e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Το Ανακοινωθέν του Φαναρίου - Χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Κέρκυρα (10-13.12.2014)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εἰς Κέρκυραν


Τήν πρωίαν τῆς Τετάρτης, 10ης Δεκεμβρίου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως τῶν Ἀερογραμμῶν «Aegean» εἰς τήν νῆσον Κέρκυραν, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου ὡς καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἵνα προστων.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ετεραος ΜαγγΊ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, πολιούχου καί προστάτου τῆς Νήσου.
            Παναγιώτατος προεπέμφθη ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθαων.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ε.
            Τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν ων.﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ετεραος ΜαγγΊἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδων Λιονάκης, Ἄρχων Νομοφύλαξ- Νομικός, ἐκ Κρήτης, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων.
            Τήν Α. Θ.  Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἀφιχθέντα εἰς Κέρκυραν ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Ἰωάννης Καποδίστριας» μετά πολλῆς ἀγάπης καί τῶν εἰθισμένων τιμῶν ὁ ἐπιτόπιος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολ πΑΤΡ﷽﷽﷽﷽﷽ποτλροπολΗΣίτης Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β´ καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἓλλάδος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας κ. Ἰωάννης Σπιτέρης, Κληρικοί καί οἱ Ἄρχοντες τοῦ τόπου. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος προέβη εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γεν. Ἐνημερώσεως.
            Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἐγένετο εἰς τό Πεντοφάναρον ἐν τῷ κέντρῳ τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν ὁ ἱ. Κλῆρος, Μοναχοί καί Μοναχαί, μαθηταί καί πλῆθος λαοῦ. Μετά τήν προσφώνησιν  τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου, Δημάρχου Κερκύρας, καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Πατριάρχου, ἅπαντες μετέβησαν πεζῆ εἰς τόν Ἱ. προσκυνηματικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἔνθα ὁ Πατριάρχης προσκυνήσας τό ἱ. λείψανον τοῦ Ἁγίου προέστη τῆς ἐπί τῇ ἀφίξει Του Δοξολογίας καθ᾿ ἥν ἀντηλλάγησαν μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου οἱ εἰθισμένοι τῇ περιστάσει λόγοι. Μετά ταῦτα προσεκύνησεν εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης, ἔνθα φυλάσσεται τό ἱ. λείψανον τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς Αὐγούστης.
            Τήν μεσημβρίαν, ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρου Γαλιατσάτου, Περιφερειάρχου Ἰονίων Νήσων, παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Corfu Holiday Palace», ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ ἀμφιτρύωνος.
            Τό ἀπόγευμα ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἀλληλοδιαδόχως, τό Ἵδρυμα χρονίως πασχόντων «Ἡ Πλατυτέρα», ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ τοῦ ὁποίου ὡμίλησεν ἐκτενῶς πρός τούς συγκεντρωθέντας Κληρικούς, Μοναχούς καί Μοναχάς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τόν Βρεφονηπιακόν Σταθμόν «Ἑλένη Μπέλλου» εὐλογήσας τά ἐν αὐτῷ νήπια, τό παρακείμενον Ἵδρυμα φιλοξενίας ἠλικιωμένων καί τήν Ἱ. Μονήν Πλατυτέρας, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ.
            Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Γερουσίας τῶν Ἀνακτόρων Μαρίας καί Γεωργίου ἀναγόρευσις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Δημότην τῆς Νήσου ἐν σεμνῇ τελετῇ, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας Οὗτος ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Κερκύρας.
            Μετά ταῦτα ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ μεγαλειώδης συναυλία πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ὑπό τῶν τριῶν Φιλαρμονικῶν τῆς Κερκύρας, «Καποδίστριας», «Μάντζαρος» καί «Παλαιά», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν Μουσικολ. Ἀρχιμουσικῶν αὐτῶν κ. κ. Μιχαήλ Μιχαλοπούλου, Σωκράτους Ἀνθη καί Σπυρίδωνος Προσωπάρη. Πρό τῆς ἐκτελέσεως τοῦ προγράμματος ἑκάστης Φιλαρμονικῆς προηγήθη ἡ προσφώνησις τῶν Προέδρων αὐτῶν. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ὁμιλήσας ηὐχαρίστησε καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς μουσικούς. Τό πρόγραμμα τῆς πρώτης ἡμέρας ἔκλεισε διά τοῦ παρατεθέντος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Κερκύρας δείπνου πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Ὀλυμπία».
            Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 11ης ἰδίου, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Πνευματικόν κέντρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως συνάντησις τοῦ Παναγιωτάτου μετά πολυαρίθμων μαθητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καραβασίλης, Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως, μαθήτριαι, προκριθεῖσαι εἰς τόν διαγωνισμόν «Τί ζητοῦν οἱ νέοι ἀπό τήν Ὀρθοδοξία σήμερα», καί ὁ Πατριάρχης νουθετήσας καί εὐλογήσας τούς νέους.
            Περί ὥραν 11ην, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς ἱ. Παρακλήσεως τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ναῷ, καθ᾿ ἥν ἐγένετο κατά τά εἰωθότα καί τάς τοπικάς συνηθείας ἡ ἔξοδος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου καί ἡ τοποθέτησίς του ἔμπροσθεν τοῦ τέμπλου πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
            Εἶτα, ἐπεσκέφθη τήν Ἀναγνωστικήν Ἑταιρίαν Κερκύρας, τήν ἱδρυθεῖσαν ἐν ἔτει 1836 καί συμβαλοῦσαν τά μέγιστα εἰς τήν παιδείαν τοῦ Γένους. Κατά τήν σύντομον τελετήν ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Πιέρης καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Πρόεδρος αὐτῆς, ἀπενεμήθη δ᾿ Αὐτῷ καί τό μετάλλιον τοῦ Μουσείου Καποδίστρια.
            Τήν μεσημβρίαν ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας τῇ παρουσίᾳ Κλήρου καί λαοῦ καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Κατά τήν προσφώνησίν του πρός τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἀνεφέρθη εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ κτιρίου καί εἰς τήν συμβολήν εἰς τήν ὁλοκληρωτικήν ἀνακαίνισιν αὐτοῦ τοῦ φιλογενοῦς τέκνου τῆς Ἐκκλησίας κ. Σπυρίδωνος Μπέλλου. Ἐπηκολούθησε παράθεσις ὑπό τοῦ ἁγ. Κερκύρας καί Παξῶν ἐπισήμου γεύματος ἐν τῷ Μεγάρῳ.
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη ες τόν πανηγυρίζοντα . Ναόν το γίου Σπυρίδωνος, πολιούχου τς Νήσου, νθα ν πληθούσῃ κκλησίᾳ χοροστάτησε κατά τόν σπερινόν τς ορτς, ες ν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ προσκληθέντες εράρχαι καί πίσημοι, καθ᾿ ὅν μίλησεν ἐπικαίρως.
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 12ης Δεκεμβρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ κατά τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου. Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν ἡ Ἐξοχ. κ. Ἀγγελική Γκερέκου, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν πολιτικῶν, δημοτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν.          Πρό τῆς Ἀπολύσεως προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας καί Παξῶν, ἀπήντησε δέ Οὗτος ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν εὐλογίαν καί προστασίαν τοῦ Ἐφόρου τῆς Νήσου Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἡ καθιερωμένη κατ᾿ ἔτος μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὑπό τῆς «Παλαιᾶς» Φιλαρμονικῆς Κερκύρας συναυλία ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, προηγηθείσης συντόμου ξεναγήσεως ὑπό τοῦ Προέδρου της Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γραμματικοῦ, καθ᾿ ἥν ὁ Παναγιώτατος ἀνηγορεύθη εἰς ἐπίτιμον ἑταῖρον αὐτῆς.
Τήν μεσημβρίαν, εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα, ἀπενεμήθη Αὐτῷ ἡ ἀνωτάτη τιμητική διάκρισις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι ὁ χρυσοῦς σταυρός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μετά ἀστέρος, εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης διά τήν εὐλογητήν παρουσίαν Αὐτοῦ εἰς τήν Κέρκυραν. Παρεκάθησαν ἡ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, αἱ τοπικαί Ἀρχαί καί Κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τό ἑσπέρας, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου ἐγένετο ἀναγόρευσις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς ἐπίτιμον διδάκτορα τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς τελετῆς Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Ἐλλογιμ. Καθηγήτρια κ. Ἀναστασία Σαλῆ-Παπασαλῆ ἀνέγνω τήν ἀπόφασιν τοῦ Τμήματος αὐτοῦ διά τήν ἀναγόρευσιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα διά τάς ἐγκόπους προσπαθείας Αὐτῆς πρός διατήρησιν τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀλλά καί διά σύνολον τήν Πατριαρχικήν προσφοράν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν.  
 Ἠκολούθησαν συναυλίαι ἐκ διαφόρων μουσικῶν σχημάτων περιλαμβάνουσαι προγράμματα τόσον Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ὅσον καί δυτικοτρόπου τοιαύτης, πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
            Τήν τελευταῖαν ἡμέραν τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας ἐν Κερκύρᾳ, Σάββατον 13ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τῆς συνοδείας Αὐτῆς ἐπεσκέφθη τό Μουσεῖον τοῦ Μόν Ρεπό, ἔνθα καί ἡ ποτέ θερινή κατοικία τῶν Βασιλέων τῆς Ἑλλάδος, ξεναγηθείς ὑπό τῆς Προϊσταμένης τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Κερκύρας. Εἶτα, μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς τόν Βυζαντινόν Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου, ἱδρυτῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἔνθα καί προσεκύνησε τά Ἱ. αὐτῶν Λείψανα. Παιδική  Χορῳδία, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Καλλιαρίδου ἔψαλεν ὕμνους καί ἐπίκαιρα ἑόρτια ᾄσματα. Ἀκολούθως, ἔσχεν ὁλιγόλεπτον ἐπικοινωνίαν μετά μαθητῶν εἰς τό χωρίον Γαστοῦρι καί ἐπεσκέφθη τό Ἀχίλλειον Μέγαρον, ὑπαντηθείς ὑπό τούς ἤχους τῆς Φιλαρμονικῆς Γαστουρίου καί ξεναγηθείς ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασίας Σαλῆ-Παπασαλῆ Πρυτάνεως τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.
            Τήν μεσημβρίαν, μετέβη εἰς τήν γυναικείαν Ἱ. Μονήν Παντοκράτορος Ἁγίου Ἀθανασίου ἔνθα Ἀδελφότης ὑπό τήν Ὁσιολ. Καθηγουμένην Εὐφημίαν ὑπεδέξατο Αὐτόν μετά τῆς προβλεπομένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Μετά τήν προσφώνησιν τῆς Ὁσιωτ. Ἡγουμένης καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Παναγιωτάτου παρεκάθησαν ἅπαντες εἰς τήν προφρόνως παρατεθεῖσαν πρός τιμήν Αὐτοῦ Μοναστηριακήν Τράπεζαν, καθ᾿ ἥν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἐξεφώνησε τήν ἀποχαιρετιστήριον ὁμιλίαν του  δι᾿ ἧς ἐξέφρασεν ἐν συγκινήσει καί εὐγνωμοσύνῃ τάς εὐχαριστίας του πρός τόν Πατριάρχην διά τήν μεγίστην τιμήν καί εὐλογίαν τῆς τετραημέρου παρουσίας Του εἰς τήν Κέρκυραν.
            Ἀναχωρῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς ὁ Πατριάρχης ἐφύτευσε δενδρύλιον ἐν τῷ περιβόλῳ εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του.
            Τελευταῖος σταθμός ὑπῆρξεν ἡ Ἱ. ἀνδρῴα Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης ὅπου ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος αὐτῆς, Ἀρχιμ. κ. Εὐθύμιος Δούης, ἐξέφρασε τόν σεβασμόν του πρός τό Σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τοῦ Πατριάρχου ἀπαντήσαντος καί εὐχαριστήσαντος τόν τε Σεβ. Ποιμενάρχην, τόν κλῆρον καί τόν λαόν, διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πολυειδῶς καθ᾿ ὅλας τάς ἡμέρας ἀγάπην καί τιμήν πρός Αὐτόν καί τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.
            Ἐν τέλει,   Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνεχώρησε προπεμφθείς ὑπό τῶν ἐπισήμων μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος «Ἰωάννης Καποδίστριας» δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως καί πάλιν τῶν Ἀερογραμμῶν «Aegean» εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε Μήνυμα πρός τόν λαόν τῆς Κερκύρας ἀλλά καί τῶν Ἑπτανήσων διά τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, εὐχαριστήσας καί εὐλογήσας αὐτόν ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: