e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

Βιογραφικό σημείωμα του εψηφισμένου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης (κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης) εγεννήθη εις Αίπειαν Δήμου Καλαμάτας.

Απεφοίτησεν αριστούχος εκ της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεξεπαιδεύθη επί τετραετίαν εις την Βυζαντινήν Φιλολογίαν εις το Πανεπιστήμιον του Μονάχου.

Εκάρη Μοναχός εις την Ιεράν Μονήν Σαγματά την 15ην Αυγούστου 1982 και την 23ην του ιδίου μηνός εχειροτονήθη Διάκονος, υπό του τότε Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας, και νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κ. Ιερωνύμου. Την 1ην Μαΐου 1985, πάλιν υπό του Μακαριωτάτου κ. Ιερωνύμου, εχειροτονήθη Πρεσβύτερος, χειροθετηθείς εις Αρχιμανδρίτην. 

Το 1982 διωρίσθη Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας. Υπό την ιδιότητα ταύτην και επί 16 συναπτά έτη (1982-1998) εκαλλιέργησε συστηματικώς το γραπτόν και προφορικόν κήρυγμα και διηκόνησε εις διαφόρους τομείς του πνευματικού έργου, συμβάλλων ιδιαιτέρως εις την επιμόρφωσιν των νέων Κληρικών. Διετέλεσε επίσης εκδότης της μηνιαίας εφημερίδος της ως είρηται Ιεράς Μητροπόλεως υπό τον τίτλον «Εκκλησιαστική Μαρτυρία».

Τον Ιανουάριον του 1999 μετετέθη εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και διωρίσθη Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου, εις την ανακαίνισιν του οποίου κοπιωδώς συνετέλεσε, ανεγείρας εκ βάθρων Πνευματικόν Κέντρον και βοηθητικούς χώρους διά την λειτουργίαν των ποικίλων ποιμαντικών δραστηριοτήτων και αναπτύξας πλουσίαν δραστηριότητα διά την ανάπτυξιν του ενοριακού έργου. 

Υπηρέτησε παραλλήλως επί εικοσαετίαν, από του 1999 έως το 2019, εις την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, των Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών Χριστιανικών Μνημείων και Πολιτιστικής Ταυτότητος, και από του 2008 ως Β’ Γραμ­μα­τεύς και εν συνεχεία Α’ Γραμ­μα­τεύς Πρακτικογράφος Αυτής.

Την 10ην Οκτωβρίου 2014 διωρίσθη Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξελέγη υπό της Σεπτής Ιεραρχίας Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μεθώνης. Η εις επίσκοπον χειροτονία του ετελέσθη την 13ην Οκτωβρίου 2014 εις τον Ιερόν Ναόν Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου, υπό του Μακαριωτάτου Προέδρου της Ιεράς Συνόδου, ομού μετά πολλών Αρχιερέων. 

Επί των ημερών της τεσσάρων και ήμισυ ετών διακονίας του από της θέσεως του Αρχιγραμματέως, επραγματοποιήθη χωροταξική αναδιάταξις και αποκέντρωσις των Υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος διά την ευρυθμοτέραν λειτουργίαν αυτών και την εξυπηρέτησιν του Χριστεπωνύμου Πληρώματος. 

Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου, τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, το Γραφείον Επικυρώσεων και το Γραφείον Τύπου, μετεφέρθησαν εις μείζονας ανακαινισθέντας χώρους του ισογείου του Συνοδικού Μεγάρου. Επερατώθη η διαδικασία μεταστεγάσεως του Ραδιοφωνικού Σταθμού και της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.) εις κτίριον ιδιοκτησίας Αυτής επί της οδού Αθηνάς (αριθμ. 30) εν Αθήναις. Ωσαύτως, ωλοκληρώθη η υλοποίησις της ψηφιοποιήσεως του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ι.Α.Ε.Ε.). Τέλος, εμερίμνησε διά την βιβλιοδεσίαν των Πρακτικών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας από τους έτους 2008 έως και σήμερον, εις εξήκοντα πέντε (65) τόμους, οίτινες αποτελούν την σύγχρονον ιστορίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ομιλεί την Γερμανικήν γλώσσαν.

Την 20ήν Μαρτίου 2019 εξελέγη υπό της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Περιστερίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: