e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Το Χρονικό της Επισκέψεως Βαρθολομαίου στο Μαρόκο (3-5.11.2017)

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 


Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 5ης τ.μ. Νοεμβρίου (2017), ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀπό τήν πόλιν Marrakesh τοῦ Μαρόκου, ὅπου ἐπραγματοποιήθη τό 10ον ἐτήσιον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ "World Policy Conference". 

Τήν πρωΐαν τῆς 3ης ἰδίου κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν ὡμίλησεν ὁ ἱδρυτής καί Πρόεδρος τῆς Ὀργανώσεως Ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τῶν χαιρετιστηρίων Μηνυμάτων τοῦ Βασιλέως τοῦ Μαρόκου Μωχάμεντ Στ΄ καί τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλίας Ἐξοχ. κ. Emmanuel Macron ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά τόν ρόλον τῆς θρησκείας εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν καί ἰδιαιτέρως μέσα εἰς τήν σημερινήν διεθνῆ πραγματικότητα. 

Εἰς τό πλούσιον τριήμερον πρόγραμμα τῆς Διασκέψεως συμμετέσχον καί ὡμίλησαν πολλαί προσωπικότητες, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί πρῴην καί νῦν Ὑπουργοί καί δή ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν διαφόρων χωρῶν, οἱ Πρωθυπουργοί τῆς Σερβίας Ana Brnabić καί τῆς Ἀλβανίας Edi Rama, ὁ πρ. Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας Καθηγητής Ahmet Davutoğlu, μετά τοῦ ὁποίου καί τῆς Εὐγεν. συζύγου του εἶχεν ἐγκάρδιον ἐκτενῆ ἐπικοινωνίαν ὁ Πατριάρχης, κ. ἄ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπίσης εἶχεν ἀλλεπαλλήλους φιλικάς ἐπικοινωνίας μετά τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων εἰς τό Rabat, τῆς Τουρκίας κ. Ethem Barkan Öz καί τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτου Σαρρῆ, ὅστις τήν 3ην τ.μ. παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ καί Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν τῆς χώρας, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Μαρόκου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πιστικόν. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεοδώρου τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθη καί συνώδευσε καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Διασκέψεως ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος. 

Κατά τάς ἐργασίας τῆς σπουδαίας ταύτης Διασκέψεως εἰς ὁλομελείας καί Ἐπιτροπάς (Workshops) συνεζητήθησαν θέματα ὡς τό μέλλον τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἐπενδύσεις ἐν Ἀφρικῇ, ἡ Μέση Ἀνατολή, ἡ παγκόσμιος οἰκονομία, ἡ Ἀμερική καί ὁ κόσμος ἕν ἔτος μετά τήν ἐκλογήν Trump, ἐνέργεια καί κλῖμα, ἡ Κίνα, ἡ Ρωσσία σέ εἴκοσι χρόνια, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις καί ὁ κόσμος, ἡ ἀσφάλεια εἰς τήν Ἀσίαν, ἡ κατάστασις τοῦ κόσμου κ. ἄ. 

Τό Σάββατον, 4ην Νοεμβρίου, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Nasser Bourita, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ φιλοξενοῦντος τήν Διάσκεψιν Βασιλείου τοῦ Μαρόκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: