e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Ιεροσόλυμα: Η εορτή του Αγίου Πνεύματος 2024 στην Αγία Σιών [video-photos]

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος εορτάστηκε στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, στα Ιεροσόλυμα, προεξάρχοντος του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, διά Θείας Λειτουργίας η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνος, η οποία κατέληξε στην αίθουσα Τελετών της Σχολής.

Αναλυτικά, στο σχετικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Ἡ Δευτέρα, 11η /24η Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, ὡς Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀφιερωμένη ἰδιαιτέρως εἰς τόν Παράκλητον, ὡς τό Κύριον Πρόσωπον, τό ἐνεργῆσαν παρά τοῦ Πατρός δι’ Υἱοῦ εἰς τό ἐξαίσιον γεγονός τῆς  Πεντηκοστῆς, τῆς ἐπιφοιτήσεως δηλαδή καί φωτισμοῦ τῶν ἁγίων μαθητῶν καί ἀποστόλων.

Τοῦτο τό γεγονός ἔλαβε χώραν εἰς τό Ὑπερῷον ἐπί τῆς Ἁγίας Σίωνἐν  ἦσαν συγκεντρωμένοι ο Ἀπόστολοι ὁμοθυμαδόν καί ἐπί τό αὐτό. Διά τόν λόγον τοῦτον  Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς αὐτῆς ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν Σιώνἐν τ Κοιμητηρί παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, προεξάρχοντος το Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κἈριστάρχου καί συνιερουργούντων αὐτ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν πἹερωνύμου, π. Χριστοδούλου καί π. Βαρθολομαίου εἰς τήν Ἀκολουθίαν το Ἑσπερινο καί εἰς τήν ἀνάγνωσιν τῶν εὐχῶνὡς ἐπίσης το ἐφημερίου το Καθεδρικο Ναο το Ἁγίου Ἰακώβου του Ἀδελφοθέου π. Χαραλάμπους Μπαντούρ καί το Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί προσευχομένων ἐν χαρἀγαλλιάσει, δοξολογί καί εὐχαριστί τῶν Ἀραβοφώνων πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν.

Μετά τό «φῶς ἱλαρόν» ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς – τῆς Γονυκλισίας συμφώνως τῇ τάξει τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἄμα τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος παρέθεσε μικράν ἀναψυχήν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν.

Τό γεγονός τῆς ἐπιφοιτήσεως το Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη καί ἀνήμερα τῆς Δευτέρας το Ἁγίου Πνεύματος διά θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος ὄντα ὑπογείως ἐν τ κτιρί τῆς Σχολῆς, προεξάρχοντος το Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κἸσιδώρου καί συλλειτουργούντων αὐτ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ραφαήλ Ἐξάρχου το Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας, πἹερωνύμουἡγουμένου τῆς Μαδηβ, π. Μακαρίου, πἈμφιλοχίου, τῶν Ἱερέων το Ναο πἈναστασίου  καί πἸωάννου Ἀντωνίου, το ἐφημερίου το Καθεδρικο Ναο το Ἁγίου Ἰακώβου το Ἀδελφοθέου π. Γεωργίου Μπαράμκη καί το Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ὑπό τόν κ. Εὐστάθιον Τσουμάνην ἐν συμμετοχ μοναχῶν, μοναζουσῶν, πολλῶν Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί προσκυνητῶν, τ τιμητικ παρουσί τῆς Προξένου κἌννης Μάντικα καί μελῶν το Ἑλληνικο Προξενείου.

Ἀπολυθείσης τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη εἰς τόν Ναόν ἡ πρώτη εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς καί ἤρξατο λιτανεία πρός τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, τό εὑρισκόμενον εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον προσκείμενον τῆς Σχολῆς(Κατακόμβη), ἐν ᾧ ἀκολούθως ἐγένετο ἡ πορεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ, εἰς τόν ὁποῖον εἰσῆλθον ὁ Ἀρχιερεύς, οἱ κληρικοί καί ἡ κ. Πρόξενος μετά τῶν μελῶν τοῦ Προξενείου καί ἀνεπέμφθη δέησις. Τέλος ἀνεγνώσθη ἡ τελευταία εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τό Ὑπερῷον.

Ἀκολούθως  λιτανεία ἐπιστρέφουσα εἰς τήν Σχολήν ἀνέπεμψε δέησιν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων καί ἐνταφιασμένων ἐν τ Κοιμητηρί τῆς Ἁγίας Σιώνἐπειδή καί α εὐχαί τῆς Πεντηκοστῆς ποιοῦνται ἰδιαιτέραν μνείαν εἰς τούς κεκοιμημένους.

 λιτανεία κατέληξεν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆςἔνθα  Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π.Ματθαῖος μετά τῶν καθηγητῶν καί καθηγητριῶν τῆς Σχολῆς παρέθεσαν ἑόρτιον κέρασμα ἀναψυχῆς καί  Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς μαθητάς διά τάς ἐπιδόσεις αὐτῶν καί διά  τό τέλος το σχολικο αὐτῶν σταδίου ἐν τ παρόντι σχολικ ἔτει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: