e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου για την εόρτια επίσκεψη Βαρθολομαίου στην Ίμβρο (16-20.1.2017)


Μεταξύ 16-20 Ἰανουαρίου ἀρξαμένου ἔτους 2017 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά νά συνεορτάσῃ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τά ὀνομαστήριά του (18 ἰδίου) καί διά νά εὐχηθῇ καί εὐλογήσῃ τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῷ νέῳ ἔτει ἐνισχύων αὐτούς εἰς τόν ἀκριτικόν τόπον τῆς διαβιώσεώς των.

Τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ. μ. ἔφθασεν εἰς τήν Ἴμβρον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐπεκοινώνησε πρός τούς Ἰμβρίους καί παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς Α. Σεβασμιότητος, ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Νήσου τήν μεσημβρίαν τῆς 18ης ἰδίου.

Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διαμονήν Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία καί συμπροσηυχήθη μετά τῶν συγκεντρωθέντων πρός ὑποδοχήν Αὐτοῦ ὁμοπατρίων Του εἰς τούς Ἱ. Ναούς αὐτῶν∙ ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel∙ παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν κοπήν τῆς πίττας εἰς τόν Σύνδεσμον τοῦ Σχοινουδίου, εἰς τήν τελετήν τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός (17 Ἰανουαρίου)∙ ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου, τόν ὁποῖον καί προσεφώνησε διά θερμῶν ἀδελφικῶν λόγων καί προσέφερεν αὐτῷ ἀρχιερατικήν στολήν∙ ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ καί διένειμεν ἀναμνηστικά εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητάς αὐτοῦ καί, τέλος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον παλαιούς συμμαθητάς καί γνωρίμους Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τάς εὐσεβεῖς οἰκογενείας των.

Παρά τήν κακοκαιρίαν τῶν ἡμερῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαριστήθη τά μάλα ἐκ τῆς νέας ταύτης προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν γενέτειράν Του καί τῆς ἑορτίου ἐπικοινωνίας Αὐτοῦ μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς.

Τόν συνώδευον κατ᾿ αὐτήν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου Αἰδεσιμ. π. Δημήτριος Μαγιόγλου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. Ἐπίσης, κατά τό διήμερον 16-18 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. 

Κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τήν Νῆσον ὁ Πατριάρχης διέμεινεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, φιλοξενούμενος τοῦ Σεβ. ἁγίου Ἴμβρου καί Τενέδου.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη (Ιορδανία)

Σήμερα, 20 Ιανουαρίου (7/1, με το παλαιό ημερολόγιο), προεστώτος του οικείου Μητροπολίτου Σεβ. Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου 
-->

Θεοφάνια 2017 στην Προύσα για τους σλαβόφωνους Ορθοδόξους

20 Ιανουαρίου 2017, στην Προύσα, λειτουργούντος σλαβονιστί -με την ευλογία του οικείου Μητροπολίτου Σεβ. Προύσης κ. Ελπιδοφόρου- του Αρχιμανδρίτου Charalampy Nichev 
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για αναβαπτισμό, ξανά στη γενέτειρά του Ίμβρο

Βαρθολομαίος: "Πάσχω από την ανίατη νόσο της αγάπης για την Ίμβρο και την επισκέπτομαι χειμώνα καλοκαίρι, με κάθε αφορμή"
Την γενέτειρά του Ίμβρο επισκέπτεται κατά την τρέχουσα εβδομάδα (16-20.1.2017) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για να αναβαπτισθεί ξανά στα νάματα - ιάματα των προπατόρων, ευκαιρίας δοθείσης από τον ονομαστική εορτή του οικείου Μητροπολίτου Σεβ. Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, τον οποίον επισκέφτηκε ευχηθείς τα δέοντα (18/1). Ο Πατριάρχης επισκέφτηκε καθηκόντως πλείστους όσους από τους σεπτούς και αγίους τόπους της Μνήμης, άναψε τα αρμόδια κεριά, προσκύνησε τα Θυσιαστήρια των Ναών, συναντήθηκε με τους λιγοστούς μαθητές, έκοψε την πίτα τους, πέρασε από το προγονικό σπίτι του.

Κατ' αυτές τις ημέρες επισκέφτηκε την Ίμβρο και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Τέρενς Κουίκ, παραβρέθηκε μάλιστα στην κοπή της βασιλόπιτας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων του νησιού που επαναλειτούργησαν, έπειτα από μισόν αιώνα. Την πίτα έκοψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στο Σχοινούδι, όπου συγκεντρώθηκαν οι τριάντα συνολικά μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Κουίκ επισκέφτηκε, εξάλλου,  συνοδευόμενος από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Ευάγγελο Σέκερη, επισκέφθηκε τον έπαρχο του νησιού και στη συνέχεια ξεναγήθηκε, από τον πρόεδρο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Ίμβρου Λάκη Βίγκα και τον λυκειάρχη Μάκη Καμπουρόπουλο, στο Γυμνάσιο και Λύκειο των Αγριδίων που λειτούργησε πέρυσι έπειτα από ριζική ανακαίνιση. Ακολούθως, επισκέφθηκε το δημοτικό σχολείο στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων, όπου έχει γεννηθεί και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του επαφής με τα παιδιά στα Αγρίδια, το απομακρυσμένο -και στην πλειονότητα ελληνικό- χωριό του νησιού και το δημοτικό στους Αγίους Θεοδώρους, ο ΥΦΥΠΕΞ δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Το γεγονός ότι μετά από τις προσπάθειές του, το στοίχημα που έχει βάλει με τον εαυτό του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος να ανοίξουν μετά από μισό αιώνα τα ελληνικά σχολεία εδώ στην Ίμβρο -και φέτος άνοιξε και το νηπιαγωγείο- δείχνει μια κατάσταση η οποία πραγματικά ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ευχαρίστησα και τον έπαρχο του νησιού, η συμβολή του οποίου ήταν πάρα πολύ σημαντική σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως έδωσα και ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” και στους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει από την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους έχουν καταγωγή από την Ίμβρο».

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ ωραία να βλέπεις Ελληνόπουλα είτε να γυρίζουν σε έναν ιστορικό τόπο είτε να γεννιούνται εδώ -γιατί έχουμε και αυτό-, δίνοντας μια νέα ζωή και ένα νέο χαρακτήρα στο νησί της Ίμβρου. Από πλευράς της ελληνικής Πολιτείας και σε συνεργασία και με τα σωματεία και τις ενώσεις των Ιμβρίων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία και με τις διπλωματικές μας αρχές, σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές, θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε αυτό το όραμα, δηλαδή το όραμα του να ξαναβιώσουν οι Έλληνες της Ίμβρου αυτό που πραγματικά τους αξίζει, να συνεχιστεί σε ακόμα πιο στέρεες και σημαντικές βάσεις».

Μετά από μισό αιώνα οι παιδικές φωνές ακούγονται και πάλι δυνατά στο κάποτε αμιγώς ελληνικό νησί που μετά τη Συνθήκη της Λοζάνης πέρασε στα χέρια της Τουρκίας. «Βρίσκομαι σε μια Ίμβρο που αναγεννάται από την τέφρα. Σαν τον φοίνικα. Πώς να μην είμαι γεμάτος από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη», είπε απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του ο κ. Βαρθολομαίος.

Όπως τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος κατάγεται από τους Αγίους Θεοδώρους εκεί όπου λειτουργούν το Δημοτικό και προσφάτως το ελληνικό νηπιαγωγείο του νησιού, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 «όλα τα’ σκιαζε η φοβέρα. Ήταν μαύρα και σκοτεινά, χωρίς ίχνος ελπίδος και προοπτικής». Στις αρχές του 2017, συνέχισε, ο Ελληνισμός του νησιού έφτασε να έχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και 33 μαθητές.

Ο Τέρενς Κουίκ, απευθυνόμενος στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς καθώς και στους φορείς που εργάστηκαν για το εγχείρημα επαναφοράς της ελληνικής εκπαίδευσης στην Ίμβρο, τόνισε ότι οι προσπάθειές τους, αλλά και το αποτέλεσμα, δείχνουν τι σημαίνει πολυπολιτισμός και ειρηνική συνύπαρξη «όχι μονάχα λαών, αλλά και δύο διαφορετικών θρησκευμάτων. Γιατί έτσι πρέπει να πορεύεται ο κόσμος».

Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε αποκαλύψει ότι σε μια συνάντηση με τον πρώην υπουργό Παιδείας της Τουρκίας Ναβί Αβτζί, στο πλαίσιο διάλεξης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όταν τον ευχαρίστησε για τις άδειες που υπέγραψε ώστε να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία στην Ίμβρο, ο Τούρκος πολιτικός του απάντησε: «Ήταν χρέος μας να το κάνουμε».

-->