e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

Αρχιερατικός Εσπερινός για την Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο χωριό Καληπάδος της Ζακύνθου


Εσπέρας Κυριακής, 5ης Αυγούστου 2018, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο όμορφο καμπίσιο χωριό Καληπάδος Ζακύνθου, όπου εφημερεύει ο άξιος Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Κόκλας. Χοροστάτησε ο οικείος Μητροπολίτης Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονύσιος Δ΄.
Σύναξη των εν ενεργεία Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (Κ/Πολη, 1-3.9.2018)


Ανακοινωθέν (05/08/2018)

Ἀσμένως διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι συγκαλεῖται ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ Σύναξις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ σεβασμίων Ἱεραρχῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου "ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων", ἀπό 1ης μέχρι καί 3ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., μετά τήν παρέλευσιν τριῶν ἤδη ἐτῶν ἀπό τῆς προηγουμένης, μετ' ἀπολύτου ἐπιτυχίας διεξαχθείσης, Συνάξεως συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου.

Σκοπός τῆς Συνάξεως ταύτης εἶναι ἡ ἐνημέρωσις τῶν Σεβασμιωτάτων καί Πανιερωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί ἐπικαίρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί ἡ ἐπ' αὐτῶν ἀνταλλαγή ἀπόψεων, μάλιστα δέ ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἱερῶν δεσμῶν μεταξύ αὐτῶν καί μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως, αἱ ὁποῖαι θά διεξαχθοῦν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τά μέλη τῆς προσκληθείσης Ἱεραρχίας θά ἐγκαινιάσουν ὁμοθυμαδόν ἐν προσευχῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν 1ην Σεπτεμβρίου, τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί θά ἐπικαλεσθοῦν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ διά τήν εὐστάθειαν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καί τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου, ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Μια επίσκεψη με... βαθύ νόημα: Ο Πατριάρχης Μόσχας στο Φανάρι στις 31/8


 Ανακοινωθέν (05.08.2018)

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τήν 31ην τ.μ. Αὐγούστου ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλος, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας αὐτοῦ, θά ἐπισκεφθῇ μετά τῆς συνοδείας του τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπου θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί διμεροῦς ἐνδιαφέροντος θεμάτων.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5ῃ Αὐγούστου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 

Κυριακή, 5.8.2018, στον Ναό της Παναγούλας εν Βανάτω Ζακύνθου


Πρωί Κυριακής Ι΄ Ματθαίου, 5ης Αυγούστου 2018, στον Ναό της Παναγούλας Μπανάτου. Τον λειτουργό Εφημέριο π. Παναγιώτη Καποδίστρια πλαισίωσαν οι Ιεροψάλτες κ.κ. Δημήτριος Κάνδηλας και Ιωάννης Κλάδης.
Κυριακή, 5.8.2018, στο Φανάρι και άλλες ειδήσεις από το Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

[Φωτορεπορτάζ: Yani Kayakoparan]

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 5ην Αὐγούστου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τά πρότριτα ἐκδοθέντα Πρακτικά τοῦ κατά τόν Σεπτέμβριον 2017 συνελθόντος ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: Ἡ προσφορά του στήν Ἐκκλησία, τό Γένος καί τόν Ἑλληνισμό». 
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης. 
- Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ὑποβαλόντα τήν παράκλησιν εἰς τόν Πατριάρχην νά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
- Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Κούτσην, εὐχαριστήσαντα διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐπ’ ἀδελφῇ γαμβροῦ αὐτοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Φαραοῦ.  
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, διδάσκοντα ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρομάτην, Σύμβουλον ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Πρεσβείᾳ τῆς Μ. Βρεταννίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Θεοδωροπούλου, Εἰσαγγελέως Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀλεξάνδρου καί Κωνσταντίνας, Φοιτητῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ.κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας, καί Abdullah Ayan, ὡσαύτως Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Raymond Khalil, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kristin, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 

Ένα παιδί μιλάει στον πατέρα του, στον γέροντά του


Γέροντά μου, αν και πέρασαν πέντε έτη από την κοίμησή σου, νιώθω την ανάγκη να σου μιλήσω, όπως σου μιλούσα καθημερινά και όπως σου μιλάω σε άλλη διάσταση τώρα.

Γέροντα, εσύ είσαι αυτός, που μου μίλησε για τον Θεό.
Εσύ είσαι αυτός, που μου έδειξε τον Θεό.
Εσύ μου έμαθες να αγαπώ, με την αγάπη σου.
Εσύ μου έδειξες πώς να θυσιάζομαι, με την θυσία σου.
Εσύ μου δίδαξες τον πόνο, με τον πόνο σου.
Εσύ μου δίδαξες την υπέρβαση.
Εσύ μου δίδαξες πως να σηκώνομαι, γιατί με σήκωνες από τις πτώσεις μου.
Εσύ μου έμαθες να αγκαλιάζω, με την αγκαλιά σου.

Γέροντά μου, εσύ μου έδωσες έναν ανεκτίμητο θησαυρό, την καρδιά σου! Μου ζήτησες, όμως, να μην την κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά να την μοιράσω παντού. Βαριά η παρακαταθήκη, μεγάλη η ευθύνη.

Γέροντά μου, όλα αυτά, μου τα έδωσες μέσα από την μοναδική επικοινωνία, που γοήτευε κάθε ανθρώπινη καρδιά: την σιωπή σου. Γέροντα, προτιμούσες να μιλάς με την ζωή σου και η σιωπή σου κυρίευε τα πάντα.

Γέροντά μου, θέλω να σου μιλήσω και να σου πω ότι τώρα κατάλαβα απολύτως την σιωπή σου εμπρός σε κάθε αδικία, που έχεις υποστεί! Αυτό ήταν μάθημα ακλόνητης πίστης στον Θεό.

Γέροντά μου, τώρα νιώθω πώς ένιωθες, όταν δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι το μέγεθος τής αγάπης σου για τους ίδιους. Το μόνο που λέω είναι πως δεν ξέρουν τι έχασαν!

Γέροντά μου, σ' ευχαριστώ για την αγάπη σου. Σ' ευχαριστώ που μ' έκανες παιδί σου! Αυτά τα λόγια είναι μικρά εμπρός στο μεγαλείο της αγάπης σου. 

Γέροντά μου, συγχώρα μου τα λάθη και τις ανυπακοές μου. Είσαι ο Πατέρας μου και είμαι το παιδί σου. Αυτή η σχέση είναι σχέση αγάπης (έτσι με δίδαξες), που ποτέ δεν αλλάζει και ποτέ δεν τελειώνει. Δεν την σταματά ούτε ο θάνατος!

Γέροντά μου, να προσεύχεσαι από εκεί που βρίσκεσαι, κοντά στην γλυκιά Παναγιά, που τόσο αγάπησες, για όλα σου τα παιδιά. 

Γέροντά μου, ήθελα απλά να σου μιλήσω, όπως κάνουμε καθημερινά και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό σου, το πρόσωπο του Γέροντα.

Γέροντά μου, εσύ θα μεσιτεύσεις να δεχθεί την ανάξια ψυχή μου ο Κύριος και Θεός μου κοντά Του, στην ουράνια βασιλεία Του!

Γέροντα, θέλω να σου μιλήσω, γι' αυτό σιωπώ, όπως με έμαθες και αφήνω τον χτύπο της καρδιάς μου να εκφράσει πολύ περισσότερα απ' ότι θέλει να πει ένα παιδί στον Πατέρα του, τον Γέροντά του.

Ο Γέροντας δεν είναι απλά ένα πρόσωπο, αλλά είναι το αιώνιο δώρο του Θεού σε κάθε ανθρώπινη ψυχή.

+Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους