e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

Παρουσίαση λευκώματος για τους Φαναριώτες στη Βλαχία και Μολδαβία παρουσία του Οικουμενικού ΠατριάρχουΤό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Φεβρουαρίου 2018, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Πορφύρα», ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό εἰκονογραφημένον λεύκωμα τοῦ ἑλληνιστοῦ Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Φαναριώτες στή Βλαχία καί τή Μολδαβία. Μία ἱστορία μέσῳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσωπογραφιῶν».

Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν πολύπλευρον προσφοράν τῶν Φαναριωτῶν εἰς τήν ἱστορίαν τῶν παραδουναβείων χωρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, γενικώτερον, τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων καί ἐχαιρέτησε πᾶσαν ἐπιστημονικήν προσπάθειαν διά τήν ἔρευναν τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, τήν προβολήν τοῦ ἡμετέρου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρρήκτου συνδέσεως τῆς ταυτότητος ἡμῶν μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν.

Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ὑπέμνησε τά διαλαμβανόμενα σχετικῶς εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης κατά Ἰούνιον 2016 Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅτι «ἡ συνείδησις τῆς ταυτότητος τῶν χριστιανικῶν λαῶν φέρει ἀνεξίτηλον τήν σφραγῖδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον εἰς τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τήν ὑγιᾶ ἀνάπτυξιν τοῦ θύραθεν πολιτισμοῦ γενικώτερον» (§ 10), συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τόν συγγραφέα, τούς ἐκδότας καί τούς χορηγούς τῆς πολυτελοῦς ἐκδόσεως, δι’ ἧς ἡ γνῶσις τῆς ἱστορικῆς ἡμῶν πορείας καθίσταται οὐσιαστικωτέρα διά τήν κατανόησιν τῆς ὀρθοδόξου ἰδιοπροσωπίας, διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ παρόντος καί διά τήν μελλοντικήν προοπτικήν αὐτῆς εἰς τήν Βαλκανικήν, κυρίως, χερσόνησον.

Ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ἐμπεριστατωμένας ὁμιλίας ἐξεφώνησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων Δρ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. Γεώργιος Πάλλης, Ἐπ. Καθηγητής Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡμίλησεν ἐπίσης ἐπικαίρως καί ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 

Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν Συνοδικῶν μελῶν καί λοιπῶν προσκεκλημένων, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπελεφάντη Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου καί χορηγοῦ τῆς ἐκδόσεως, προσφερθέν ἐπίσημον δεῖπνον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: