e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Το Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Κάιρο (26-29.4.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς μεταξύ 20ῆς καί 26ης Ἀπριλίου 2017 εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν ἱεραποδημίας Αὐτοῦ, μετέβη ἀεροπορικῶς, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Πανοσιολ. Διακόνου Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό Γενεύης εἰς Αἴγυπτον, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Σοφολογ. Καθηγητοῦ Δρος Ahmad Al-Tayyeb, Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Πανεπιστημίου Al-Azhar καί Προέδρου τῆς «Ἐπιτροπῆς Σοφῶν» τοῦ Σουννιτικοῦ Ἰσλάμ, ἐπί τῷ τέλει ὅπως συμμετάσχῃ εἰς Διεθνῆ Διαθρησκειακήν Διάσκεψιν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς συμβολῆς τῶν θρησκειῶν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς παγκοσμίου εἰρήνης.
Τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Καΐρου τήν μεσημβρίαν τῆς 26ης Ἀπριλίου, ὑπεδέχθησαν τιμητικῶς ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μέμφιδος κ. Νικοδήμου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Καΐρου, καί Θεοφ. πισκόπου Βαβυλνος κ. Θεοδώρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου παλαιοῦ Καΐρου, οἱ ξοχώτατοι Πρέσβεις τς λλάδος κ. Μιχαήλ Χρῆστος Διάμεσης καί τς Κύπρου κ. Χάρης Μορίτσης, οἱ Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κ. Ἐμμανουήλ Κακαβελάκης καί ἐν Καΐρῳ Εὐγεν. κ. Λαμπρινή Κομίνη, Πλοίαρχος Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ κ. Βασίλειος Τσούκας, Ἀκόλουθος Ἀμύνης παρά τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί δύο θρησκευτικοί λειτουργοί τοῦ Ἰσλάμ, ἐκπρόσωποι τοῦ μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Πανεπιστημίου Al-Azhar.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Διάμεση δεῖπνον ἐν τῇ μεγαλοπρεπεῖ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, ἥτις ὑπῆρξε κατοικία τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας τῆς Ἑλλάδος καί ἕδρα τῆς ἐξορίστου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κατά τήν διάρκειαν τοῦ ΒΠαγκοσμίου Πολέμου, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προδιαληφθέντων, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, τῶν Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καβαλῆ, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Καΐρου, καί Ἀνδρέου Βαφειάδου, ἐκπροσώπου τῆς διοικήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἀλεξανδρείας, καί στελεχῶν τῆς Ἑλληνκῆς Πρεσβείας Καΐρου.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 27ης ἰδίου, ΑΘΠαναγιότης, Πατριάρχης, συνηντήθη κατ΄ἰδίαν μετά τοῦ Σοφολογ. Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Πανεπιστημίου Al-Azhar ἐν τῷ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Fairmont καταλύματι αὐτοῦ. Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον πρόσκλησιν εἰς τήν διοργανουμένην ὑπό τοῦ καταὐτόν Ἰσλαμικοῦ Κέντρου Διαθρησκειακήν Διάσκεψιν διά τήν Εἰρήνην, πληροφορήσας παραλλήλως τόν οἰκοδεσπότην αὐτῆς περί τῶν διεξαγομένων ὑπό τήν συντονιστικήν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διμερῶν καί πολυμερῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν διαλόγων, καθώς ἐπίσης καί περί τῶν περιβαλλοντικῶν πρωτοβουλιῶν αὐτοῦ.
Μεγάλος Ἰμάμης ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς ἐτόνισεν ὅτι ἀποτελεῖ αἰτίαν μεγάλης χαρᾶς καί ἰδιαιτέρας εὐλογίας αὐτοπρόσωπος συμμετοχή εἰς τήν ἐν λόγῳ Διαθρησκειακήν Διάσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, «ἡγετικῆς θρησκευτικῆς προσωπικότητος ὑπερεθνικοῦ βεληνεκοῦς», ὡς εἶπεν Μ. Ἰμάμης, "ἥτις συμμετοχή ἐκφράζει τήν ἀνταπόκρισιν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν γενομένην πρός αὐτήν πρόσκλησιν τοῦ Ἰσλάμ". Ὑπεγράμμισε τήν ἀνάγκην ἐμβαθύνσεως τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τήν πίστιν εἰς τόν Θεόν καί τόν σεβασμόν εἰς τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διό καί τό ὑπέχον θέσιν αὐθεντίας εἰς τόν Κόσμον τοῦ Σουννιτικοῦ Ἰσλάμ Πανεπιστήμιον Al-Azhar προσεκάλεσε τούς ἀρχηγούς τοῦ Δυτικοῦ καί Ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ, Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, «προκειμένου νά ἐξαρθῇ τό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί τῆς καταλλαγῆς εἰς καιρούς δυσχειμέρους, καθ΄οὕς ἐπυκνώθησαν αἱ ἐκδηλώσεις τῆς τυφλῆς βίας ἐξ αἰτίας τῆς θρησκευτικῆς ἑτερότητος», ἐνῷ, ἀντιθέτως, συνάντησις τοῦ «γαλαξίου τῶν ἡγετῶν τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν» πολλά ἔχει νά προσφέρῃ εἰς τόν κόσμον, ὡς ὑπόδειγμα συνεννοήσεως, καλυτέρας γνωριμίας καί ἀλληλοκατανοήσεως μεταξύ τῶν θρησκειῶν, διά τήν ἐξάλειψιν τῶν αἰτιῶν τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους καί τῆς βίας ἐν τῷ κόσμῳ.
Ἀκολούθως, Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ ξενοδοχείου Fairmont Heliopolis ἔνθα προσεφώνησε τήν Διαθρησκειακήν Διάσκεψιν κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν αὐτῆς, ὁμιλήσας ἀγγλιστί ἐπί τοῦ θέματος «Θρησκεῖαι καί εἰρήνη» ἐνώπιον πολυαρίθμων ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐν οἷς Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος, ὁ Γεν. Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Αἰδεσιμολ. Δρ. Olav Fykse Tveit, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Bola, ἐκπρόσωπος τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας Tawadros II, ὁ Αἰδεσιμολ. Δρ. Jim Winkler, Πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Η.Π.Α. Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ Ἐξοχωτάτη Δρ. Amal Al-Qubaisi, Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, ὁ Σοφολογ. Δρ. Mohammed Bin Abdulkarim Al Issa, Γενικός Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Μουσουλμανικῆς Συνελεύσεως ἐκ Σαουδικῆς Ἀραβίας, ὡς καί ἐνώπιον Πρέσβεων καί πολλῶν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί ἱεροδιδασκάλων τοῦ Ἰσλάμ ἐκ διαφόρων γεωγραφικῶν περιφερειῶν τῆς ὑφηλίου.
Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτῆς παρατεθέν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου δεῖπνον ἐν πλῷ εἰς τόν ποταμόν Νεῖλον, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Πηλουσίου κ. Νήφων καί Μέμφιδος κ. Νικόδημος, καθώς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 28ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν περιοχήν τῆς περιτειχισμένης παλαιᾶς πόλεως τοῦ Καΐρου, ἔνθα, κατά τήν παράδοσιν, εὗρε καταφύγιον ἡ Ἁγία Οἰκογένεια, φυγοῦσα ἐκ Βηθλεέμ, μετά τήν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ἕως τῆς τελευτῆς ῾Ηρῴδου, τοῦ ζητοῦντος τό παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό» (Ματθ. Β’, 13-15), καί ἐπεσκέφθη τήν προσφάτως ἐκ βάθρων ἐπισκευασθεῖσαν καί ἀποκατασταθεῖσαν ἱστορικήν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. Θεοδώρου, Ἱεραρχῶν καί κληρικῶν τῆς κατ΄αὐτόν Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, ἑλληνοφώνων καί ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων νέων τοῦ Σώματος Προσκόπων «Ἁγίου Γεωργίου» καί πλήθους Ὀρθοδόξων πιστῶν. Ὁ Μακαριώτατος διά τῆς συντόμου προσφωνήσεώς του πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀνεφέρθη εἰς τόν Μεγαλομάρτυρα γιον, ὁ ὁποῖος εναι σεβαστός καί γαπητός εἰς ὁλόκληρον τόν χριστιανικόν, λλά καί τόν μουσουλμανικόν κόσμον, «διό καί εἰς τήν τιμωμένην ἐπ’ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἱστορικήν Μονήν συρρέουν καθημερινῶς πλήθη πιστῶν ἀμφοτέρων τν θρησκειν, προκειμένου νά καταθέσουν τόν σεβασμόν των προς τόν Μεγαλομάρτυρα Ἅγιον», ἐνῷ ἐξέφρασε παραλλήλως τήν εγνωμοσύνην του πρός τό ζεγος θανασίου καί Μαρίνης Μαρτίνου, διά τήν γενναίαν καί καθοριστικήν συνεισφοράν των εἰς τά προσφάτως ὁλοκληρωθέντα ναστηλωτικά ἔργα, χάρις εἰς τά ὁποῖα ἡ Μονή ἀνεδείχθη εἰς κέντρον Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ. Ἀκολούθως, περιηγήθη τούς κάτωθεν τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς χώρους, ἤτοι, τά ἐν κατακόμβαις παρεκκλήσια τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί Ἁγίων Θεοδώρων, τόν κατά τήν παράδοσιν χῶρον τοῦ δεσμωτηρίου ἐπί τι χρονικόν διάστημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τούς διαμορφωθέντας εἰς μουσειακούς χώρους διαδρόμους καί θαλάμους, ἔνθα ἐκτίθενται ἐκκλησιαστικά κειμήλια καί ἄλλα ἀρχαιολογικά εὑρήματα, ἐνῷ εἰς τό προσφάτως διαμορφωθέν Πατριαρχικόν Κοιμητήριον ἀνέγνω πρό τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Πέτρου Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν αὐτόσε ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας Ἱεροθέου, Ἱεροθέου, Νικάνορος, Σωφρονίου, Φωτίου, Μελετίου, Χριστοφόρου, Νικολάου, Παρθενίου καί Πέτρου. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ τῶν προδιαληφθέντων Ἱεραρχῶν καί τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δαμασκηνοῦ Al Keadeh καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βίκτωρος Kulaga, Ἐξάρχου ἐν Αἰγύπτῳ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Ἀπό τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κέντρου Al-Azhar διά νά παρακολουθήσῃ τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Διαθρησκειακῆς Διασκέψεως διά τήν εἰρήνην, κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησαν ὁ Μεγάλος Ἰμάμης Δρ. Ahmad Al-Tayyeb καί ἐπισκεπτομένη τήν Αἴγυπτον Αὐτοῦ Ἁγιότης, Πάπας Ρώμης κ. Φραγκῖσκος. Ἐκεῖθεν Πατριάρχης μετέβη είς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Μάρκου τοῦ Πατριαρχείου τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, ἔνθα μετέσχεν εἰδικῶς τελεσθείσης προσευχῆς διά τήν ἐξάλειψιν τῆς θρησκευτικῆς βίας καί τόν τερματισμόν τῶν διωγμῶν εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, τοῦ Κόπτου Πατριάρχου Θεοδώρου, τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου καί ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν τῆς Αἰγύπτου, οἱ ὁποῖοι, ἐξελθόντες, μετά τό πέρας τῆς προσευχῆς, εἰς τόν αὔλειον χῶρον, ἀπέτισαν ὁμοῦ φόρον τιμῆς εἰς τά θύματα τῆς πολυνέκρου βομβιστικῆς ἐπιθέσεως, ὁποία εἶχε πραγματοποιηθῆ κατά τάς παραμονάς τῶν Χριστουγέννων 2016, πλησίον τῆς ἕδρας τοῦ Πατριαρχείου.
Ἐν κατακλεῖδι, Πατριάρχης ἔσχεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχικοῦ Μεγάρου τῶν Κοπτῶν ἐγκάρδιον ἐπίσημον συνάντησιν μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν κ. Θεοδώρου, περιστοιχουμένου ὑπό πλειάδος Ἀρχιερέων του, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς τελευταίας τρομοκρατικάς ἐπιθέσεις ἐναντίον ναῶν καί πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ καί τόν προσεκάλεσεν ὅπως ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τονίσας παραλλήλως τήν ἀνάγκην συνεχίσεως τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν, δοθέντος ὅτι οὗτος εἶχεν ὁλοκληρωθῆ οὐσιαστικῶς πρό ἐτῶν ἐπί θεωρητικοῦ ἐπιπέδου, διά τῆς ἐπιτεύξεως μεγάλου βαθμοῦ δογματικῆς συμπτώσεως εἰς τήν Θεολογίαν αὐτῶν. Ἐγένοντο ἀπό στήθους προσφώνησις καί ἀντιφώνησις καί ἀντηλλάγησαν τά εἰθισμένα ἐν τοιαύταις περιστάσεσιν ἀναμνηστικά δῶρα.
Τοιουτοτρόπως, κατεκλείσθη ἡ εἰς τήν Νειλοχώραν ἐπίσκεψις αὕτη τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ἀνεχώρησε δι’ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ἐκ Καΐρου εἰς Πόλιν, προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τῶν ὑποδεχθέντων Αὐτόν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί τῶν ἐκεῖ ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας