e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Άγγελμα της εορτής του Αγίου Νεκταρίου στο Παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών Μπανάτου (9.11.2018)


Για τους ενδιαφερόμενους ανακοινώνεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018
ημέρα κατά την οποία τιμάται η μνήμη του Αγίου Νεκταρίου του θαυματουργού
θα τελεσθεί θεία Λειτουργία στην Ενορία μας και μάλιστα στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Παμμεγίστων Ταξιαρχών και Νικολάου, πίσω ακριβώς από το Κοιμητήριο Μπανάτου.

Ώρα έναρξης, 8.30 το πρωί. 

Όσοι πιστοί και φιλάγιοι, προσέλθετε!

Πατριαρχικές Χοροστασίες προς τιμήν των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Κ/Πολη και άλλα νέα εκ Φαναρίου (8.11.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε: 

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
     Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί εὐχηθείς τῷ νέῳ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτῃ κ. Τιμοθέῳ Ραϊλάκη – Βρανᾷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν νέαν του διακονίαν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί 

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτης, 8ης ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ Ἀλέξανδρος Κούτσης.
     Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
     Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. 
     Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση καί ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῷ πρότριτα, μετά τήν συμπλήρωσιν τεσσαρακονταετοῦς περίπου ἱερατικῆς διακονίας, ἀφυπηρετήσαντι Αἰδεσιμ. Οἰκονόμῳ κ. Παναγιώτῃ Χαρίτογλου, συνεχάρη τόν νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, μή παραλείψας νά συγχαρῇ, ἐπίσης, τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ και δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
     Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς συμπληρώσεως 70ετίας ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Χάρτας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) διά τόν σύγχρονον κόσμον. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐξ Ἀθηνῶν, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Matthew Palmer, Ἀν. Γραμματέα τοῦ State Department περί Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρωασιατικῶν Θεμάτων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Προξένου τῆς Ἀμερικῆς ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Eggleston, Στελέχους τοῦ Προξενείου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Marie Therese Hyden, Γεν. Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Σύμβουλον τῆς Προεδρείας τῆς FYROM, συνοδευομένην ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilgün Keresteci, ἐντεῦθεν. Ὅμιλον Προπτυχιακῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, τέως Κοσμήτορος αὐτῆς, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Zeytinburnu διοργανωθέν Συμπόσιον ἐπί τῶν μετα-μοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ἐν τῷ ἐν Kazlıçeşme Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην, 8ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Sigtuna Σουηδίας, μεταξύ 6ης καί 9ης τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Vachagan καί τῆς Εὐγεν. κ. Ispirian Karen Darbinian, ὑπό τόν τίτλον «İstanbul’un Büyüsü» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ..

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ντρέπεται να χρησιμοποιεί παιδιά της Ουκρανίας για προπαγάνδα


[Επιμέλεια κειμένου: π. Παν. Καποδίστριας]

Ένα σκάνδαλο με παιδιά από την Ουκρανία παρουσιάζεται στο ιστολόγιο του Alexis Golobutsky, Ουκρανού πολιτικού επιστήμονα, όπως αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ. Στο τέλος του πέμπτου χρόνου του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, παιδιά από την αμυνόμενη χώρα πραγματοποιούν «εκπαιδευτική ξενάγηση» στην επιτιθέμενη χώρα και μάλιστα υπό τους ρυθμούς ρωσικού ποπ, χορούς και τραγούδια. Παιδιά, όπως διαρρέεται από τη Ρωσία, «προσκυνητές από την Ουκρανία.»

Το Interfax αναφέρει ότι Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, στις 7 Νοεμβρίου, "συναντήθηκε με παιδιά της Ουκρανίας που πραγματοποιούν ένα ταξίδι προσκυνήματος στη Ρωσία. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας με τον επικεφαλής της ρωσικής εκκλησίας, οι νέοι Ουκρανοί παρέδωσαν δώρο και επίσης επιδόθηκαν σε λαϊκούς χορούς και τραγούδια".

"Σκεφτείτε το", γράφει ο ιστολόγος, "στο τέλος του πέμπτου έτους του πολέμου, της Ουκρανίας παιδιά ψυχαγωγούνται με ρωσο-pop και dance κομμάτια - κοντά στον ίδιο ιερωμένο, ο οποίος ευλόγησε την δολοφονία των γονιών τους!"

"Είναι εξωφρενικό και βρώμικο, είναι απλά απαράδεκτο [...]. Ποιος απελευθέρωσε αυτά τα παιδιά πέρα ​​από τα σύνορα στον επιτιθέμενο; Ποιος είναι υπεύθυνος για τη ζωή και την υγεία τους, ώστε να μην τα κρατήσουν ομήρους; Για όποιον έχει υπογράψει τις άδειες, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη γι' αυτό ... δεν είναι ούτε αμέλεια, είναι σαφής δολιοφθορά [...] κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών.

Ακόμη και αν πρόκειται για παιδιά από τα κατεχόμενα εδάφη - αυτός είναι λόγος για τις καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, ακόμη και ιδεολογικά, τα παιδιά είναι από μια χώρα κυνισμού και πρέπει να τιμωρηθεί σκληρά".

Σημειωτέον ότι κατά την διάρκεια της συνάντησης με αυτά τα παιδιά ο Κύριλλος τους μίλησε -άκουσον, άκουσον!!!- για τις εξελίξεις στην ουκρανική εκκλησία και ότι πρόκειται για «μηχανορραφίες του διαβόλου» και ότι «ο εχθρός της ανθρώπινης υπόστασης βλάπτει την ενότητα της Εκκλησίας».

Ιερατικό Συλλείτουργο προς τιμήν των Αγίων Ταξιαρχών στο φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Μπανάτου εν Ζακύνθω


Πρωί 8ης Νοεμβρίου 2018, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μπανάτου, για την εορταστική Ευχαριστιακή Σύναξη των Αγίων Ασωμάτων Δυνάμεων, την οποία επιτελεί σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. 
     Συλλειτούργησαν ο οικείος Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας (ο οποίος ομίλησε επίκαιρα) και ο π. Ιωάννης Ρένεσης (Εφημέριος Φαγιά και Δράκα), ενώ το ψαλτικό στασίδι τίμησε ο Ιεροψάλτης κ. Χρυσοβαλάντης Δρογγίτης. Έγινε και η καθιερωμένη Αρτοκλασία. Στο τέλος εψάλη τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των κτητόρων και δωρητών του Ναού, αοιδίμων Παναγιώτου και Μιχαήλ Στραβοπόδη.


Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος: "Ήταν έκπληξη οι ανακοινώσεις Τσίπρα - Ιερώνυμου" (ΣΚΑΙ, 8.11.2018)


Πρωί 8ης Νοεμβρίου 2018, στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ του ΣΚΑΙ


«Γίνεται δεσποτοκρατικό το σύστημα»: Λιάνα Κανέλλη για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τσίπρα - Ιερώνυμου (ΣΚΑΪ, 8.11.2018)
Συνέντευξη τύπου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσόστομου για τα σεισμόπληκτα Στροφάδια και τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας [πλήρες video]


Τραπεζικό λογαριασμό για την αποκατάσταση των Στροφάδων άνοιξε η Μητρόπολη Ζακύνθου, καθώς τα χρήματα που απαιτούνται για την διάσωση του Καστρομονάστηρου στα Στροφάδια είναι περισσότερα από αυτά για τα οποία δεσμεύεται η Κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός είναι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 345/545028-48
ΙΒΑΝ: GR8901103450000034554502848
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στις προτάσεις της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος σε ότι αφορά τις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου του Μητροπολίτη Δωδώνης κ.κ Χρυσόστομου την οποία παραχώρησε σήμερα στις 10 το πρωΐ στο κτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων στο βίντεο που ακολουθεί:


Βιντεοσκόπηση: Zante News Time | Δημήτρης Μαρκεσίνης