e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Η Αγρυπνία για την Αγία Βαρβάρα της 27ης Μαΐου 2015 [video]

Ιερά Αγρυπνία ενώπιον του Ι. Λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου. Ψάλλουν οι Μοναχές της Ι. Μονής Οσίου Εφραίμ Κονταριωτίσσης Πιερίας.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφτηκε την Προύσα (26.5.2015)


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, μετέβη τήν Τρίτην, 26ην τ. μ., ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρωτοσυγκελλεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, εἰς τήν περιοχήν τῆς Βιθυνίας καί ἐπεσκέφθησαν ἅπαντες τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου καί τῶν Ταξιαρχῶν εἰς Ἐλεγμούς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Λεύκαν. Εἰς τήν τελευταίαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν φιλοφρόνως καί ἐξενάγησαν ὁ κ. Ἔπαρχος καί ὁ κ. Δήμαρχος τῆς ὑποδιοικήσεως.

Ἐν συνεχείᾳ, καθ᾿ ὁδόν πρός τήν Προῦσαν, ὁ Πατριάρχης διῆλθε μέσῳ ἄλλοτε ὑπό Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κατοικουμένων χωρίων καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, εἰς τό ὁποῖον, πλήν τῶν ἀνωτέρω, παρεκάθησαν καί ὀλίγοι Ὀρθόδοξοι διαμένοντες ἐν Προύσῃ, ὡς καί ὁ Πάστωρ τῆς τοπικῆς Τουρκικῆς Προτεσταντικῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. κ. İsmail Kulakçıoğlu. Εἰς τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.  


Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στη γενέτειρά του Ίμβρο (22-25.5.2015)


Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α΄ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης.

Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας.

Ὁ Σεβ. Ξάνθης, ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεναγήθη εἰς τά διάφορα χωρία αὐτῆς, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου. Εἰς τό τέλος αὐτῆς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμῶν λόγων ἀγάπης τήν Α. Σεβασμιότητα, εἰς ἥν προσέφερεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπί τῇ 20ετίᾳ ἀρχιερωσύνης αὐτῆς, ἀπήντησε δέ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Νήσου ὁμιλήσας διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διά τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐγγυητοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος.

Οἱ παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Ἴμβρον αὐτάδελφοι τοῦ Πατριάρχου Νικόλαος καί Ἀντώνιος μετά τῶν οἰκογενειῶν των ἐδεξιώθησαν Αὐτόν τε καί τούς Σεβ. Ἴμβρου καί Ξάνθης, ὡς καί ἄλλους ἐπισκέπτας, μεταξύ τῶν ὁποίων τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, καί Παντελεήμονα Βίγκαν.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου.   
  

Συνοπτικό video της εκλογής του π. Γερασίμου Φωκά σε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας

Συνοδικό Μέγαρο της Εκκκλησίας της Ελλάδος, 26 Μαΐου 2015