παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί παρετέθη δεξίωσις, καθ᾿ ἥν Πατριάρχης ἐδέχθη τόν . κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 11ην ἰδίου, Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Bogorodskiy κ. Ἀντώνιος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί κ. Γεώργιος Πουκαμισᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Κιέβῳ, αἱ Εὐγεν. κυρίαι Δανάη Βασιλάκη καί Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενοι ἐνταῦθα καί ἐν Ἀδριανουπόλει, ἀντιστοίχως, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Ἐντιμ. κύριοι Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, καί Mustafa Sarıgül, πρῴην Δήμαρχος Şişli, καί Ἐλλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, πρῴην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου.
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Bogorodskiy κ. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε συγχαρητήριον Μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, καί ἐν τέλει ὡμίλησεν Πατριάρχης.
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς νταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ὁποία πέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην.
Τήν μεσημβρίαν, Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, προσκληθείς παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου γυναικῶν Ἐπιχειρηματιῶν Τουρκίας παρατεθέν δεῖπνον (ἰφτάρ), συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Παναγιώτου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Ἰουνίου.

* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἰερολ. κ. Φιλαδέλφου Καφαλῆ, Ρόδου κ. Κύριλλον, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Ἑλλήνων καί Γερμανῶν προσκυνητῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Bogorodskiy κ. Ἀντώνιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, ἐκπροσωπήσαντα αὐτήν κατά τά σεπτά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Ἀμβροσίου Matsegora καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Roman Cherkasov, ὑποδιακόνου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκπροσωπήσαντα ὡσαύτως τήν Ἐκκλησίαν Γεωργίας κατά τά Πατριαρχικά ὀνομαστήρια, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. Gocha Barnovi, Καθηγητοῦ, καί κ. Guram Lursmanashvili, φοιτητοῦ Θεολογίας ἐν Ἀθήναις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς . Μονῆς Παναγίας Σπηλιᾶς, τῆς . Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφαρσάλων, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Γρηγόριον Λιάνταν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κοτρῶτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φίλιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καἰ Ἑορδαίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Ἀνθίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀλεξοπούλου καί Κλεάρχου Γκέσσα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπίδιον Καραλῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνου Σκαρμούτσου, Ἱεροψάλτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεωνᾶν Μπακάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπην Nichev, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κοτσάτου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαρούδαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Λαδᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου, Θεολόγου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Μαδρίτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀνδρέου Kordochkin.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Ξεξάκην, Ἄρχοντα Χαρτοφύλακα, Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Δημήτριον Τσελεπῆν, Ἰατρόν ἐξ Ἑλβετίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Φλώραν Καραγιάννη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σικάγου κυροῦ Ἰακώβου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ . Καθεδρικῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σικάγου, τήν Παρασκευήν, 9ην Ἰουνίου.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 10ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, κατά τό ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων διοργανωθέν Β´ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον μέ θέμα «Καππαδοκία, γῆ πολιτισμοῦ», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις μεγάρῳ τῆς παλαιᾶς Βουλῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: