e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Ναό Αγ. Κυριακής Κοντοσκαλίου 2023 [photos]

"Εντός αυτής της Εκκλησίας των Αγίων και των Μαρτύρων και των αφανών Διακονισσών, και η σύγχρονη ορθόδοξη γυναίκα δύναται να ανατρέψη το ατομοκρατικό πνεύμα του πολιτισμού μας, το οποίο προκαλεί πολλά δεινά και ποικίλες αλλοτριώσεις. Αλλά και όλοι μας έχουμε καθήκον και χρέος ιερό να διατηρήσουμε την παράδοσι της Εκκλησίας, μάλιστα δε την παράδοσι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Εκκλησίας του μαρτυρίου και της αγάπης.”, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, κατά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, σήμερα, Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2023, για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ι. Ναό της Κοινότητας Κοντοσκαλίου. 

“Οι Άγιοί μας είναι η πράξις και η εφαρμογή του Ευαγγελίου. Σήμερα, που τιμούμε την μνήμη μιάς μάρτυρος της Αγίας μας Εκκλησίας, της εκ Μελιτηνής καταγομένης Αγίας Κυριακής, έρχεται στην σκέψι μας ο ρόλος της χριστιανής γυναικός από την εμφάνισι του Χριστιανισμού μέχρι τις μέρες μας.

Η Χριστιανή γυναίκα εργάσθηκε σε πολλούς τομείς, πέραν του οικου της, και προσέφερε πάμπολλα. Ήδη από τους πρώτους αιώνες, γυναίκες ήσαν εκείνες οι οποίες όχι μόνον προσείλκυον πολλές εκ των εθνικών γυναικών στη χριστιανική πίστι, αλλά διενήργουν και την κατήχησίν τους. Επιτελούσαν, δηλαδή, έργο κατηχητικό και διδακτικό, διακονία ιεραποστολική.

Και όχι μόνον! Έτερος σπουδαιότατος τομέας δράσεως των γυναικών αυτών ήταν οι επισκέψεις στους ασθενείς, στους θλιβομένους, στους ενδεείς. Είναι αναρίθμητες οι αφανείς εκείνες γυναίκες οι οποίες εμαρτύρησαν στον βωμό της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς προς τον συνάνθρωπό τους. 

Μία από αυτές είναι και η Αγία Κυριακή. Η χριστιανική ανατροφή και η συνείδησί της δεν της επέτρεπαν να ζη μόνον για τον εαυτόν της. Αφιέρωσε ολόκληρη την ζωή της στην διακονία των άλλων, των κατά πίστιν αδελφών, μέχρι του μαρτυρίου. Στην περίπτωσι της Αγίας μας βρίσκουν πλήρη εφαρμογή οι λόγοι του σοφού διδασκάλου του αδελφού αγίου Σηλυβρίας, αειμνήστου Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου, ότι «η γυναίκα, περισσότερο από κάθε άλλον, μας μαθαίνει να ζούμε ως πρόσωπα και όχι ως άτομα, δηλαδή ως όντα σχέσεως, και όχι ως αυτονομημένα και ανεξάρτητα όντα» (Ι. Ζηζιούλα, Μαρτυρία και διακονία της ορθόδοξης γυναίκας μέσα στην ενωμένη Ευρώπη, σ. 104).”

Ο Παναγιώτατος, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, συνεχάρη όλους όσοι εργάζονται και κοπιάζουν για την πρόοδο της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, με επί κεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, “ο οποίος συνεχίζει με παραδειγματικόν ζήλον τα καθήκοντά του ως Επόπτου της περιφερείας Υψωμαθείων”τον Ιερατικώς Προιστάμενο, καθώς και τα μέλη της νέας Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, υπό την Προεδρία του Εντιμ. κ. Στυλιανού Γκιουλγκιούν, “προς τα οποία ευχόμεθα καλλίκαρπον διακονίαν και την εξ ύψους ενίσχυσιν εις το πολυεύθυνον έργον που ανέλαβαν, εν αγαστή και αρμονική πάντοτε συνεργασία με τον άγιον Σηλυβρίας.”

Στη συνέχεια καλωσόρισε θερμά όλους τους προσκυνητές, από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

“Καλώς ήλθατε όλοι σας εις την Βασιλίδα των Πόλεων, όπου επί αιώνας τώρα κηρύσσεται Ανάστασις και ελπίς και αισιοδοξία και χαρά εν Χριστώ, αδιαλείπτως και ακαταπαύστως, ακόμη και εις ημέρας σταυρών και παθημάτων, ακόμη και την Μεγάλην Παρασκευήν, η οποία ενίοτε εδώ διαρκεί περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο…

Σας υποδεχόμεθα με αισθήματα πολλής αγάπης, εκείνης της βαθείας αγάπης με την οποίαν είναι πάντοτε γεμάτη η καρδιά της Μητρός Εκκλησίας προς τα απανταχού τέκνα της. Χαίρει δε και καυχάται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι ευρίσκει πλήρη πάντοτε ανταπόκρισι εις τας καρδίας των Χριστιανών του, οι οποίοι δεν παραλείπουν ευκαιρία για να εκδηλώσουν την ευλάβεια, την αφοσίωσι, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς την στοργικήν Μητέρα και Τροφόν του Γένους μας Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν.

Μία συγκινητική εκδήλωσι των αισθημάτων σας αυτών είναι και η παρούσα προσκυνηματική σας επίσκεψι. Όταν έρχεσθε εδώ πιστεύουμε ότι παίρνετε χαρά και ενίσχυσι και ευλογία, αλλά και δίδετε δύναμι και πνευματική αγαλλίασι εις ημάς, τον πνευματικό σας πατέρα και, ακόμη, υπερηφάνεια και καύχησι εν Κυρίω για την ευσέβεια και την εμμονή σας στις ωραίες παραδόσεις του Γένους μας. Ως ευ παρέστητε, λοιπόν!”

Με εγκαρδιότητα και ιδιαίτερα θερμούς λόγους, ο Παναγιώτατος, υποδέχθηκε “εις την Πόλιν των πόλεων, την πόλιν της Υπερμάχου Στρατηγού και του Ακαθίστου Ύμνου, την πόλιν της του Θεού Σοφίας”, τον Πανιερ. Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο, Ιεράρχη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με πολυπληθή όμιλο προσκυνητών.

“Τιμιώτατε αδελφέ, Εν τω προσώπώ υμών χαιρετίζομεν ολόκληρον την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Κύπρου και ασπαζόμεθα τον Προκαθήμενον αυτής πολυφίλητον και Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κύριον Γεώργιον, του οποίου η πρόσφατος ειρηνική επίσκεψις ενταύθα ενέπλησεν ημάς πνευματικής χαράς και αγαλλιάσεως, η δε ανάμνησίς της παραμένει πάντοτε ζωηρά και γλυκεία παρ᾽ ημίν. Διότι τας δύο Εκκλησίας μας συνδέουν δεσμοί ιεροί και ακατάλυτοι, δεσμοί κοινής πίστεως και κοινών αγώνων υπέρ αυτής, και δεσμοί αγάπης, η οποία, κατά τον Απόστολον Παύλον, «ουδέποτε εκπίπτει». Και σήμερα οι Εκκλησίες μας αγωνίζονται τον καλόν αγώνα προς διατήρησιν ανοθεύτου της ορθής και υγιούς εκκλησιολογίας, η οποία βάλλεται και απειλείται ποικιλοτρόπως στον βωμό πολιτικών επιδιώξεων και γεωστρατηγικών σχεδιασμών, έστω και αν ο αγώνας μας αυτός ο πνευματικός είναι τραχύς και δύσκολος, εφ᾽ όσον «ουκ έστιν ημών η πάλη προς αίμα και σάρκα».”

Νωρίτερα, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ενώ η Ευγεν. κ. Αλίκη Γκιουλγκιούν-Κωνσταντινίδη, Γραμματέας της νέας Εφοροεπιτροπής της Κοινότητας, ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων αυτής.

Κατά τη Θ. Λειτουργία τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ιερώνυμος Σωτηρέλης. 

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και τέλεσε Τρισάγιο στον Τάφο του αοιδίμου προκατόχου του Πατριάρχου Αθηναγόρου, με την ευκαιρία της σημερινής 51ης επετείου από την κοίμηση αυτού.

Ολόκληρη η ομιλία του Παναγιωτάτου δημοσιεύεται ΕΔΩ!

__________

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: