e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την Ημέρα της 4ης Ιουλίου [gr-en]

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 172/2021

Ποιμαντορικὴ καὶ Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος

γιὰ τὴν Ἡμέρα τῆς τετάρτης Ἰουλίου.

4 Ἰουλίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί! (Ψαλμός 116:1).

Ἑορτάζοντας μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς τετάρτης Ἰουλίου, ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο πολίτευμα τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀμερικῆς. Γνωρίζουμε ὅτι κάθε μορφὴ διακυβέρνησης ἔχει ἀτέλειες, καθὼς αὐτοὶ ποὺ χειρίζονται τὶς ὑποθέσεις τοῦ κράτους καὶ νομοθετοῦν εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἀτέλειες καὶ ἐλαττώματα. Ὅμως, ἂς ἀναθαρρήσουμε γιατὶ εἴμαστε μάρτυρες ὅτι σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, ἀπὸ τὴ μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, ὑπάρχει ἡ θέληση νὰ διορθωθοῦν οἱ ἀδικίες τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ βρεθεῖ ἕνας κοινὸς τόπος συνεννόησης καὶ διευθέτησής τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς δημοκρατίας! Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἀναζητᾶ «μία τελειότερη ἕνωση»! Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς Ἀμερικῆς!

Τὰ δῶρα αὐτὰ τῆς δημοκρατίας δὲν εἶναι αὐτονόητα καὶ ἔχουν ὑποχρεώσεις. Ἔχουμε χρέος, ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, νὰ μετέχουμε στὸ δημόσιο βίο, ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν μας πολιτικῶν πεποιθήσεων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀνεκτίμητες ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀλλὰ ἀναγνωρίζει ἀπόλυτα τὸ δικαίωμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων νὰ διαφωνοῦν μὲ αὐτές. Εὐγνώμονες γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ὅπως αὐτὴ κατοχυρώνεται ἀπὸ τὴ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων, πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ παλέψουμε γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ διαφορετικοῦ μὲ πνεῦμα ἀγάπης, ἀνεξάρτητα ἂν ἡ διαφορετικὴ ἀπόψη, μειοψηφικὴ ἢ πλειοψηφική, θεωρεῖ τὴ δική μας ὡς λανθασμένη. Διότι εἴτε ὅλοι οἱ ἀμερικανοὶ ἔχουμε τὰ ἴδια δικαιώματα, εἴτε δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὲς δικαίωμα γιὰ κανένα μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἴμαστε ὅλοι τόσο εὐλογημένοι ποὺ κατοικοῦμε σὲ αὐτὴ τὴ «γῆ τῆς ἐλευθερίας», αὐτὴ τὴν ἐλευθερία ποὺ πολλοὶ ὑπερασπίστηκαν μὲ προσωπικὲς θυσίες. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ εἴμαστε σχετικὰ λίγοι στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε μιὰ δυνατὴ φωνὴ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἰσότητας, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν κατετρεγμένων καὶ τῶν ἀδικουμένων. Αὐτὴ εἶναι ἡ προσφορά μας καὶ ἡ εὐχαριστία μας. Ὅλοι μαζί, ἂς ἐργαστοῦμε νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ θαυμάσια χώρα ἕναν τόπο δοξολογίας πρὸς τὸν Κύριο μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα. Ἔτσι, οἱ πολίτες τοῦ Ἔθνους μας θὰ εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ εὐλογημένοι, ὅπως μᾶς τὸ ἐπισημαίνει καὶ ὁ ψαλμωδός: «μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν» (Ψαλμ. 88:16).

Εὔχομαι σὲ ὅλους μιὰ εὐλογημένη ἡμέρα τῆς τετάρτης Ἰουλίου!

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.  

ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

*     *     *

THE GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA

ARCHIEPISCOPAL ENCYCLICAL


Prot. No. 172/2021

Archiepiscopal Encyclical on the Fourth of July

July 4, 2021


Unto the Most Reverend and Right Reverend Hierarchs, Pious Priests and Deacons, the Monks and Nuns, Presidents and Members of Parish Councils, Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Members of Leadership 100, the Day and Afternoon Schools, Philoptochos Societies, the Youth, Greek Orthodox Organizations, and the entirety of the Christ-named Plenitude of the Holy Archdiocese of America.

My Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί! (Ψαλμός 116:1)

Praise the Lord, all Nations; laud Him, all peoples! (Psalm 116:1, LXX)

As we gather with family and friends to celebrate our National holiday of the Fourth of July, let us all pause to give thanks for our American democracy. Like every form of governing the πόλις, it will always be less than perfect, for the human beings who conduct the affairs of state and the rule of law are imperfect as well. But let us rejoice that what we have witnessed in our land – from coast to coast – is a willingness to confront the injustices of past and present, and to find common ground to address them. This is the genius of a democracy. This is the genius of a people seeking a “more perfect union.” This is the genius of America.

Our national blessings do not come without responsibilities. We have a civic vocation to participate in public life, regardless of our personal political views. The Church has its own moral and ethical ground, but we recognize the civil rights of others to disagree with us. Grateful for the religious freedom guaranteed by the Bill of Rights, we must make our case in a spirit of love and acceptance of others, even those whose opinions – minority or majority – strike us as wrong. There must be the same rights for all Americans, or there is no safety of rights for any American.

Beloved Faithful, we are so very blessed to live in this ‘land of the free and home of the brave,’ which has been defended by the sacrifice of so many. We Orthodox Christians are relatively few in America, but we should have an outsize influence – for justice, for equality – to speak for the voiceless and advocate the downtrodden. This is our way of giving back and of giving thanks. Together, let us help to make of our Nation a place that does, indeed, praise the Lord in word and deed. Thus, all citizens shall be happy and blessed; for, as it says in the Psalms: “Blessed are the people who know jubilation” (Psalm 88:15, LXX).

A happy Fourth of July to all!

With paternal love in Christ Jesus,

ELPIDOPHOROS

Archbishop of America

Δεν υπάρχουν σχόλια: