e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Το Χρονικό του μεταπασχαλινού ταξιδιού Βαρθολομαίου στη γενέτειρα Ίμβρο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝΜεταπασχαλινήν προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν ἐπραγματοποίησεν ἡ Α. Θ.  Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον ἐξ ἀφορμῆς τῶν θυρανοιξίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τοῦ ποτε Κουτλουμουσιανοῦ Μετοχίου καί τῶν ἐγκαινίων τῶν νέων ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς νήσου.
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 15ης τρ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, ἀνεχώρησε διά τό ὀλιγοήμερον προσκύνημα. Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου τόν ὑψηλόν γόνον τῆς νήσου ἀνέμενον μέ ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί ἀγάπης ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, οἱ Διευθυνταί τῶν Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου-Λυκείου, κοινοτικοί παράγοντες ὡς καί σύμπας ὁ ἱερός κλῆρος καί πλῆθος εὐσεβοῦς λαοῦ.
Ἐκ τοῦ λιμένος ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πρωτεύουσαν Παναγίαν, ὅπου προσεκύνησεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί κατόπιν ἐπεσκέφθη εἰς τό παρακείμενον Μητροπολιτικόν Μέγαρον τόν Σεβ. Ποιμενάρχην. Ἀκολούθως ἀνῆλθεν εἰς τό ἰδιαίτερον Αὐτοῦ χωρίον, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἔνθα καί κατέλυσεν ἐν τῷ πατρικῷ Αὐτοῦ οἴκῳ.
Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 16ην τρ.μ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin καί εἶτα ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου παρατεθέν γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πλείστων προσκεκλημένων, καί κατόπιν ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς τάς νέας ἀθλητικάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου ἐν Ἀγριδίοις, εὐλογήσας τό ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντοῦ, καί τῶν μετ' αὐτοῦ Καθηγητῶν ἐπιτελούμενον ἔργον, συναναστραφείς ἐν χαρᾷ τούς νέους μαθητάς οἱ ὁποῖοι ἐπαρουσίασαν πρός τιμήν Του μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέστη εἰς τά ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου τελεσθέντα θυρανοίξια τοῦ πρότριτα ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐν Γλυκεῖ, ἔνθα καί τό πρῶτον ἑλληνικόν Σχολεῖον τῆς νήσου συσταθέν ὑπό τοῦ ὁσιακῆς βιοτῆς εὐσεβοῦς καί φιλοπροόδου τέκνου τῆς Ἴμβρου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ καί τοῦ αὐταδέλφου του Κυρίλλου, μονασάντων ἐν αὐτῷ κατά διαστήματα.
Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Μ. Ἑσπερινόν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τόν ἀνοικοδομήσαντα τόν ἐρειπωθέντα Μετοχιακόν τοῦτον Ναόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν ἐν Ἑλλάδι.
Προσφωνήσας μετά ταῦτα τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἀπένειμεν Αὐτῷ τιμητικήν πλακέταν ἀνακηρύξεώς Του εἰς Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως διά τά ὅσα φανερά καί ἀφανῆ εἰργάσθη καί ἐργάζεται ἀόκνως διά τήν παμφιλτάτην Αὐτῷ γενέτειραν νῆσον Ἴμβρον.
Εἰς τήν λίαν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν ἀλλά καί εἰς τούς ἐγκαρδίους λόγους τοῦ νέου Ἄρχοντος ὀφφικιαλίου ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, ἐκφράσας ἅπαξ ἔτι τά πατρικά συναισθήματα Αὐτοῦ διά τήν πνευματικήν ἀνάπτυξιν τῆς Ρωμηοσύνης τῆς Ἴμβρου. Ἐπί δέ Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός, ἰατρός καί λογοτέχνης, διά τήν προσωπικότητα τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου Ἱερομ. Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, μέ τήν βιογραφίαν τοῦ ὁποίου ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσχολεῖται οὗτος.
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 17ης τρ.μ., ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τά ἐπίσημα ἐγκαίνια τῶν νέων ἀθλητικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῶν Ἀγριδίων, αἱ ὁποῖαι κατεσκευάσθησαν δαπάναις καί εὐγενεῖ χορηγίᾳ τῆς ἐν Τουρκίᾳ ἑταιρείας κινητῆς τηλεφωνίας "Turkcell". Εἰς τά ὡς ἄνω ἐπίσημα ἐγκαίνια παρέστησαν καί ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου, ὁ Δήμαρχος, ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς ἑταιρείας "Turkcell" Kaan Terzioğlu, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ καί πολλά κοπιάσας διά σύνολον τό ἐμπνευσμένον ἔργον τῆς ἀναστάσεως τῆς Παιδείας ἐν τῇ νήσῳ, καί ὁ Λυκειάρχης Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλος. Εἰς τό τέλος οἱ μαθηταί ἐπαρουσίασαν πρόγραμμα μέ παραδοσιακά ᾂσματα.
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 18ης τρ.μ., ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς νήσου, ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, καί ἐχάρη μέ τήν δυναμικήν παρουσίαν τῶν σημερινῶν μαθητῶν, καθημένων εἰς τά ἴδια, ὡς καί Αὐτός, θρανία. Τό ἑσπέρας παρηκολούθησε καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τῆς διεθνοῦς φήμης σολίστ Μουσικολ. κ. Σόνιας Θεοδωρίδου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Καβάλας, πραγματοποιηθεῖσαν, πρός τιμήν Αὐτοῦ, συναυλίαν, ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις, ὑπό τόν τίτλον "Καλησπερίζοντας τόν κύριο Μάνο στήν Ἴμβρο". Κατ' αὐτήν παρέστησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Κύριλλος, ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου, ἡ Εἰσαγγελεύς καί ἡ Δικαστής τῆς Ἴμβρου, ἡ Δήμαρχος Καβάλας Εὐγεν. κ. Δήμητρα Τσανάκα μετά συνεργατῶν αὐτῆς καί πλῆθος ἐπισκεπτῶν ἐξ Ἑλλάδος.
Τέλος, τήν Παρασκευήν, 19ην τρ.μ., ἡ Α.Θ. Παναγιότης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῆς ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν. Οὕτως, ἐν μέσῳ τῆς ἐαρινῆς καί πασχαλίου περιόδου, ὅτε "καινή κτίσις χορεύει", ὁ Πατριάρχης ἔσχε τήν εὐκαιρίαν νά ἐπιστρέψῃ δι' ὀλίγον εἰς τήν ἐρατεινήν Αὐτοῦ γενέτειραν, νά περιηγηθῇ εἰς τά γραφικά αὐτῆς χωρία, νά κοινωνήσῃ πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τῶν δοκιμασθέντων εἰς τό πρόσφατον παρελθόν συμπατριωτῶν Αὐτοῦ, νά ἀνταλλάξῃ μετ' αὐτῶν τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί νά ἀναστήσῃ, ὡς πάντοτε, τό φρόνημα ὅτι διά τό Θέλημα τοῦ Κυρίου ἡ ἐλπίς ἀεί ζῇ καί ὅτι ἡ πίστις εἰς ἕν αἰσιοδοξότερον πνευματικῶς μέλλον γίνεται βεβαιότης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: