e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Ευχαριστιακή Σύναξη για τον Άγιο Σπυρίδωνα στον συνοικισμό του Δράκα Ζακύνθου


Πρωί Τρίτης, 12ης Δεκεμβρίου 2017, στον πανηγυρίζοντα Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ιδιοκτησίας της Οικογενείας του κ. Σπυρίδωνος Χιώνη, εντός της μικρής Ενορίας του Δράκα Ζακύνθου. 
     Συλλειτούργησαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Παναγιώτης Καποδίστριας, ο Μ. Οικονόμος Ιωάννης Βλαχιώτης - Εφημέριος του Φιολίτη και ο οικείος Εφημέριος π. Ιωάννης Ρένεσης. Έψαλαν -κατά το ζακύνθιο μουσικό ύφος- οι Ιεροψάλτες της Ενορίας. Ομίλησε για την υποδειγματική φυσιογνωμία του τιμωμένου Αγίου ο π. Παναγιώτης. Ακολούθησε μικρή λιτή του Εικονίσματος του Αγίου και εν τέλει Δέηση υπέρ υγείας πάντων και πασών. 
     Μετά την πνευματική τράπεζα της κατανυκτικής θείας Λειτουργίας, ακολούθησε πλούσια υλική, με νηστίσιμα, την οποία παρείξε η Οικογένεια, ενώ κατά την διάρκειά της ακούστηκαν και τραγούδια από την αυτοσχέδια χορωδία των παρισταμένων.
[Φωτογραφίες: Πέτρος και Σπύρος Σταμίρης]


Πατριαρχική Χοροστασία κατά τη θ. Λειτουργία στη Σκήτη του Αγ. Σπυρίδωνος Χάλκης + άλλα νέα εκ Φαναρίου (11 και 12.12.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις


Tήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 11ης Δεκεμβρίου 2017, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς τήν ἐρατεινήν Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.
     Κατά τήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς Χάλκην, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό ἐκεῖσε Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἐπιλεγόμενον τοῦ Κρημνοῦ καί ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτροπον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, τελέσας Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἀναπαυομένου ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωαννικίου Γ´ (1761-1763). Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἅγιος Ἐπίτροπος ἐξενάγησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τούς διαφόρους λίαν ἀξιεπαίνως ἀνακαινισθέντας χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Μετοχίου καί περιεποιήθη Αὐτήν, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένα Χριστούγεννα.

* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης, ἐπί τῇ . μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Ἐκκλησιάσθησαν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς . Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τόν ἅγ. Προύσης καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia».

* * *

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἐλευθέριον Ἀλοῦκον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
     Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Varlam Tsiklauri καί Giorgi Dzotsenidze, Δημοσιογράφους ἐκ τοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «Imedi TV», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nikoloz Gurgenidze, Διερμηνέως, ἐκ Γεωργίας, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν ἐπί θεμάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, ἰδιαιτέρως δέ περί τῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργίας.
     Φοιτητάς τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhammed Sıcak, ἀπαντήσας εἰς τάς ἀπορίας καί ἐρωτήσεις αὐτῶν περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.
* * *

Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
     Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς 180ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 12ην Δεκεμβρίου.
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ «Mevlevihane», ἐπί τῇ 744 ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ Mevlâna Celaleddin -i Rumi, αὐθημερόν.