e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Εκ Φαναρίου ειδήσεις της 9ης Ιανουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπίσημον δεῖπνον, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος, ἀντηλλάγησαν δέ αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Παναγιωτάτου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
     Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Πιτσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πλουσῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 
     Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, πρῴην Ὑπουργόν, Πρόεδρον τοῦ «Δικτύου διά τάς Μεταρρυθμίσεις εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπην», μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Μahmood Sariolghalam, Καθηγητοῦ ἐπί τῶν Διεθνῶν Σχέσεων ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Ἰράν, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Galip Dalay, Διευθυντοῦ Ἐρεύνης ἐν τῷ Ὀργανισμῷ «Al Sharq Forum», Fyodor Lukyanov, Ἐκδότου ἐπί τῶν Διεθνῶν Ὑποθέσεων ἐν Ρωσσίᾳ, James O’ Brien, Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Albright Stonebridge Group» (ASG), Ivan Krastev, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ «Centre for Liberal Strategies», μετά τῶν συνεργα-τῶν αὐτοῦ Εὐγεν. κυριῶν Anna Ganeva καί Yana Papazova, Τhomas Bagger, Γεν. Διευθυντοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Προεδρίας τῆς Γερμανικῆς Δημοκρατίας, Ulrich Ladurner, Δημοσιογράφου τῆς Ἐφημερίδος «Die Zeit», καί Henry Alt-Haaker, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Βερολίνῳ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἱδρύματος «Robert Bosch Stiftung» ἐπί Προγραμμάτων Διεθνῶν Σχέσεων, μετά τοῦ Διευθυντοῦ Προγράμματος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Jannik Rust, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Jean-Marie Guéhenno, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «International Crisis Group», καί Rosa Brooks, Δημοσιογράφου, Καθηγητρίας Νομικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἀγγλιστί περί τῶν ἐπικαίρων δραστηριοτήτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς τομεῖς τῆς προαγωγῆς τῆς διαχριστιανικῆς συνεργασίας καί τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὡς καί τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
     Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Μενέλαον Οὔρην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, Ἰδιοκτήτην Γηροκομείου, Νεοκλῆ Ἄ. Ἰωαννίδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου, καί Ἰωάννην Πλεύρην, ὡσαύτως Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελπομένης Παπαϊωάννου, Ἐπιτίμου Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἐδιμβούργῳ, Δικηγόρου, ἐκ Σκωτίας. 
     Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Basil Prus, Petro Krymus καί Sviatioslav Rud, ἐξ Οὐκρανίας, φοιτητάς Θεολογίας ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: