e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Το Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην Ν. Ορεστιάδα και την Θεσσαλονίκη (23-27.9.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἀνταποκριθείς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου Ν. Ὀρεστιάδος κ. Βασιλείου Μαυρίδου ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 23ης Σεπτεμβρίου 2017, διά τήν ἱστορικήν αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἑορτασμῶν πρός τιμήν τοῦ εὐκλεοῦς ἀνδρός καί Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους ἡμῶν Στεφάνου Καραθεοδωρῆ. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα συνώδευον οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anischenko, Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Πατριαρχείου.
Εἰς τόν συνοριακόν σταθμόν τῶν Καστανεῶν τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Δαμασκηνός, ὁ Δήμαρχος Ν. Ὀρεστιάδος, ὁ Στρατηγός κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, Διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς, κ.ἄ.. Ἐκεῖθεν, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ὡδηγήθη εἰς τήν πόλιν τῆς Ν. Ὀρεστιάδος ἔνθα, ἐν μέσῳ πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ ἱερός κλῆρος καί αἱ Ἀρχαί αὐτῆς μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Δήμαρχον ὁ ὁποῖος προσεφώνησε διά θερμῶν λόγων τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Μετά ταῦτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀφίχθη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἔνθα καί ἐτελέσθη, ἐπί τῇ εὐλογητῇ Αὐτοῦ ἐπισκέψει, δοξολογία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός καλωσώρισε τήν Α. Θ. Παναγιότητα μετά λόγων εὐλαβῶν καί ἐγκαρδίων. Εἰς τήν ἀντιφώνησίν Του ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐξῆρεν, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Θρᾳκός Στεφάνου Καραθεοδωρῆ, τήν εὐλάβειαν τῶν κατοίκων τῆς Θρᾳκίας γῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά ἰδανικά καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς μας. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ «Κέντρου πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου».
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου «Στέφανος Καραθεοδωρῆ» εἰς τήν Νέαν Βύσσαν ἔνθα καί μετεκόμισαν οἱ συμπατριῶται τοῦ ἀειμνήστου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν. Εἰς τά ἐγκαίνια παρέστησαν μεταξύ ἄλλων ἐπισήμων προσώπων καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, τέως Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μητρός συγγενής τοῦ τιμωμένου, καί λοιποί οἰκογενεῖς - ἀπόγονοι τῆς οἰκογενείας Καραθεοδωρῆ. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη εἰς τό Λαογραφικόν καί Ἱστορικόν Μουσεῖον Ν. Ὀρεστιάδος καί εἰς τήν Βιβλιοθήκην τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀδριανουπολιτῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην τ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ν. Ὀρεστιάδος ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν ἱερόν Μνημόσυνον διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ παρουσίᾳ Βουλευτῶν, πολιτικῶν, δημοτικῶν, στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, ἐν συμπροσευχῇ τοῦ κατακλύσαντος τόν ναόν Χριστεπωνύμου πληρώματος. Μετά τό μνημόσυνον, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησαν ἐκτενῶς διά τόν τιμώμενον.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν ἐπιστημονικοῦ συμποσίου διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Δήμου Ν. Ὀρεστιάδος πρός τιμήν τοῦ Στεφάνου Καραθεοδωρῆ εἰς τούς χώρους τοῦ συγκροτήματος πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων "Principal", τῇ συμμετοχῇ ἐγκρίτων Καθηγητῶν καί ἐπιστημόνων οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν τά τοῦ βίου καί τῆς δράσεως ἐντός τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς ἐποχῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Θρᾳκός Εὐεργέτου.
Τήν Δευτέραν, 25ην μηνός Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐπεσκέψατο ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Δημάρχου κ. Βασιλείου Μαυρίδου τό 1ον Γυμνάσιον καί τό 1ον Γενικόν Λύκειον τῆς πόλεως, ἐπικοινωνήσας πρός τούς μαθητάς καί διανείμας εἰς αὐτούς ἀναμνηστικάς εὐλογίας. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη ἐν Καβύλῃ τήν ἕδραν τῆς 3ης Μ/Κ Ταξιαρχίας «Ρίμινι», παρουσίᾳ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 1ης Στρατιᾶς, ἔνθα καί ἐδέχθη τάς τιμάς καί τάς περιποιήσεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας Στρατηγοῦ κ. Ἀνδρέου Φλωράτου. Ἐν Ν. Βύσσᾳ, ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνήντησε τούς μαθητάς τῶν Σχολείων, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε συμβουλάς ἐπ᾿ ἀφορμῇ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὁποίου ἀπέστειλεν εὐχάς καί πατρικήν εὐλογίαν εἰς ὅλην τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐν τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡδηγήθη εἰς τήν πλησίον τῶν συνόρων νεόδμητον Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίας Σκέπης Ν. Βύσσας, ὅπου ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Καθηγουμένου, καί τῆς περί αὐτόν Ἀδελφότητος. Πρό τῆς μοναστηριακῆς Τραπέζης τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας «Στ. Καραθεοδωρῆ» καθώς καί ὁ ἐκ Μεταξάδων Διδυμοτείχου Πολιτιστικός Σύλλογος ἐπαρουσίασαν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά τραγούδια καί χορούς, ἐπιθυμοῦντες οὕτω νά ἐκφράσουν τήν βαθεῖαν χαράν καί εὐγνωμοσύνην των διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Μετά τήν Τράπεζαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνταλλάξας ἀσπασμόν ἀγάπης μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνοῦ καί τῶν συνεργῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν ὁδικῶς διά Θεσσαλονίκην.
Τήν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπεσκέφθη διά νά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, 90 ἐτῶν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης καί 30 ἐτῶν τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου. Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ καταλύματος ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τῆς Θεσσαλονίκης Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων. Τήν Τρίτην, 26ην Σεπτεμβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης ἐν τῷ ναϋδρίῳ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Πρόεδρος Ἐλλογ. κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος καί πλῆθος πιστῶν. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Βλατάδων ἔνθα Τόν ἀνέμενον ὁ Θεοφιλ. Ἡγούμενος αὐτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, καθώς καί Ἀρχιερεῖς γειτονικῶν Ἐπαρχιῶν, εἰς τό Καθολικόν τῆς ὁποίας προὐχείρισεν εἰς Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ξεινόν, ἐξ Ἴμβρου, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, Ἰατρόν καί Λογοτέχνην, διακριθέντα διά τήν λιπαράν αὐτοῦ μόρφωσιν καί τό πλούσιον συγγραφικόν ἔργον. Εἰς τήν συνέχειαν, ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡμίλησε καί προέστη τῆς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἤρχισε μέ προσφώνησιν τοῦ Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τήν χαιρετίσασαν τήν ἐκδήλωσιν Ὑφυπουργόν Ἐσωτερικῶν (Μακεδονίας - Θρᾴκης) Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κόλλια-Τσαρουχᾶ. Ὡμίλησαν ἐπίσης οἱ Ἐλλογ. κ. Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Γιαννάκης καί Ἐλλογ. κ. Γεώργιος Ξεινός, Πρόεδρος καί Γενικός Γραμματεύς, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης Ἐντιμολ. κ. Παῦλος Σταματίδης.
Μετά τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τάς νέας ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρίας Μελέτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἔνθα καί ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς. Τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησεν ἐν τῇ Λέσχῃ Ἀξιωματικῶν Θεσσαλονίκης τό ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργοῦ παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ Πατριάρχου καταλλήλων τῇ περιστάσει προπόσεων.
Τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ποιμενάρχην τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, τυχών τῆς ἀβραμιαίας αὐτοῦ φιλοξενίας καί δοχῆς. Εἰς τήν συνέχειαν μετέβη εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς Ρωμαϊκῆς ἀγορᾶς εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, ἔνθα καί ἐνεκαινίασε τήν φωτογραφικήν ἔκθεσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, μέ τίτλον «Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τοῦ Διαλόγου», περιλαμβάνουσαν στιγμιότυπα ἐκ τῆς ὑπερεικοσιπενταετοῦς, ἐλέῳ Θεοῦ, Πατριαρχίας Αὐτοῦ. Παρέστησαν πλεῖστοι ὅσοι ἐκ τῶν ἐπισήμων, ἐκ τῶν ὁποίων ὡμίλησαν ἡ Ἀναπληρώτρια Προϊσταμένη τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων τῆς Θεσσαλονίκης Εὐγεν. κ. Πολυξένη Ἀδάμ - Βελένη, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Παπαχρήστου, ὁ Πρύτανις τοῦ Α.Π.Θ. Ἐλλογ. κ. Περικλῆς Μήτκας ἀπό μέρους τῶν διοργανωτῶν τῆς ἐκθέσεως, ὁ δημιουργός της Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης εὐλογήσας καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του εἰς τόν κ. Μαγγίναν.
Ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης ἔνθα καί συμμετέσχεν ὡς ἐπίτιμος αὐτῆς Πρόεδρος εἰς τάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις. Εἰς τήν ἔναρξιν τοῦ προγράμματος τόν συμπατριώτην των Ἴμβριον Πατριάρχην Βαρθολομαῖον καλωσώρισαν μέ παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορῶν νέοι διαφόρων συγκροτημάτων, ἐνῷ ἠκολούθησεν ἐκδήλωσις εἰς τήν αἴθουσαν «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος», ὑπερπληρωθεῖσαν ὑπό ἑκατοντάδων Ἰμβρίων ἀλλά καί φίλων τῆς πολυπάθου νήσου ταύτης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην καί τόν Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Σταματίδην. Ἡ πολύωρος ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀναφερθέντος διά τῶν καρδιακῶν Αὐτοῦ λόγων εἰς τήν πολύπλαγκτον προσπάθειαν διά τήν πνευματικήν ἀναγέννησιν τῆς γενετείρας Του, ἡ ὁποία προσπάθεια ἔχει ὡς κορωνίδα τήν ἐπαναλειτουργίαν ὁμογενειακῶν ἐκπαιδευτηρίων ὅλων τῶν βαθμίδων εἰς τήν Ἴμβρον.
Τήν ἑπομένην, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, ἔνθα ὑπεδέξατο Αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, παραμείνας τό διάστημα αὐτό Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.
Οὕτω, χάριτι Θεοῦ, ἔληξε μία ἀκόμη ἱεραποδημία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τήν φοράν αὐτήν πρός τόν φιλόθεον καί προσφυγικόν κυρίως λαόν ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι, ἐνισχύσαντος αὐτόν διά τῆς παρουσίας, τῶν πατρικῶν λόγων καί τῆς εὐλογίας Αὐτοῦ ἐκ μέρους τῆς Μητρός του Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Η καρδιά

Όταν θες να επικοινωνήσεις με τον άλλο, η γλώσσα είναι φτωχή! Το σώμα προσπαθεί με την υπέρβαση να πει όσα δεν μπορεί η γλώσσα, για να την συμπληρώσει.
Με την καρδιά, όμως, γίνεται η απόλυτη επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Όταν μιλάς με την καρδιά σου, τότε αυτή ανοίγει διάπλατα για να «χωρέσει» τον άλλο.
Όποιος μπαίνει στην καρδιά του άλλου εγκαθίσταται μόνιμα, ανεβαίνει επίπεδο, φεύγει από το σαρκικό και ανεβαίνει στο πνευματικό, το ουράνιο. Η μόνιμη κατοικία της καρδιάς είναι τα ουράνια, γι' αυτό και όσοι ζουν και μιλούν καρδιακά μεταφέρονται εκεί!
Η καρδιά έχει μόνο είσοδο. Έξοδος δεν υπάρχει. Αν θελήσει κάποιος να βγει, πρέπει να γκρεμίσει. Το μόνο που κερδίζει κανείς γκρεμίζοντας είναι ο πόνος!
Η καρδιακή επικοινωνία είναι ο αληθινός τρόπος ζωής, ο ουράνιος, η καρδιακή επικοινωνία γεμίζει τον άνθρωπο χαρά και αγαλλίαση, τον γεμίζει ουρανό!
Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου