e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας προς Βαρθολομαίον: "Η Ορθοδοξία Σάς ευγνωμονεί"


Δημοσιεύεται ακολούθως το κείμενο της προσφωνήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο με την ευκαιρία της ονομαστικής Του εορτής. Η ομιλία είθισται να εκφωνείται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ανήμερα της εορτής, ενώπιον του Παναγιωτάτου, των παρισταμένων Ιεραρχών του Θρόνου και άλλων τοπικών Εκκλησιών, των μελών της Ομογένειας και των επισκεπτών από το εξωτερικό, και να αντιφωνεί ο Πατριάρχης. Ωστόσο, φέτος, λόγω της πανδημίας, ο Πατριάρχης, όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, δεν εορτάζει τα ονομαστήριά Του και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκε καμία ιδιαίτερη εκδήλωση.

Προσφώνησις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου
πρός τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα
τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον
ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ

(11 Ἰουνίου 2020)

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Ἑορτάζομεν σήμερον τήν ἐπέτειον τοῦ ὀνόματός Σας μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση μέ τή σκέψη ὅτι πρό ὀλίγων μηνῶν ἡ Παναγιότης Σας ἑώρτασε τήν ὀγδοηκοστή ἐπέτειο των γενεθλίων Της ἔχοντας στό ἐνεργητικό Της σχεδόν εἰκοσιεννέα ἔτη ἐνεργοῦ καί ἐπιτυχοῦς Πατριαρχίας.

Ἡ παρουσία Σας εἰς τόν πανίερον τοῦτον Θρόνον τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς ἔδωσε πολλές φορές τήν εὐκαιρία νά γιορτάσουμε στιγμές ἀμέτρητης χαρᾶς, ψυχικῆς ἀνατάσεως καί πνευματικῆς ἱκανοποιήσεως μέσα σ᾽αὐτά τά δημιουργικά, τά πολυσχιδῆ καί κάποτε ἀπρόβλεπτα ἔτη τῆς ἔντονης προσφορᾶς Σας εἰς τήν ἐκλεκτήν ταύτην καθέδραν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ πανσθενουργός χάρις τοῦ Θεοῦ Σᾶς ἔδωσε ἀκόμη καί σέ ὧρες ἀναπάντεχες τό σθένος, τήν πρωτοβουλία καί τήν αὐτοπεποίθηση νά ἀνταποκριθῆτε κατά τόν καλύτερο τρόπο, δίδοντας τίς καλύτερες λύσεις καί τήν χρυσή τομή σέ προβλήματα πού μόνο ἕνας Πατριάρχης μέ θάρρος, μέ πίστη καί ὑπομονή, χωρίς καμμιά ἔξωθεν βοήθεια ἦτο δυνατόν νά ἐπιλύσει.

Σέ ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς ζωῆς Σας ἀπό τότε πού Σᾶς γνωρίσαμε, Σᾶς ἐκτιμήσαμε, Σᾶς σεβασθήκαμε καί Σᾶς ἀγαπήσαμε προσπαθήσατε νά διοχετεύσετε τήν ποιότητα ζωῆς στό περιβάλλον Σας, τό ἐγγύς καί τό μακράν, ἀποδίδοντας δικαιοσύνη στόν ἱερό Κλῆρο, προάγων ἕκαστον ἀναλόγως πρός τά ἴδια αὐτοῦ χαρίσματα σέ κατάλληλη θέση, χωρίς νά λησμονεῖτε καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μελλοντικῶς θά τύχουν τῶν εὐεργετημάτων Σας.

Δέν Σᾶς φοβίζουν οὔτε ὁ φθόνος, οὔτε οἱ ψευδολογίες, οὔτε οἱ ἐγωιστικές τάσεις μερικῶν νά Σᾶς ὑπερβοῦν σέ δύναμη καί ἐπιβολή ἰδικῶν τους λύσεων σέ προβλήματα καί πράξεις πού ἔχουν ἐπιλυθεῖ πρό αἰώνων.

Ἡ ἐνεργητικότης τῶν ὄντως Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν Σωμάτων, τῶν ἐγγύς καί τῶν μακράν, πού εἰλικρινῶς Σᾶς περιβάλλει, συντελεῖ στήν ἀποκάλυψη ἅπαξ ἔτι τῆς ἀλήθειας τῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας καί καταλήγει σέ χαρά. Ἄλλωστε, οἱ ὁραματισμοί Σας παίρνουν σάρκα καί ὀστά ὅταν γίνωνται πραγματικότης, στό ἄμεσο περιβάλλον Σας, πού εἶναι ὁ κλῆρος καί ὁ λαός Σας πού τούς ὁδηγεῖτε σέ νέους προσανατολισμούς, ἔχοντας πάντοτε ὑπ᾽ ὄψιν τίς ἐξελίξεις στή ζωή καί τόν πολιτισμό τοῦ κόσμου. Μέσα σ᾽αὐτούς κυριαρχεῖ ἡ πίστις στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως τήν θέλει ὁ Θεός, μακρυά ἀπό παρεκκλίσεις καί τάσεις ἐθνοφυλετικές καί ἡ ἕνωσις ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ὅπου εὑρίσκει συνοδίτην καί τόν Ἀδελφόν Σας, τόν Ἐπίσκοπον τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης.

Μέλημά Σας ἐπίσης πολύ σοβαρό καί ἐπίκαιρο ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπ᾽ τή διαχριστιανική συνεργασία πού βασίζεται στίς εὐαγγελικές ἀρχές καί ἰδιαίτερα τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀξίας καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθώς καί τήν κοινωνική εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν, καί ἐπί πλέον ἀπό τήν προβολή τῆς οἰκουμενικῆς διαστάσεως τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία οἱ Ὀρθόδοξες ἀξίες δέν ἔχουν ἐθνικό προσδιορισμό καί περιβάλλονται ἀπό συνεργασίαν μετά τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Προσπαθήσατε νά ἀπαντήσετε σοβαρά καί ὑπεύθυνα σέ ἐπίκαιρα ἐρωτήματα σχετικά μέ τόν προσανατολισμό καί τήν ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐντός τῆς πραγματικότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ πρωταρχικό στόχο νά εὑρίσκεται στήν ὑπηρεσία τοῦ καθ᾽ οὔτε τρόπον πάσχοντος καί ὑποφέροντος ἀνθρώπου.

Θά ἦτο δυνατόν νά λεχθοῦν καί ἄλλα πολλά, ἀλλά θά κατακλείσω φέροντας καί πάλιν στή σκέψη μας τά δύο πρόσφατα μεγάλα γεγονότα, τά ὁποῖα ἐγράφησαν ἤδη εἰς τάς δέλτους τῆς ἱστορίας. Τό πρῶτον, ἡ σύγκλησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό δεύτερον ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Καί τά δύο αὐτά γεγονότα λαμπρύνουν τήν Πατριαρχείαν Σας διότι ἀποτελοῦν τό ἐπιστέγασμα τῶν δικῶν Σας πρωτοβουλιῶν, τῶν δικῶν Σας ἀγώνων καί ἡρωϊκῶν φροντίδων. Ἡ Ὀρθοδοξία Σᾶς εὐγνωμονεῖ.

Εὐχόμεθα ἐκ βάθους ψυχῆς καί καρδίας νά εἶναι ἀκόμη πολλά τά ἔτη τῆς Πατριαρχίας Σας πρός δόξαν τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Ἀμήν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: