e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

The Ecumenical Patriarch and the Archbishop of Uppsala signed joint Op-Ed on Climate Justice


SEPTEMBER 28, 2019
In the next few days, Sweden will be visited by one of the leading lights of the Christian world: the Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople, head of the second-largest Church community in the world: the Eastern Orthodox Church. His constant work for the wellbeing of the creation, the environment and the climate has resulted in him being known as the Green Patriarch. About ten years ago, he was among Time Magazine’s list of the world’s 100 most influential people. He has always insisted that ecological issues are basically also existential and spiritual issues, which is an insight that the western world has been slow to take on board.
Patriarch Bartholomew is now set to visit the Orthodox Metropolitanate of Sweden and all Scandinavia. He will also speak at the Church of Sweden’s General Synod. He co-signed together with Archbishop Antje Jackelén a joint “opposite the editorial page” on Climate Justice published in the famous newspaper Dagens Nyheter on 24 September 2019:
The church is a global network. It has a presence around the world that is almost unsurpassed by any other organisation or movement. The church has contact with other religions at all levels, and cooperates with a wide range of humanitarian organisations. It is in dialogue with world leaders, not least via the UN system. The church has a presence in many places around the world that are not readily accessible. During crises and disasters, the church is often there before they happen, while they are happening and long after the immediate relief work has been phased out. This is an obligation in an era in which the world must learn to live with the climate crisis and its consequences.
We know that those people who have contributed least to global warming are often those most severely affected by climate change. We know that social challenges such as poverty, migration and the global health situation are directly linked to environmental and climate issues. There is a need for climate justice. The issue is how we humans interact with the natural environment, of which we are a part. We therefore have to take action based on what feels most meaningful in our lives. We must therefore talk about the sacrifices that we can make together, so that our children and the children of others can have a future.
The climate crisis is exacerbated by lifestyles that make greed seem like a virtue. Resolving it will be difficult for as long as people and nature are viewed only from the perspective of economics and technology. Only when we actually distinguish between our needs and our desires can we achieve fair and just climate goals. When will we learn to say, “Enough is enough!”?
What we think about and feel about nature really matters. Is it a mechanism that simply keeps on rolling? An unlimited source of raw materials? Our recreation area? Our enemy? A place of endless harmony and balance? A system involving a constant battle for survival? How we relate to nature as creation reveals how we relate to the very basis of existence – which we call God.
The churches in the east and the west have developed somewhat differing points of focus with regard to humankind and creation. Put in simple terms, Western tradition has developed a deep trust in rationality and science. This has contributed to a demystifying of nature and humankind’s role in creation. Its secrets were dissolved in measurability. Humans came to understand themselves to be rulers of nature, rather than stewards who are responsible for and have to care for something that they do not actually own. The emphasis was put on humankind’s function. Theologians in the east have talked more about nature as a mystery that cannot be fully described, not even with the most excellent measuring instruments available in the world of science. Nature meets us and shows itself to us, but never fully. As humans, we are part of this mystery. Each human being is itself a miniature cosmos, a microcosm. Here, the relationshipis at the forefront. The western view has a tendency to see too little concreteness, and something romantic, in this approach. But the fact is that a full understanding of our role as human beings requires both perspectives: function and relationship, doing and being.
It is a characteristic of being human that we can have an in-depth understanding of ourselves based on the relationships in which we are involved: to ourselves, to each other, to the entire creation and to the ground of being itself. We can also gain a deep understanding of our mission as human beings, our function: why are we actually here?
As we face the climate crisis, we need to focus on rational action inspired by the best science available, while also needing to have an existential understanding of how and why we feel and act as we do. Destroying biodiversity, wrecking forests and wetlands, poisoning water, soil and air – all these are violations of our mission as human beings. Theology calls it a sin. This sin arises from our inability to see the earth as our home, a sacrament of community. Our natural environment unites all the people on earth with every living thing, in a way that transcends any differences in faiths and convictions that may exist between us humans. Experiencing the beauty of nature means a lot to us. But we are also created for another type of beauty: that people have quality of life, live in harmony with nature, meet in peace and help each other.
If we want to have an ecologically, socially, economically and spiritually sustainable approach to the world – which we must have – individual or commercial solutions will never be sufficient. This is why spiritual maturity is now required. Such maturity means being able to see the difference between what I want and what the world needs. It can understand that the climate crisis is rooted in human greed and selfishness. It can elevate us above fear, greed and fundamentally unhealthy ties.
If we want technological development, fair and just economic systems, ecological balance and social cohesion to work together to create a sustainable future on our earth, we also need a conversion, a new state of mind. A renewal of our humanity (in the dual sense of the word). It is not sufficient for us to only address the symptoms if we really want healing and wholeness.
Like Pope Francis, we are of the opinion that we are in urgent need of a humanism that is able to bring together different areas of knowledge, including economics, to form a more integrated and integrating vision. Science, politics, business, culture and religion – everything that is an expression of humankind’s dignity – need to work together to put our earthly home on a more stable footing. Real stature among leaders and rulers of various kinds becomes apparent when we in difficult times can maintain high moral principles and focus on the long-term common good. In these days, the bishops of the Church of Sweden will be issuing a bishops’ letter about the climate that highlights these issues in more detail.
The climate deadline is coming ever closer. Indecision and negligence are the language of death. We must choose life. Give the earth the opportunity to heal, so that it can continue to provide for us and so that people can live in a world characterised by fairness, justice and freedom.
Antje Jackelén, Archbishop of the Church of Sweden
Bartholomew I, Archbishop of Constantinople, and Ecumenical Patriarch

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ Φαναρίου, 27-30 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις [photos: Yani Kayakoparan]

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

* * *

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς ἰδίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Γαλλίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντος σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Jacques Chirac, πρῴην Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τηγάνην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμφιλοχίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Παναγιωτίδην, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Νέων Ἐπιβατῶν Θεσσαλονίκης. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Πολιτικῶν Ἐπιστημόνων (ΕΟΠΕ) Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Europe at the crossroads: Leadership, Challenges and State of Play», ἐν τῷ Ζαππείῳ Μεγάρῳ τῶν Ἀθηνῶν, μεταξύ 27ης καί 29ης Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θεοδώρου Μποτίνη καί Εὐδοξίας Κουτσαυτάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά: 
     α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Φωτεινῆς Ἀθανασίου, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Τούμπας, τό Σάββατον, 28ην τ.μ., καί 
     β) τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη καί τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Σταματοπούλου, Καθηγητοῦ Βαλκανικῆς & Ὕστερης Ὀθωμανικῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περί τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ 1955, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμφιθεάτρῳ «Σταῦρος Κουγιουμτζῆς», τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paulo Roberto França, Γεν. Προξένου τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Ritz - Carlton», τήν Παρασκευήν, 27ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ καί Βενετίας Μηνάογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 28ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά: 
     α) τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Πέραν Εὐαγγελικῷ Ναῷ «Kreuzkirche» Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου, καί 
     β) τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Πέτρου καί Γιαμούρ Ντιβαρτζῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἰωάννου Δ. Σπηλιώτου, Διευθυντοῦ Χειρουργικῆς Ὀγκολογίας καί Περιτοναϊκῆς Κακοηθείας τοῦ Ἰατρικοῦ Διαβαλκανικοῦ Κέντρου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, ἐπί τοῦ θέματος «Καρκίνος: Ποιός εἶσαι, ποῦ ζεῖς, πῶς ζεῖς, πρόληψη καί ὁδηγίες γιά τήν καθημερινότητά μας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 27ην λήγοντος μηνός.

"... και μάζεψα τα ψίχουλα που πέσανε από τα χέρια του Πατριάρχη"


Σχόλιο π. Παναγιώτη Κωστούλα, 29.9.2019

Τέλος και της δεύτερης ημέρας της Πατριαρχικής Επισκέψεως και ουσιαστικά ολοκλήρωση των εργασιών της κληρικολαϊκής σύναξης και των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Ι. Μ. Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας.

Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω τι μου έγραψε κάποια ψυχή που διακόνησε εθελοντικά:

"Καλησπέρα!
Σας ευχαριστώ που μου παραχωρήσατε το να καθαρίσω τον Ναό και σήμερα.
..........................................................................
Δόξα τω Θεώ.
Χάρηκα λοιπόν που καθάρισα τον Ναό και μάζεψα τα ψίχουλα που πέσανε από τα χέρια του Πατριάρχη....
Χάρηκα και χαίρομαι να υπηρετώ σε αυτά τα μικρά όσο μπορώ με τη βοήθεια του Χριστού... Εύχεσθε..."

Για να δούμε όλοι πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να βλέπει αυτό που εμείς ίσως θεωρούμε τιποτένιο και υποτιμητικό...


Κοινή δράση Ελλάδας - Ιορδανίας για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις


Mε μέλη Αντιπροσωπείας της Ιορδανικής Κυβερνήσεως, που επισκέφθηκε την Ελλάδα με σκοπό την προβολή και ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού συναντήθηκαν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2019 ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος, ο Αρχιμ. κ. Σπυρίδων Κατραμάδος, Γραμματεύς, και Μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, με συντονισμένες ενέργειες της Επιτίμου Προξένου της Ιορδανίας στην Ελλάδα κ. Δέσποινας Μαντά και σε ανταπόδοση ταξιδίου εξοικειώσεως-γνωριμίας που είχαν πραγματοποιήσει υπό την ευθύνη του Συνοδικού Γραφείου Κληρικοί Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Ιανουάριο του 2014 οι κ.κ. 1) ΙΑΚΩΒ ΣΑΝΤ ΕΜΙΡ, 2) ΑΧΜΕΤ ΑΛ ΧΑΜΟΥΝΤ και 3) ΑΜΕΡ ΑΛ ΤΟΥΑΛ, συνοδευόμενοι υπό του Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ.κ. Βενεδίκτου (από Φιλαδελφείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων), της Επιτίμου Προξένου της Ιορδανίας στην Ελλάδα κ. Δέσποινας Μαντά και συνεργατών αυτής, επισκέφθηκαν το τριήμερο από 26/09 έως 29/09 σειρά Μνημείων, Ι. Μονών και Ι. Προσκυνημάτων της Ελλάδος φιλοξενούμενοι υπό της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα Μέλη της Ιορδανικής Αντιπροσωπείας συνόδευσαν στην Περιήγηση τους οι κκ. Βασίλειος Τζέρπος και Χρήστος Πετρέας, Μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου.

Κατά την κοινή συνεδρίαση του Σαββάτου 27/09, ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος παρουσίασε τα πρόσωπα της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου και αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις και στις πολυποίκιλες δραστηριότητες του Γραφείου, με έμφαση στο επικείμενο Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού που θα λάβει χώρα στην Άρτα, την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα στις 8-11 Νοεμβρίου 2019, με Γενικό θέμα: «ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ – ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ», και προσκάλεσε τα Μέλη της Ιορδανικής Αντιπροσωπείας να το παρακολουθήσουν.

Από την πλευρά τους τόσο ο Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος όσο και η Επίτιμος Πρόξενος και τα Μέλη της Ιορδανικής Κυβερνήσεως αναφέρθηκαν στους κοινούς πολιτιστικούς δεσμούς των δύο Χωρών, βεβαίωσαν περί της ασφάλειας των τουριστών στην Ιορδανία και τον σεβασμό στην θρησκευτική ταυτότητα κάθε ανθρώπου και παρουσίασαν τις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος στα θέματα του Θρησκευτικού Τουρισμού.

Μετά από εκτενή συζήτηση συναποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

1. Ολιγομελής Αντιπροσωπεία του Ιορδανικού Οργανισμού Τουρισμού, με την ευθύνη και την παρουσία της Επ. Προξένου της Ιορδανίας στην Ελλάδα, να παραβρεθούν στην Έναρξη του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου στην Άρτα στις 8 Νοεμβρίου 2019 και να ενημερώσουν τους κ.κ. Συνέδρους για τα Μνημεία και Προσκυνήματα της Ιορδανίας.

2. Μικρή Αντιπροσωπεία ευθύνης του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποτελούμενη από Κληρικά και Λαϊκά Στελέχη Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, να επαναλάβει το ταξίδι εξοικειώσεως και γνωριμίας με Μνημεία και Προσκυνήματα της Ιορδανίας, φιλοξενούμενοι από την Κυβέρνηση της Ιορδανίας στις αρχές του νέου έτους 2020.

3. Ορίστηκαν τρία Μέλη από κάθε φορέα (ΔΙΟΙΚΟυΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕιΑ ΙΟΡΔΑΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) για την προετοιμασία και σύνταξη «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», ώστε αυτό να υπογραφεί επισήμως στις αρχές του έτους 2020, και

4. Να διερευνηθεί η δυνατότητα κοινής συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2027), με σκοπό τις κοινές δράσεις προβολής και αναπτύξεως του Θρησκευτικού Τουρισμού.

Μετά την κοινή σύσκεψη, παρετέθη εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αντιπροσωπεία της Ιορδανίας γεύμα στο αθηναϊκό εστιατόριο «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», ευγενική φροντίδα δωρεά-τιμής ένεκεν- του Ιδιοκτήτη του εστιατορίου κ. Βλασίου Σταθοκωστόπουλου.


Την επομένη ημέρα, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ο Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος λειτούργησε στην κυριακάτικη Θ. Λειτουργία στον Ι. Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οποία επίσης παρέστησαν και τα άλλα Μέλη της Αντιπροσωπείας της Ιορδανίας. Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας παρέστη συμπροσευχόμενος στο Άγιο Βήμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ενώ παρέστη και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ηλιουπόλεως κ. Γεώργιος Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος προσέφερε στα Μέλη της Ιορδανικής Αντιπροσωπείας εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου αναμνηστικά δώρα ως ενθύμια της επισκέψεώς τους στην Ελλάδα και παρετέθη από τον Προϊστάμενο του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιουπόλεως, Αρχιμ. κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο πρόγευμα για όλους τους επισήμους στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ενορίας.


Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχου στον Καθεδρικό του Αγ. Εφραίμ των Συρορθόδοξων Στοκχόλμης


Αποστολική επίσκεψη της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄στον Συρορθόδοξο  Πατριαρχικό Βικαριάτο της Σουηδίας και στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Κατά την διάρκεια της επισκέψεως αυτής κατέθεσε άνθινο στεφάνι στο παρακείμενο Μνημείο της Γενοκτονίας των Ασσυρίων. [Δείτε ιστορικά στοιχεία κατωτέρω].


Apostolic visit by His All-Holiness Bartholomeus of Constantinople, the Ecumenical Patriarch to the Syriac Orthodox patriarchal vicar of Sweden and St Aphrem cathedral. During this visit a wreath of flower where placed in front of the Syriac Aramean genocide memorial and prayed where conducted in Greek and Syriac.


Apostoliskt besök av Hans Helighet patriarken av Konstantinopel, Bartholomeus till det patriarkaliska ställföreträdarskapet för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och till St Afrem katedral. Under detta besök placerades en blomkrans framför det arameiska syrianska folkmordsmonumentet och böner på grekiska och syriska sjöngs. 
Η Γενοκτονία των Ασσυρίων αναφέρεται στην μαζική σφαγή του ασσυριακού / χαλδαϊκού / συριακού πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και την περίοδο του 1922-1925. Ο πληθυσμός των Ασσυρίων της άνω Μεσοποταμίας (Tur Abdin, Hakkari, Van, Siirt της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκία και της Urmia του σημερινού βορειοδυτικού Ιράν) είχε εκτοπιστεί διά της βίας και σφαγιάστηκε από οθωμανικές και κουρδικές δυνάμεις μεταξύ 1914 και 1920, κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι Αρμένιοι και οι Έλληνες, αφού με την άνοδο του εθνικισμού, θρησκευτικές ομάδες έχασαν την αυτονομία που τους παρείχε το σύστημα των μιλλιέτ. Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη με την άνοδο των εθνικιστών «νεότουρκων». Με την πολιτική τους άνοδο, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ένα πετυχημένο πραξικόπημα το 1913 και εφάρμοσαν στρατιωτική δικτατορία στην χώρα. Το σύνθημα τους ήταν «η Τουρκία στους Τούρκους». Μετά την είσοδο της Τουρκίας στον Α΄ ΠΠ, οι εθνικιστές Τούρκοι εξαπέλυσαν τα γενοκτονικά σχέδιά τους.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό αριθμό των νεκρών είναι ποικίλες. Σύγχρονες εκθέσεις εκτιμούν τον αριθμό των νεκρών στις 250.000. Ορισμένες πηγές, που δεν διαθέτουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, υποστηρίζουν μέχρι και 750.000 νεκρούς.

Η γενοκτονία των Ασσυρίων πραγματοποιήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την Γενοκτονία των Αρμενίων και την Γενοκτονία των Ελλήνων. Σε αυτά τα γεγονότα, κοντά στα τρία εκατομμύρια Χριστιανοί της Συριακής, Αρμενικής και της Ελληνικής εκκλησίας δολοφονήθηκαν από το καθεστώς των Νεότουρκων.

[Με στοιχεία από τη Βικιπαίδεια]

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Κυριακή Β΄ Λουκά, 29.9.2019, στον Ναό της Παναγούλας εν Βανάτω Ζακύνθου


Κυριακή Β΄ Λουκά, 29η Σεπτεμβρίου 2019, στον Ναό της Παναγούλας Μπανάτου, έγινε η Ευχαριστιακή Σύναξη, κατά την οποία μνημονεύτηκαν τρεις αγαπητοί συντοπίτες μας, ανήκοντες πλέον στην Αιωνιότητα: ο Ιερέας Ιωάννης Ζαρκάδης του Φραγκίσκου (9 μήνες από την κοίμησή του), η κατά σάρκα αδελφή του Αγγελική Ανδρωνά του Φραγκίσκου (40 ημέρες από την αιφνίδια έξοδό της) και ο πάλαι ποτέ Εκκλησιαστικός Σύμβουλος Αναστάσιος Στραβοπόδης του Διονυσίου (9 μήνες μετά τη θανή του).
     Στην θεία Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Ξένος, Αρχιερατικός Επίτροπος Παρισίων, ο οποίος, καταγόμενος από τη Ζάκυνθο, βρέθηκε στο γενέθλιο νησί για λίγες ημέρες και επιθύμησε να εκκλησιασθεί στην Ενορία μας, καθότι συνδέεται αδελφικά με τον Εφημέριό μας π. Παναγιώτη Καποδίστρια. Εκείνος τον παρουσίασε δι' ολίγων στο εκκλησίασμα και του έδωσε τον λόγο, ώστε να ομιλήσει με λόγους αγαπητικούς και ψυχωφελείς προς τους πιστούς.
     Το ψαλτήρι τίμησαν δεόντως οι κ.κ. Δημήτριος Κάνδηλας, Σταμάτιος Ζούλας, Σπυρίδων Σαρατσένος, Σωτήριος Στραβοπόδης και Αντώνιος Κάνδηλας.
[Φωτογραφίες: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας]

Εγκαίνια νέου Ναού από τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιο


Ο Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποίησε ποιμαντική επίσκεψη στο χωριό Νεμιριντσί της περιοχής του Ζιτομίρ, όπου τέλεσε τα Εγκαίνια και την πρώτη Θεία Λειτουργία στο νεόδμητο Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού.


Μαζί με τον Μακαριώτατο συλλειτούργησαν Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων οι Μητροπολίτες Βίνιτσας Συμεών και Λβιβ Δημήτριος και οι Αρχιεπίσκοποι Τιλτσίν Μιχαήλ, Ρίβνε Ιλαρίων, Βισχορόντ Αγαπητός, Ζιτομίρ Παΐσιος, ο προϊστάμενος του Ναού Πρωθιερέας Βίκτωρ Σίρμπου και άλλοι κληρικοί.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Μακαριώτατος κήρυξε στους πιστούς τον Θείο λόγο, συγχαίροντας τα μέλη της ενορίας για τα Εγκαίνια του Ναού τους, που είναι αφιερωμένος στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος είπε:

«Με την ανέγερση ενός Ναού εκφράζουμε προς τον Θεό την ευγνωμοσύνη μας για όλα τα αγαθά που έχουμε στη ζωή μας. Αλλά πρέπει να δοξάζομε τον Θεόν όχι μόνο για τα καλά, αλλά για όλα. Μέσα στο Ναό βρίσκουμε την ειρήνη στις ψυχές μας, λαμβάνουμε την αόρατη Θεία Χάρη. Στο ναό δεχόμαστε εκείνες τις διδασκαλίες που αποτελούν τη βάση της πνευματικής μας ζωής. (...)
     Ο Κύριος λέγει στον καθένα από εμάς: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Έχουμε ακούσει, εκ πρώτης όψεως, τρία απλά πράγματα, αλλά συχνά οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν κάποιον άλλο σταυρό, γιατί μερικές φορές ο σταυρός του γείτονά μας είναι πιο ελκυστικός, πιο όμορφος, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον σηκώσουμε, οπότε ο Κύριος μας καλεί να πάρουμε τον δικό μας σταυρό, γιατί αυτός είναι ο σταυρός που μας έδωσε ο Κύριος τη δύναμη να σηκώνουμε.
     Μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον σταυρό στο τέλος, στο ήσυχο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών, μόνο όταν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Διότι αν βασιζόμαστε μόνο στις δικές μας φυσικές δυνάμεις, τότε θα πέσουμε κάτω από τον σταυρό και δεν θα ολοκληρώσουμε την πορεία μας για να λάβουμε τον άφθαρτο στέφανο στη Βασιλεία του Θεού. (...)
     Στο Ναό αυτό θα γίνεται πάντα προσευχή για εκείνους που θυσιάστηκαν και κοπίασαν για την ανέγερσή του, για τους οικοδόμους, για καθένα που συμμετείχε στην ανέγερση του Οίκου του Θεού. Αυτό είναι ένα καλό έργο που μπορεί ένας άνθρωπος να φέρει μαζί του στην αιωνιότητα. Διότι, τι μπορεί κάποιος να φέρει μαζί του από τα υλικά αγαθά; Τίποτα. Ένας άνθρωπος θα φέρει μαζί του μόνο αυτές τις καλές πράξεις, τα έργα της φιλανθρωπίας και της αγάπης για τους συνανθρώπους του».

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ανέγερση του Ναού και απένειμε βραβεία και επαίνους στους πρωτεργάτες του ιερού αυτού έργου.

Τέλος, ο επιχώριος Αρχιεπίσκοπος Ζιτομίρ Παΐσιος και τα μέλη της ενορίας ευχαρίστησαν τον Μακαριώτατο για την ποιμαντική του επίσκεψη και του ευχήθηκαν να έχει υπομονή και δύναμη για να υπερβαίνει όλες τις δοκιμασίες.Побудова храму Божого – це та добра справа, яку людина може понести у вічність, – Митрополит Епіфаній

29 Вересня 2019

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час свого архіпастирського візиту на Житомирщину в селі Немиринці освятив новозбудований Хрестовоздвиженський храм та очолив в ньому першу Божественну літургію.
     Його Блаженству співслужили митрополит Вінницький і Барський Симеон, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Вінницький і Тульчинський Михаїл, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Вишгородської Агапіт, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, настоятель храму протоієрей Віктор Сирбу, місцеве та запрошене духовенство.
     Після завершення Божественної літургії Митрополит Епіфаній звернувся до парафіян із першосвятительським словом.
     Предстоятель привітав настоятеля та громаду з цією величною подією – освяченням новозбудованого храму на честь Воздвиження Хреста Господнього.
     «Побудова храму – певна наша подяка Богові за все те добре, чого ми сподобляємось у своєму житті, але ми повинні дякувати Богові не тільки за добре, але за все.
     У храмі ми знаходимо мир у своїй душі, черпаємо невидиму Божественну благодать, у храмі ми отримуємо ті повчання, які лягають в основу нашого духовного життя», – сказав Блаженнійший владика.
     Також Митрополит Епіфаній розкрив значення євангельського читання.
     «Господь сказав, звертаючись до кожного із нас: «Якщо хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за Мною». Ми почули, на перший погляд, три прості речі, проте часто люди хочуть взяти чужого хреста, бо інколи хрест нашого ближнього привабливіший, красивіший, але його не під силу понести нам, тому Господь закликає саме брати свого хреста, бо той хрест, який Господь дав, нам під силу його понести.
     Ми можемо цей хрест донести до кінця, до тієї тихої гавані Царства Небесного лише тоді, коли ми покладаємо надію на Бога, бо якщо ми покладатимемо надію лише на власні фізичні сили, то ми впадемо під цим хрестом і не донесемо його до кінця і не наслідуємо нетлінний вінець у Царстві Божому», – наголосив Предстоятель.
     На завершення проповіді Його Блаженство відзначив, що в храмі завжди лунатиме молитва за будівничих та благодійників.
     «У храмі завжди линутиме молитва за тих будівничих, жертводавців, тих людей, які долучилися до побудови храму Божого. Це – та добра справа, яку людина може понести у вічність. Бо що ж людина може взяти із собою з матеріального? Нічого. Людина візьме з собою лише ті добрі справи, справи милосердя, справи любові до своїх ближніх».
     Предстоятель подякував усім причетним до будівництва новоосвяченого храму і нагородив орденами святого рівноапостольного князя Володимира III ступеня Жебрівську Філю, Жебрівського Павла, Климчук Вікторію, Костюк Леоніду, Удовицьку Яну, Плескач Станіславу, Сиротюка Юрія.
     Також орденом святителя і чудотворця Миколая Предстоятель відзначив настоятеля, який сьогодні святкує день тезоіменитства.
Митрополит Епіфаній нагородив Благословенними грамотами з відзнаками й парафіян Івашкевича Івана, сім’ю Кулібаба, Дячука Миколу, Шнайдера Ігоря, Брежинського Сергія, Походенка Тараса, Пилипончика Олександра, подружжя Борса і Лідію Моргунових, родину Сокіл, Давидчук Галину, Маківчук Ларису.
     На завершення єпископ Паїсій та представники громади висловили вдячність Предстоятелю за архіпастирський візит та побажали терпеливості й сил пройти всі випробування.
Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)