e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Το Χρονικό της συμμετοχής του Οικουμενικού Πατριάρχου σε Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ


Κατά τά ἀνακοινωθέντα πρό διημέρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 20ήν τ.μ., ἀφίχθη εἰς Παρισίους, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τῆς Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Συμβούλου τῆς Τουρκικῆς Πρεσβείας.

Ἐγκατασταθείς ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Raphael, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Ἔξαρχον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ὀρθοδόξους παροικίας ρωσσικῆς παραδόσεως, παρόντος καί τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας, ἀκολούθως δέ, ὡς προανηγγέλθη, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 21ης τ. μ., ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τοῦ Συνεδρίου διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων ὡμίλησαν οἱ Ἐξοχ. Jean - Paul Delevoye, Πρόεδρος τοῦ Οἰκονομικοῦ, Κοινωνικοῦ καί Περιβαλλοντικοῦ Συμβουλίου τῆς Γαλλίας, Kofi Annan, πρ Ο.Η.Ε.﷽﷽﷽μματεHollande TurksonB Ο.Η.Ε.﷽﷽﷽μματεHollande TurksonB. Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ο.Η.Ε., Michael Higgins, Πρόεδρος τῆς Ἰρλανδίας, ἡ Α. Ὑψηλότης ὁ Πρίγκηψ Ἀλβέρτος τοῦ Monaco, ὁ Ἐξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Turkson, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου «Δικαιοσύνη καί Εἰρήνη», ἡ Ἐξοχ. κ. Εἰρήνη Bokova, Γεν. Διευθύντρια τῆς UNESCO, ὁ Ἐξοχ. κ. Laurent Fabius, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Διεθνοῦς Ἀναπτύξεως, ἡ Ἐξοχ. κ. Ségolène Royal, Ὑπουργός Οἰκολογίας, Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως καί Ἐνεργείας, ὁ Ἐξοχ. κ. Nicolas Hulot, εἰδικός ἀπεσταλμένος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας διά τήν προστασίαν τοῦ πλανήτου, κ. ἄ. .

Ὁ κ. Janos Pasztor ἀνέγνωσε Μήνυμα πρός τό Συνέδριον τοῦ Ἐξοχ. κ. Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. .

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς παρεκάθησαν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Hakkı Akil, παρόντος καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Πρέσβεως ἐν Ἀθήναις Ἐξοχ. κ. Kerim Uras, ἐνῶ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας τόν Πατριάρχην ἐτίμησε δι᾽ ἐπισήμου δείπνου ἡ Ἐξοχ. κ. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Παρισίοις. Κατ᾽ ἀμφότερα τά γεύματα ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῶν ἀμφιτρυόνων καί τοῦ τιμωμένου.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Hollande ἰδιαιτέρως ἐτίμησεν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ Συνεδρίου τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τόν ηὐχαρίστησε διά τήν συμμετοχήν του, Οὗτος δέ ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας του πρός τόν κ. Πρόεδρον διά τήν πρόσκλησίν του τόσον τόν παρελθόντα Φεβρουάριον νά τόν συνοδεύσῃ εἰς τάς Φιλιππίνας ὅσον καί εἰς τό παρόν Συνέδριον.

Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπωφελήθη τῆς εὐκαιρίας διά νά εὐχαριστήσῃ θερμῶς τήν Α. Ἐξοχότητα διά τήν πολύτιμον ὑποστήριξιν αὐττρεψε﷽﷽﷽﷽Hollande TurksonBτῆς πρός τήν Ἑλλάδα κατά τάς προσφάτους δυσκόλους διαπραγματεύσεις αὐτῆς μετά τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιττρεψε﷽﷽﷽﷽Hollande TurksonBότης ὁ Πατριάρχης ἐπττρεψε﷽﷽﷽﷽Hollande TurksonBέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 22ας τ. μ., ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ καί προπέμψαντος Αὐτόν τήν Δευτέραν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 22ᾳ Ἰουλίου 2015.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: