e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Το Χρονικό του Πατριαρχικού Προσκυνήματος στην Καππαδοκία (17-19.6.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις




Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον ἐτήσιον  προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν, μεταξύ 17-19 τ. μ. Ἰουνίου, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον κατόπιν προσκλήσεώς Του, ἡ Α. Θ. Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκ Κύπρου, καί οἱ Σεβ. ΡΚαθολικοί Ἀρχιεπίσκοποι Lecce κ. Domenico Umberto D'Ambrosio καί Bari κ. Francesco Cacucci μετά τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri.  
            Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ.μ., ἅμα τῇ ἀφίξει Του εἰς Καισάρειαν, ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ὡς ἄνω προσεκύνησεν εἰς τούς ἐν Göreme Ἱ. Ναούς Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίας Αἰκατερίνης, «σκοτεινήν Ἐκκλησίαν» (Karanlık Kilise) καί Tokalı Kilise. Τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ἀραβησσοῦ (Gülşehir), καθ᾿ ὅν καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, οἱ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην Ὑπουργός, Βουλευτής Ν.Δ. Νομοῦ Λαρίσης, κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομοῦ Ἀττικῆς, ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἀλλαχόθεν.
            Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον Gülşehir Ἐντιμ. κ. Vahdi Arısoy, εἰς τόν ὁποῖον ἐπαρουσίασε τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τούς λοιπούς ἐπισκέπτας καί τόν ηὐχαρίστησε διά τάς διευκολύνσεις καί τήν προσοχήν πρός τούς ἐπισκεπτομένους τόν Δῆμον του χριστιανούς Ὀρθοδόξους.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκκλησιάσθη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σινασσοῦ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου. Συμπροσηυχήθησαν ἅπαντες οἱ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐκκλησιασθέντες. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τόν Μακαριώτατον εἰς τήν γῆν τῆς Καππαδοκίας καί ἐν συνεχείᾳ τουρκιστί ἀπευθυνόμενος πρός τούς τοπικούς ἄρχοντας, εἰς τούς ὁποίους καί ηὐχήθη ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἑορτῇ τοῦ Ραμαζανίου. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπήντησεν ἡ Α. Θ. Μακαριότης. Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων λόγων. Ἐπίσης, χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ Ἐξοχ. Βουλευταί κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.      
            Τήν μεσημβρίαν οἱ δύο Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν των παρεκάθησαν εἰς τό εὐγενῶς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, καταγομένου ἐκ Σινασσοῦ. Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νικολάου, τόν προσφάτως ὑποστάντα σοβαράς ἐκ κατολισθήσεως ζημίας Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βασιλείου καί τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Εὐμορφοχωρίου (Cemil).
            Τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη μετά τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Νομάρχην Νεαπόλεως (Nevşehir) Ἐξοχ. κ. İlhami Aktaş, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς παρεχομένας ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς κατ᾿ αὐτόν Νομαρχίας ἐξυπηρετήσεις κατά τά κατ᾿ ἔτος προσκυνήματα Αὐτοῦ. Ἠκολούθησε προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τούς Ἱ. Ναούς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νεαπόλεως καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κερμίρας, γενεθλίου χωρίου τοῦ Ἠλία Καζάν, ὡς καί ἐπίσκεψις εἰς τήν νεωστί ἀνακαλυφθεῖσαν ὑπόγειον πόλιν παρά τήν Νεάπολιν.  
            Τό ἑσπέρας, οἱ δύο Πατριάρχαι καί οἱ συνοδοί Αὐτῶν ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Καισαρείας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθέντες εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. Μετά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον καί περί τό μεσονύκτιον, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.