e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Ειδήσεις εκ Φαναρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 


Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερ. Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς ἑορτάς. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Μιχαήλ Χρηστίδου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, δεῖπνον, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἐμιρζᾶ, Ἐκτελεστικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ, ἐν τῇ ἐν Maslak Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
     Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Σεραφείμ Δεληγιάννην καί Ὁσιωτ. Μοναχόν Μάξιμον Παπάζογλου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφίλου Βουλκίδου, Ζαχαροπλάστου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
     Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
     Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Πιτταρᾶν, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Greek Economic Forum», Μάξιμον Στεργίου, Ὑπεύθυνον Πολιτισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Εὐάγγελον Ἀγγελᾶτον, Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου τοῦ Ἱδρύματος ἐν Λονδίνῳ. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον, Νομικόν, ἐκ Καβάλας. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Keserci, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Betül Sevim, Στελέχους αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Yiğit Kumbaracı καί τῆς Εὐγεν. κ. Özge Ayla, Στελεχῶν τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρίας «Euroko Sigorta», ἐντεῦθεν. 
     Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, Ὀδοντίατρον, καί Σπυρίδωνα Πανταζῆν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Βαρυτίμου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου, ἐντεῦθεν. 
     Ἐπί δέ τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Καρακάσην, Ἐπιχειρηματίαν, καί Χρῆστον Ψευτέλην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Βασιλικήν Πετρίδου, Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέα Καρανικόλαν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν Μειονοτικῶν καί Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων ἐν τῇ Χώρᾳ, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Γραφείῳ Ἐκπροσωπήσεως αὐτῶν παρά τῇ Γενικῆ Διευθύνσει Βακουφίων, τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου. 
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐξοχ. Δρος Süleyman Gündüz, Βουλευτοῦ τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «AKP», ἐπί τοῦ θέματος «Ey Hüzünler Şehri Kudüs», ἐν τῷ ἐν Beyoğlu Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: