e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό εἰκοσαετίας ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος “Χρέος μνήμης πρός τόν Ἅγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο”, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Σχολῆς.


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Ἀττικῇ ἐπισυμβάσης θανατηφόρου πλημμύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνον καί τούς Ἐξοχ. κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξην Τσίπραν, Πρωθυπουργόν, καί Ρέναν Δούρου, Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, ἐκφράσας τά συλλυπητήριά Του διά τά θύματα καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τούς πληγέντας, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.
*   *   *
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ὑποβληθέντα εἰς ἐπέμβασιν, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ «Istanbul Research Institute» ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Discovering Byzantium in Istanbul: Scholars, Institutions and Challenges, 1800-1955», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «Pera Müzesi».
*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Λεοντιάδου, ἐφημερίου τοῦ ἐν Mediterranean Cosmos Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βαdila, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Χατζηγρηγορίου καί τόν Ὁσιωτ. μοναχόν κ. Προκόπιον Σουφάλην, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκιᾶ Καρυῶν.  
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Λιάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δημοπούλου, Καλλιτεχνικῆς Διευθυντρίας, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου καί Ἀθανασίου Ρέστα, Ἠθοποιῶν,  τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀντωνίου, ὁμοίως Ἠθοποιοῦ, ἐκ Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Richard Lucas, Καλλιτέχνου, ἐξ Αὐστραλίας.  
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, παρουσιάσασαν τόν Ἐλλογ. κ. Abdülvahit Yücel,  νεοδιορισθέντα παρ’ αὐτῇ Ὑποδιευθυντήν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτoῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς  καί  πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πλουτάρχου, Μεταλλιολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.  
- Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιακουμέλον, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σπυρίδωνος, ἐκ Ζακύνθου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης θεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Φτάσε ὅπου δέν μπορεῖς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου.  
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Abit Güner, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resim Serüvenim», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: