e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Η Χριστουγεννιάτικη Αγρυπνία 2015 στη Βασιλική της Γεννήσεως εν Βηθλεέμ [+ πλήρη videos]

25 Δεκεμβρίου 2015 (7 Ιανουαρίου 2016, με το νέο ημερολόγιο), προεστώτος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφίλου Ἡ ἑορτή τῆς Κυρiωνύμου ἡμέρας  τῶν Χριστουγέννων ἔλαβε χώραν ὡς ὁλονύκτιος ἀκολουθία Ὄρθρου καί θείας Λειτουργίας εἰς τήν Βασιλικήν καί εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως.

Τήν 22.30 μ.μ. ὥραν τῆς Τετάρτης, Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2015/ 6ης Ἰανουαρίου 2016, ἤρξατο ἡ Ἀκολουθία διά τῆς εἰσόδου τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τῆς ἐσωτερικῆς νοτίου πύλης τῆς Βασιλικῆς, τῆς γνωστῆς ὡς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου, εἰσοδεύοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ἐν συνεχείᾳ χοροστατοῦντος αὐτοῦ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως πρό τοῦ εἰκονοστασίου.

Ἀπό τῶν Καταβασιῶν προσελθών προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, πρός Ὅν προσελθόντες «ἔλαβον καιρόν» καί οἱ ἱερεῖς, διά νά ἐνδυθοῦν, ἐν ᾧ ἐν συνεχείᾳ λαβών καιρόν καί ὁ Μακαριώτατος πρό τοῦ εἰκονοστασίου εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα καί ἠσπάσθη τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὁπότε ὁ Μακαριώτατος καί ἐκεῖνοι ἐνεδύθησαν καί ἦλθον πρό τῆς ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Ἐντεῦθεν ἤρξατο ἡ Κάθοδος πρός τό Ἅγιον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί ἔχοντος δεξιά Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, ἐξοχώτατον κ. Μαχμούντ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν καί ἀξιωματούχους τῆς Κυβερνήσεως αὐτοῦ καί δεξιά τόν Ἕλληνα Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί τούς ἀντιπροσώπους τοῦ  Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας, Ὑπουργόν Τουρισμοῦ καί ἄλλους.

Ἅμα τῇ Καθόδῳ εἰς τό Σπήλαιον ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική περικοπή τῆς Γεννήσεως ἐκ τοῦ κατά Λουκάν Εὐαγγελίου ἑλληνιστί καί ἀραβιστί, μεθ’ ὅ ἀνεγνώσθη τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἑλληνιστί καί ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί.

Ἀναχωρήσαντος εἰς τό σημεῖον τοῦτο τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς-Ἀμποῦ Μάζεν, ἐσυνεχίσθη ἡ ἀκολουθία μετά τῶν Ἀναβαθμῶν, τῆς δεήσεως, τῆς προσκυνήσεως εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Ἅμα τῇ ὁλοκληρώσει τῆς Ἀκολουθίας εἰς τό Σπήλαιον, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον ἐξῆλθεν διά τῆς βορείου Πύλης τοῦ Σπηλαίου ἀκολουθοῦσα εὐθεῖαν γραμμήν ἄνευ στάσεως ἀπό τοῦ παρεκκλησίου, τοῦ χρησιμοποιουμένου ὑπό τῶν Ἀρμενίων καί ἤρξατο διά περιφορᾶς τρίς πέριξ τῆς Βασιλικῆς εἰς τά ἐσωτερικά κλίτη αὐτῆς καί ὡλοκληρώθη τήν τρίτην περιφοράν, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου αἱ Καταβασίαι «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε» ἑλληνιστί καί ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀραβιστί.

Εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς ἀνεπέμφθη ἐν τέλει δέησις καί ἀκολούθως ἐσυνεχίσθη ὁ Ὄρθρος ἀπό τῶν Καταβασιῶν «Χριστός Γεννᾶται» καί «Ἔσωσε λαόν θαυματουργῶν Δεσπότης, ὑγρόν θαλάσσης κῦμα χερσώσας πάλαι», τῇ χοροστασίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου.

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ὁλοκληρωθείσης, ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων  Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου εἰς Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας,  Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων κληρικῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Εὐλογίου καί Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀναστασίου, ψάλλοντος ἑλληνιστί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί συμμετέχοντος πολλοῦ πιστοῦ ἐντοπίου λαοῦ καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας καί ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Ἡ ἑορτή ὡλοκληρώθη διά τῆς θείας Κοινωνίας καί τῆς διανομῆς τοῦ Ἀντιδώρου τήν 3.30 π.μ. ὥραν.

Εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ.

Ἀκολούθως ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐξῆλθε τῆς Βασιλικῆς διά τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου καί προσῆλθεν εἰς τράπεζαν ἀρτύσιμον, εὐφρόσυνον, παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Ἐμπλησθεῖσα ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων τροφῆς πρωτίστως πνευματικῆς, ἀλλά καί ὑλικῆς ἐν τῇ τραπέζῃ ταύτῃ εὐχαριστοῦσα Θεῷ διά τήν τέλεσιν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ, ἀνεχώρησε διά τήν Ἱερουσαλήμ.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Δεν υπάρχουν σχόλια: