e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

"Και νέον έτος αριθμεί η του Χριστού Περιτομή" στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


Οικουμενικός Πατριάρχης: Μία ανθρωπότης, η οποία ενδιαφέρεται πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικώς, διά την οικονομικήν ανάπτυξιν και ολίγον ή σχεδόν καθόλου διά την κοινωνικήν δικαιοσύνην, είναι αδύνατον να επιβιώση


Τις πατρικές ευχές του για το Νέο Έτος προς τα ανά την Οικουμένη τέκνα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην καθιερωμένη ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και της μνήμης του Μ.Βασιλείου, κατά την οποία χοροστάτησε το πρωί της Πρωτοχρονιάς, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

“Aπευθύνομεν προς υμάς τους συνεορτάζοντας και συμπνευματιζομένους, προς την ενταύθα Ομογένειαν και προς πάντα τα εγγύς και τα μακράν τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, εγκάρδιον εόρτιον χαιρετισμόν, ευχόμενοι δε διά το 2020 υγιείαν εις πάντας, ομόνοιαν και ειρήνην, δαψιλή καρποφορίαν εν θεαρέστοις έργοις και κάθε ευλογίαν”, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρουσία Ιεραρχών και Αρχόντων Οφφικιαλίων του Θρόνου, Ομογενειακών παραγόντων και πλήθους πιστών από την Πόλη και το εξωτερικό.

Προηγουμένως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Μητρός Εκκλησίας, κατά το προηγούμενο έτος.

“Η Μήτηρ Εκκλησία απέκτησε τρεις νέους Αρχιεπισκόπους εις τας μεγάλας Επαρχίας της καθ᾿ ημάς Διασποράς, την Αμερικήν, την Αυστραλίαν και την Μεγάλην Βρεταννίαν. Έχομεν την βεβαιότητα ότι διά τον λαόν του Θεού εις τας τρεις αυτάς Αρχιεπισκοπάς άρχεται μία περίοδος ποιμαντικής ανανεώσεως και καλής μαρτυρίας ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων του συγχρόνου κόσμου. Με αφορμήν αυτάς τας αλλαγάς και στοιχούντες τη προτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανεκηρύξαμεν διά της Πατριαρχικής Αποδείξεως επί τοις Χριστουγέννοις το 2020 «έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν» και εκαλέσαμεν εις ευρυτέραν κινητοποίησιν του κλήρου και του λαού της Μεγάλης Εκκλησίας διά τον σκοπόν αυτόν”.

Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στην επίδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

“Εν ολόκληρον έτος μετά την επίδοσιν του Τόμου Αυτοκεφαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ουκρανίας και την αναγνώρισιν αυτής υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, προσβλέπομεν, μετ᾿ απολύτου εμπιστοσύνης εις την πρόνοιαν του Θεού, εις την θετικήν περαιτέρω πορείαν του όλου ζητήματος. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απέβλεπεν εις την εγκαθίδρυσον της κανονικότητος εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας, έδρασεν ιδία αυτού πρωτοβουλία, καθιερωμένη και καθαγιασμένη υπό των ιερών κανόνων και της εκκλησιαστικής πρακτικής, καθώς και εκ ποιμαντικού ενδιαφέροντος διά τον επί μακρόν χειμαζόμενον Ουκρανικόν λαόν”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας για το ανά την οικουμένη πλήρωμά της.

“Συμμετέσχομεν εις τους εορτασμούς της πεντηκονταετίας των Ιερών Μητροπόλεων Σουηδίας και Βελγίου. Ωργανώσαμεν εν τη Πόλει ημών δύο διεθνή συνέδρια: εν οικολογικόν και έτερον διά την συμπλήρωσιν 40 ετών από της εκδημίας του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκυ. Ετιμήσαμεν επίσης διά διοργανώσεως Ημερίδος την μνήμην του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος με αφορμήν την τριακοστήν επέτειον από της κοιμήσεώς του.

Οι διαχριστιανικοί θεολογικοί διάλογοι της Μητρός Εκκλησίας και η μαρτυρία αυτής εν τω συγχρόνω κόσμω εσυνεχίσθησαν καρποφόρως. Επεβεβαιώθη και πάλιν ότι η ανοικτοσύνη και η χριστοπρεπής μαρτυρία έναντι των εκάστοτε προκλήσεων του πολιτισμού ανήκουν εις τον πυρήνα της ταυτότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου”.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε στην προσφορά της Εκκλησίας στον κόσμο.

“Ποτέ η Εκκλησία δεν ηγνόησε τον κόσμον, ουδέποτε όμως εταυτίσθη με αυτόν. Αγιάζει την ζωήν του κόσμου, μεταμορφώνει την «έρημον της μακράν του Θεού ψυχής» εις κατακητήριον του Υψίστου. Απορρίπτει την τυραννίαν της χρησιμοθηρικής λογικής, η οποία μετατρέπει το ανθρώπινον πρόσωπον εις πράγμα. Ανθίσταται εις την λήθην των σκοπών και την αποθέωσιν των μέσων. Υπενθυμίζει μετ᾿ εμφάσεως ότι μία ανθρωπότης, η οποία ενδιαφέρεται πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικώς, διά την οικονομικήν ανάπτυξιν και ολίγον ή σχεδόν καθόλου διά την κοινωνικήν δικαιοσύνην, την ειρήνην, την αλληλεγγύην και την προοπτικήν της αιωνιότητος, διά την ευημερίαν και διόλου διά την Αλήθειαν και διά το «εν, ου εστι χρεία», είναι αδύνατον να επιβιώση.

Όταν απουσιάζη η πίστις εις τον Θεόν, τότε όλη η ζωή και η δράσις των ανθρώπων έχουν το στίγμα της ματαιότητος. Δεν υπάρχει αληθής ευδαιμονία και ελευθερία χωρίς την Αλήθειαν, η οποία είναι «πρόσωπον», ο ενανθρωπήσας δι᾿ ημάς και διά την ημετέραν σωτηρίαν προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Χριστός είναι ο «αεί υπέρ ημών» Θεός, η παρέμβασίς Του επιφέρει την «καλήν αλλοίωσιν» εις το είναι του ανθρώπου, κινητοποιεί και εμπλουτίζει τας δημιουργικάς του δυνάμεις”.

Προηγουμένως τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος της Ιεραρχίας του Θρόνου και ο Άρχων Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Αντώνης Παριζιάνος, ο οποίος ευχήθηκε εκ μέρους των Οφφικιαλίων της Μητρός Εκκλησίας και της Ομογενείας της Πόλεως.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας διερωτήθηκε αν και κατά το νέο έτος συνεχιστούν οι εντάσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ λαών και κοινωνίων.

“Είναι τραγικό για την ανθρωπότητα να εξακολουθούν ακόμα η εκμετάλλευσις ανθρώπου από άνθρωπο, αλληλοεξοντώσεις και αλληλοσπαραγμοί, σφαγές, καταστροφές, λεηλασίες, και εξαφανίσεις ολοκλήρων πόλεων, όπου όλα αυτά καταλείπουν αθεράπευτες πληγές χωρίς καμμία ελπίδα ειρήνευσης. Η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων που τόσο έλειψε, η προσφυγιά που τείνει καλύψει ολόκληρον τον πλανήτη μας, οι πόλεμοι και οι δολοφονίες που συμπληρώνουν το σκηνικό της αυτοκαταστροφής δίνουν την εντύπωση ότι η γη στην οποία ζούμε έχει τάσεις να παραμείνει μία μέρα ένας κόσμος χωρίς ελπίδα αναζωογόνησης. Η ανθρωπότης όλη περιμένει να ακούσει κάτι καλύτερο με βάση την ειρήνη, την συνεννόηση και την συνεργασία μεταξύ των λαών. Δυστυχώς τα κέντρα τα οποία εκλήθησαν να διαδραματίσουν ρόλον ειρηνοποιόν, όπου θα κηρυχθεί η ανοχή, η συνεργασία και η αγάπη, σιωπούν σιωπήν ένοχον και δίδουν αφορμήν να κυριαρχήσει η εχθρότης μεταξύ των ατόμων και λαών, διαφόρων θρησκειών και ομολογιών, με δυσάρεστα επακόλουθα για όλον τον κόσμο, ειδικώς για εμάς, τον Ορθόδοξο κόσμο, που ειναι υποχρεωμένος να κινείται επάνω στις Αρχές που εχάραξε ο θείος ιδρυτής του. Δεν υπάρχουν σήμερον Αυτοκρατορίαι, ούτε ηγεσίαι, ούτε ηγέται διεθνούς κύρους και εγνωσμένης αρετής για να προστατεύσουν την Ορθοδοξία. Όμως αυτή κινείται με την πανσθενουργό Χάρη του Θεού και ο Πατριάρχης που ευρίσκεται επί κεφαλής της έχει τη δύναμη εξ ύψους να κινείται ακούραστα προς όλες τις κατευθύνσεις, να επιτυγχάνει με τον λόγον του, με την παρουσίαν του, με την προσευχήν του και με όλες τις ικανότητες που του έδωσε ο Θεός, να στέκεται η Ορθοδοξία, παρά τις τυχόν αντιξοότητες, στο ύψος της αποστολής της και να γίνεται υπόδειγμα μιμήσεως σε πολλούς. Υπεράνω πάντων ο Κύριος προστατεύει την Ορθοδοξία ακόμη και από την αμφίβολη παρουσία κατά τα φαινόμενα Ορθοδόξων, των οποίων όμως η καρδιά πόρρω απέχει από παρουσίαν γνησίων Ορθοδόξων μαθητών του Κυρίου.”

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στον Μ. Εσπερινό που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό και στη συνέχεια δέχθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο τις ευχές των Αρχιερέων και των μελών, κληρικών και λαϊκών, της Πατριαρχικής Αυλής. Ακολούθως παρουσία Αρχιερέων, κληρικών, μοναχών και μοναζουσών, πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από το εξωτερικό, ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιττα.

Στην ομιλία του καλοσώρισε τους ομογενείς και τους προσκυνητές από το εξωτερικό επισημαίνοντας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο “μοιράζει την στοργή του και την αγάπη του αδιακρίτως σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, κοινωνικής επιφανείας ή μη, γλώσσης, χρώματος”.

Ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο ποίμνιο του Πατριαρχείου, που εκτείνεται σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και αποτελείται από διάφορες εθνότητες, για το οποίο η Μητέρα Εκκλησία μεριμνά και φροντίζει για την ποιμαντική ενίσχυσή του.

Ο Παναγιώτατος είπε, μεταξύ άλλων, ότι στις 11 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ, στην Αγγλία, ώστε να προεξάρχει στον πρώτο εορτασμό της μνήμης του Αγίου Σωφρονίου, μοναχού ρωσικής καταγωγής και ανιδρυτού της Μονής, τον οποίο προσφάτως η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατέταξε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας.

Αμέσως μετά, μαθήτριες και μαθητές της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, συνεχίζοντας μία όμορφη παράδοση της Ομογένειας.

φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο


Δεν υπάρχουν σχόλια: