e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Διάλεξη για το Μέγα Ρεύμα και τους Νεοφαναριώτες διπλωμάτες | Πατριαρχική Χοροστασία στους Ταξιάρχες του Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Ἄρχοντος Μ. Ρήτορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβεως ἐ. τ., διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος: “Τό Μέγα Ρεῦμα Βοσπόρου καί οἱ Νεοφαναριῶτες διπλωμάτες: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἑλληνοθωμανοῦ Μεγαρευμιώτη Κωστάκη Μουσούρου Πασᾶ καί τῆς οἰκογένειάς του”, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, καί
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, καθ᾽ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, ἡ Εὐγεν. κα. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ἥν ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου καί Ἀρχιεπίσκοπος Dmanisi κ. Ζήνων, οἱ Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Μπεσίκτας, κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ κα. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀελφότητος, και ἡ κα. Ντώρα Διακρούση, Ἐκπαιδευτικός. Τά παιδιά τῆς Κοινότητος ἀνέγνωσαν ποιήματα καί κατέκλεισε τήν ἐκδήλωσιν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν κ. Πρόεδρον καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τό δημιουργικόν καί ὑποδειγματικόν αὐτῶν ἔργον.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη εἰς τό Derindere Hastanesi τήν ἀσθενοῦσαν κ. Θεοπούλαν Ἀλεξανδρίδου, εἰς ἥν ηὐχήθη ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, μετά τῆς Ἐξοχ. κας. Päivi Kairamo, Πρέσβεως τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ κ. Kaj Appelberg, Γραμματέως τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί τοῦ κ. Jari Rantala, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας.
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Dmanisi κ. Ζήνωνα, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Irakli Koplatadze, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας Δωρόθεον Barbakadze ἐκ Λονδίνου καί Διονύσιον Gvimradze ἐκ Τιφλίδος, τήν Ἐλλογιμ. κα. Ταμάραν Μeski, Διερμηνέα, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, τούς Ἐντιμ. κ. Mamuka Khazaradze, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης “TBC” ἐν Τιφλίδι μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Νικολάου, Ἐπιχειρηματίου, κ. Mamuka Yambazishvily καί κ. Ucha Jaruniashvili, στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γεωργίας.
- Τούς Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον Juhani Härkin, Πρεσβυτέρους Petri Hakonen καί Markuu Kinkki, καί τόν ὑποδιάκονον Jari Ketola, ἐπικεφαλῆ τῆς 10μελοῦς χορῳδίας “Prokova” ἐκ Φιλλανδίας.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Παππᾶν, Ἄρχοντα πρώην Α΄ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.
- Τήν Εὐγεν. κ. Νάντα Γερουλάνου, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Φιλίππου Τσαλχούριν, Ἀρχιμουσικοῦ, καί κ. Νικολάου Ἀθηναίου, Συνθέτου, Διευθυντοῦ τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, τ. Δήμαρχον Σαππῶν, κ. Μιλτιάδην Μαυρίδην, Δημοτικόν Σύμβουλον, κ. Γρηγόριον Κενανίδην, Ἐκπαιδευτικόν, καί κ. Χρῆστον Σαμουρίδην, Προϊστάμενον τῆς Ἑταιρείας “Pharmaten”, ἐκ Σαππῶν.
- Τάς Εὐγεν. κα. Ἀθηνᾶν Θεοδωρακοπούλου, Ἐρευνήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, καί Παναγιώταν Νικολούλια, Ἐλεύθερον Ἐπαγγελματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: