e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

Καταρ-ορολογίας ανάκρουσις

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου | Φως Φαναρίου

Μία φορὰ κι ἕναν καιρό, ἡ γλυκειὰ Εὐσεβία (Τιτίκα) ζήτησε ἀπὸ τὸν θεῖο της νὰ τῆς πεῖ ἕνα παραμυθάκι γιὰ νὰ κοιμηθεῖ ὡς κουρασμένη. Καὶ κεῖνος τῆς εἶπε: Ἄκουσε μωρό μου: ἐκεῖ κάτω στὴν Ἀραπιὰ βρίσκεται ἕνα κρατίδιο, τὸ Κατάρ, μὲ πρωτεύουσα τὴ Ντόχα, γεμάτη ἀπὸ τεχνητὰ νησιά. Εἶναι ἀνεξάρτητο Ἐμιράτο τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τῆς Ἀραβικῆς Χερσονήσου στὸν Περσικό Κόλπο (Ἀραβικὸ γιὰ τοὺς Ἄραβες), μὲ 2,5 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων 20% Καταρινοὶ καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀπὸ τὴν Σ. Ἀραβία, τὸ Πακιστάν, τὸ Ἰράν, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Εὐρώπη, μετανάστες καὶ ἐργαζόμενοι. Εἶναι ἀπόλυτη μοναρχία, μὲ ἀρχηγὸ κράτους τὸν Ἐμίρη τοῦ Κατάρ. Ἀποτελεῖ κομβικὸ σημεῖο γιὰ ὅλες τὶς ἀμερικανκὲς δραστηριότητες στὸν Κόλπο. Οἱ σχέσεις του μὲ τὰ Ἐμιράτα εἶναι τεταμένες, λόγῳ τῆς ἐγγυτητός του πρὸς τὴν Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα. 

Φιλοξένησε ἀκαδημαϊκά, θρησκευτικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συνέδρια. Τὸ τοπίο του εἶναι σκληρό, ἄνυδρο καὶ ἀμμῶδες μὲ μηδαμινὴ φυσικὴ βλάστηση. Γι’ αὐτὸ ἔχτισαν τὴ θάλασσα καὶ φύτευσαν τὴν ἄμμο, πρᾶγμα ἀξιοθαύμαστο. Εἶναι πλούσιο σὲ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο, ἔχει δὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματα στὸν κόσμο. Δὲν ξεύρουμε ὅμως τί θὰ ἀπογίνει τώρα μὲ τὴν στροφὴ σὲ νέες πηγὲς ἐνέργειας! 

Ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἐπέκταση μὲ χαρακτηριστικὰ ὑπερβολικῆς πολυτελείας σὲ ὅρια μεγαλομανίας, ὁ οἰκονομικὸς καὶ δημιουργικὸς ὀργασμός, τὰ μεγαλεπήβολα καὶ ἐντυπωσιακὰ κατασκευαστικὰ σχέδια, οἱ οἰκιστικὲς παρεμβάσεις ποὺ παρουσιάζουν ἐμφανῆ στοιχεῖα τοῦ νεοπλουτισμοῦ (οὐρανοξύστες, ἐμπορικὰ πολυκαταστήματα, οἰκοδομικὰ μεγαθήρια, ὡραιότατα μοντέρνα τζαμιά, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν μίαν νέαν πτυχὴν τῆς νεοϊσλαμικῆς τέχνης, μακρὰν ἀντιγραφικοῦ χαρακτῆρος) κυριαρχοῦν ἐδῶ ὡς σύμβολα ἰσχύος παραστατικά, ὅπως στὴν Φλωρεντία τῆς πρωΐμου Ἀναγεννήσεως καὶ ὄχι μόνον. Τὸ Μουσεῖο δὲ τῆς Ἰσλαμικῆς τέχνης θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τοῦ κόσμου. 

Ἔντονη εἶναι ἡ ἐκπαιδευτικὴ ἀναβάθμιση, ἡ διοργάνωση μεγάλων ἀθλητικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ ὑλοποίηση ἐπενδυτικῶν σχεδίων μὲ στοχευμένες ἀγορὲς γῆς καὶ καλλιέργειας ἀγροτικῶν προϊόντων σὲ τρίτες χῶρες, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Κατάρ, πρὸς συνεχῆ εὐημερία αὐτοῦ. Καὶ εἰς ὅλα αὐτὰ συμβάλουν συστηματικῶς καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐπιστήμονες, ἐργολάβοι, καλλιτέχνες καὶ ἐργαζόμενοι βεβαίως σκληρὰ μὲ παχυλοὺς μισθούς.

Οἱ ντόπιες γυναῖκες φοροῦν πάνω ἀπὸ τὰ ροῦχα τους τὴν abaya καὶ τὴν μαντήλα (niqab) καὶ οἱ ἄνδρες τὴν μεγαλοπρεπῆ καὶ μνημειώδη κελεμπία καὶ τὸ τσεμπέρι, λόγῳ τῆς ἀφόρητης ζέστης, τὰ δὲ μάτια τῶν γυναικῶν εἶναι ἔντονα βαμμένα μὲ μαῦρο eyeliner, ποὺ δίνει ἐξωτικὴ αἴσθηση στὸ βλέμμα. Τὰ ἤθη τους εἶναι αὐστηρὰ κατὰ τὴν Σαρία, ἐπιτρεπομένης τῆς πολυγαμίας. Στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ στὰ νοσοκομεῖα) ὑπάρχει αὐστηρὸς διαχωρισμὸς τῶν δύο φύλων σὲ χωριστὲς αἴθουσες. 

Στὸ Ἐμιράτο αὐτὸ ζοῦν καὶ χριστιανοὶ μετανάστες, εἰρηνικά, ὅμως τελευταίως ἡγετικὰ θρησκευτικὰ στελέχη κοντινῶν "χωρῶν" ἄρχισαν, ὡς μὴ ὤφελε, νὰ ἐρίζουν μεταξύ τους ὡσὰν τὰ νήπια, λέγοντα: Ἐτοῦτος ὁ χῶρος ὑπάγεται εἰς ἐμὲ καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἀντίθετο. Καὶ τοῦτο ἀντὶ νὰ ἀλληλοαγαποῦνται, νὰ ἔχουν εἰρήνην, δικαιοσύνην, ἀλληλεγγύην καὶ προπαντὸς ἑνότητα, ἐκβιάζοντες τὸν κόσμο μὴ σεβόμενοι ἑαυτούς, καὶ δυσχεραίνοντες τὶς προσπάθειες ὅλων ἐκείνων ποὺ χρόνια τώρα πασχίζουν γιὰ τὴν πολυθρύλητον, ποικίλου χαρακτῆρος ἑνότητα. Καὶ δὲν ἀκοῦνε κανέναν, καμμία συμβουλὴ καὶ νουθεσία, ἀλλὰ ἐπιμένουν, παροτρυνόμενοι καὶ ὑποβοηθούμενοι "εὐτυχῶς καὶ ὑπογείως" καὶ ὑπὸ ἄλλων!, ὡσὰν τὰ ἐρίφια μὲ πεῖσμα ἢ τὶς ἀντιλόπες, τὰ ἐλάφια καὶ τοὺς περίφημους ἀλλὰ καὶ σπάνιους ὄρυγες τοῦ Κατάρ, ποὺ παλεύουν εἰς "ὁρισμένας περιόδους" ὅμως μὲ τὰ ὄμορφα κέρατά τους, προξενοῦντα μέγαν "κρότον τοῖς ὠσί". Ἔτσι τὸ ὄμορφο Κατὰρ ἀπέβη κατάρα γιὰ τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς ἄλλους καὶ ὄχι εὐλογία. Κατάλαβες Τιτίκα; Ἀλλὰ αὐτὴ πρὸ πολλοῦ εἶχε πέσει στὶς ἀγκάλες τοῦ Μορφέα, εἰς τὰς ὁποίας, τούτων οὕτως ἐχόντων, εὐχόμεθα καταλῆξαι καὶ ἡμεῖς! 

Γένοιτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: