e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόποση Οικουμενικού Πατριάρχου κατά το προς τιμήν του γεύμα από τη Μητρόπολη Φιλίππων (Θάσος, 4.9.2022)

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως κύριε Στέφανε καὶ λοιποὶ Τιμιώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς, 

Ἐντιμότατε καὶ φίλτατε κύριε Δήμαρχε Θάσου,

Στρατηγέ!

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου,

Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Μὲ τὴν γεῦσιν τῶν Τιμίων Δώρων εἰς τὰ χείλη καὶ εἰς τὰ βάθη τοῦ εἶναι μας, λειτουργήσαντες καὶ λειτουργηθέντες, παρακαθήμεθα, ἀγαλλόμενοι, εἰς τὴν πλουσίαν αὐτὴν τράπεζαν, τὴν ὁποίαν εὐγενῶς παραθέτει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου. Ἡ κοινὴ τράπεζα εἶναι εὐλογία Θεοῦ καὶ πάντοτε παραπέμπει εἰς ὑψηλὰς ἀληθείας καὶ νοήματα, τὰ ὁποῖα ὑπερβαίνουν τὴν διάστασιν τῆς ὑλικῆς τροφῆς. Αὐτὸ μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει τὸ βιβλικὸν «Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ’, 4). Βεβαίως, εἰς αὐτὰ τὰ λόγια δὲν ἀγνοεῖται καὶ δὲν ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία τοῦ «ἄρτου» διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν. Ποτὲ ὅμως διὰ τὸν πιστόν, ὁ ἀναγκαῖος διὰ τὴν ζωὴν ἄρτος δὲν εἶναι «μόνον ἄρτος», ἀλλὰ ἄνωθεν δωρεά. 

Πολλάκις εἰς τὰ ἱερὰ κείμενα τῶν Εὐαγγελίων ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀναφέρεται εἰς τὴν τροφήν, ὄχι μόνον ὡς ἀπαραίτητον στοιχεῖον διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἐπιβίωσιν, ἀλλὰ κυρίως διότι ἡ τροφή, πέραν τῆς προφανοῦς ζωτικῆς σημασίας της διὰ τὴν βιολογικὴν ζωήν, ἐνέχει σημαντικὴν ἀναγωγικὴν λειτουργίαν πρὸς τὸν Οὐράνιον Ἄρτον, αὐτὸν δηλαδὴ τὸν Κύριον. Ἐν γένει, τὸ ἄριστον ἢ τὸ δεῖπνον, εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ, ἐμφανίζουν καὶ παραβολικὴν ἔννοιαν καὶ σημασίαν, συμβολίζοντα τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Μέγας Οἰκοδεσπότης Κύριος καλεῖ ἅπαντας διὰ νὰ συμμετάσχουν.

Ἱερώτατε ἀδελφὲ ἅγιε Φιλίππων, 

Εἴμεθα ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὰ κάλλη τῆς νήσου σας, τὴν ὁποίαν ὁ μυθικὸς ἐκεῖνος Θάσος -ὁ υἱὸς τοῦ Ποσειδῶνος κατὰ μίαν ἐκδοχήν- ἐξέλεξεν εἰς μόνιμον κατοικίαν, ἕνεκα ἀκριβῶς τῆς ἀπαραμίλλου ὀμορφιᾶς της, ἀλλὰ εἴμεθα καὶ πλήρεις θαυμασμοῦ καὶ ἱκανοποιήσεως δι᾿ ὅσα σπουδαῖα καὶ εὐλογημένα ἐβιώσαμεν καὶ βιοῦμεν εἰς αὐτὸ τὸ ἐκλεκτὸν τμῆμα τῆς Ἐπαρχίας σας, ὅπου διαφυλάσσονται καὶ καλλιεργοῦνται αἱ τιμαλφέσταται παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, διερμηνεύοντες, καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀδελφοῦ Κιέβου, τοῦ παρακαθημένου εἰς τὴν λαμπρὰν ταύτην τράπεζαν, ὡς καὶ τῶν ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς συνοδείας ἡμῶν, σᾶς ἐκφράζομεν βαθυτάτας εὐχαριστίας διὰ τὴν ἀγάπην, τὴν τιμὴν καὶ τὰς περιποιήσεις, καὶ ὑψοῦμεν τὸ κύπελον τοῦτο εἰς ὑγείαν πάντων τῶν συνδαιτημόνων, εὐχόμενοι, διὰ πρεσβειῶν τῶν ἐν Θάσῳ ἁγίων, ἔτη πλεῖστα, εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: