e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Το Μικρό Μήνυμα του Εψηφισμένου Φωτικής Διονυσίου

Κατά την κρατούσα εκκλησιαστική Τάξη, οι μόλις χθες εκλεγέντες νέοι Επίσκοποι (είτε επαρχιούχοι, είτε βοηθοί) παρουσιάστηκαν πριν λίγο ενώπιον του εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου επίσημα τούς αναγγέλθηκε η προαγωγή τους στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, δηλαδή στο επισκοπικό αξίωμα. 

Στεκόμαστε ιδιαίτερα στην περίπτωση του Εψηφισμένου για την πάλαι ποτέ διαλάμψασα Επισκοπή Φωτικής κ. Διονυσίου (Σιφναίου) και δημοσιεύουμε ευθύς παρακάτω τη σύντομη απαντητική ομιλία του στη συγκινητική προσφώνηση του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου:

«Πᾶς ἀρχιερεύς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπέρ ἀνθρώπων καθίσταται τά πρός τόν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρα τε καί θυσίας ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καί πλανωμένοις, ἐπεί καί αὐτός περίκειται ἀσθένειαν».

Ὀφείλω ἀποτῖσαι ἀπείρους εὐχαριστίας πρός τήν σεπτήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τοῦ Σεπτοῦ αὐτῆς προκαθημένου καί προέδρου κ.κ. Ἱερωνύμου, διότι ἐτίμησαν τόν ἀληθινά σμικρότατον ἐμέ, δι’ ἐπιτυχοῦς καί πάνυ εὐνοούσης με κανονικῆς ψηφοφορίας, ἀναδεικνύοντάς με Ἐπίσκοπον τῆς Ἁγιωτάτης Ἑλλαδικῆς Ὀρθοδόξου καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Θεωρῶ ὑψίστην τιμήν τήν ἐκλογήν μου καί ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου δοξάζω τόν Τριαδικόν Θεόν ὡς ταπεινός δοῦλος Αὐτοῦ. Ἐκφράζω δέ τάς πλέον εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες μου πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον διά τήν πρότασιν τῆς ὑποψηφιότητός μου.

Πρός τόν κείραντα καί χειροτονήσαντά με στόν πρῶτον καί δεύτερον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, τόν πολιόν Γέροντα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ζακύνθου καί Στροφάδων κ.κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος, ἐκ νεότητος, μέ ποδηγέτησε κατά τά πρῶτα ἱερατικά μου βήματα ὡς ἐπίσκοπος Δωδώνης καί ἡγούμενος τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης, κατά τό διάστημα τῆς ἐγκαταβιώσεώς μου σέ αὐτήν. Μέ περιέβαλε μέ ἄπειρη ἀγάπη καί στοργή, πού δέν σταμάτησε νά ἐκδηλώνεται καί καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς πολυσχιδοῦς καί καρποφόρου ποιμαντορίας του, στή νῆσο τοῦ Ἁγίου τῆς Συγγνώμης.

Πρός τόν ἐπί δεκαετίαν Μητροπολίτην καί Ποιμενάρχην μου Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ.κ. Δανιήλ, τόν ἄοκνον Ἱεράρχην, τόν καθ’ ἡμέραν θυσιαζόμενον διά τήν ἀγάπην τοῦ ποιμνίου Του. Τόν στοργικόν πατέρα, ἀδελφόν καί συνοδίτην ἑκάστου ἐξ ἡμῶν.

Πρός ὅλους Ὑμᾶς τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς πού διά τῆς ψήφου Ὑμῶν ἔλαβα τήν νέαν διακονίαν πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί παρακαλῶ μαζί μέ τίς εὐχαριστίες μου δεχθῆτε καί τήν ἀμέριστον υἱϊκήν ἀγάπην, ἀλλά καί τόν ἀνυπέρβλητον σεβασμόν μου πρός Ὑμᾶς.

Ἀποδέχομαι τήν ἐκλογήν, ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνην, ὑπόσχομαι ἐργασίαν κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν, πρός εὐόδωσιν ἔργου ἀγαστοῦ καί θεαρέστου εἰς τόν Θεόν καί τήν Ἁγίαν του Ἐκκλησίαν.

Μέ καθοδηγητήν τόν Κύριον καί ἐνισχυτάς καθ’ ἕνα ἀπό Ὑμᾶς θά προχωρῶ μέ πίστιν, ταπείνωσιν, ὑπομονήν καί ἀγάπην, ἀγωνιζόμενος νά φανῶ ἀντάξιος τῆς Ὑμετέρας ἐμπιστοσύνης κατά τήν σημερινήν ἐκλογήν μου.

Ἐπιτρέψατέ μου τέλος νά κλείσω μέ ἕνα λόγον τοῦ Ἁγίου Συμεών Θεσσαλονίκης, περί τοῦ ἱεροῦ ἀξιώματος τοῦ Ἐπισκόπου:

«Φωτιστικός ἐστίν, ὅτι μιμεῖται τόν πατέρα τῶν φώτων καί τήν αὐτοῦ πλουτεῖ δύναμιν (ὅπως καί ὁ Χριστός) καί πᾶν μυστήριον καί πᾶσα τελετή (ἐνεργεῖται) δι’ αὐτοῦ... ὡς γάρ ἀπό πηγῆς φωτός πάντα δι’ αὐτοῦ τά τῆς ἐκκλησίας τελεῖται, διό καί φωτιστικός ὀνομάζεται ὁ ἐπίσκοπος» Συμεών Θεσσαλονίκης (Διάλογος, κεφ. 157).

Σε λίγο θα γίνουν οι Ακολουθίες των Μεγάλων Μηνυμάτων στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Tαξιαρχών - Καθολικό της Μονής Πετράκη για όλους τους νεοεκλεγέντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: