e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στη γενέτειρά του Ίμβρο (22-25.5.2015)


Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α΄ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας.

Ὁ Σεβ. Ξάνθης, ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεναγήθη εἰς τά διάφορα χωρία αὐτῆς, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου. Εἰς τό τέλος αὐτῆς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμῶν λόγων ἀγάπης τήν Α. Σεβασμιότητα, εἰς ἥν προσέφερεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπί τῇ 20ετίᾳ ἀρχιερωσύνης αὐτῆς, ἀπήντησε δέ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Νήσου ὁμιλήσας διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διά τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐγγυητοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος.

Οἱ παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Ἴμβρον αὐτάδελφοι τοῦ Πατριάρχου Νικόλαος καί Ἀντώνιος μετά τῶν οἰκογενειῶν των ἐδεξιώθησαν Αὐτόν τε καί τούς Σεβ. Ἴμβρου καί Ξάνθης, ὡς καί ἄλλους ἐπισκέπτας, μεταξύ τῶν ὁποίων τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, καί Παντελεήμονα Βίγκαν.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου.   
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: