e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Χάλκη για τον Άγιο Φώτιο και άλλα νέα εκ Φαναρίου (5-6.2.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Tό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τό ὁποῖον, δωρηθέν πρός τήν Ἱ. Μονήν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Δημητρίου, εἰς διηνεκῆ εὐλογίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐνασκουμένων καί τῶν προσκυνητῶν αὐτῆς, ὑπεδέχθη κατά τήν προτεραίαν, συμφώνως πρός τά ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπόμενα,  ὁ Σεβ. Ἡγούμενος.  
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.    
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. İsmail Hakkı Durmuş, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «ΑΚP» εἰς τάς Νήσους, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορίσας τούς ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς καί παρουσιάσας τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης μεταπτυχιακήν ἐργασίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Λαδᾶ, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ διαμόρφωση τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας», ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ ἅγιος Ἑλβετίας, ἀναφερθείς εἰς τάς ζωηράς καί ἀνεξιτήλους ἀναμνήσεις αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑπταετοῦς περιόδου φοιτήσεώς του ἐν τῇ Σχολῇ, καί ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος διά τῆς προσθήκης εἰς τάς τάξεις τῶν μοναχῶν τοῦ ὀγδόου κατά σειράν ἐκ τῶν δοκίμων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Περικλέους Χατζῆ, καρέντος πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς προτεραίας ὑπό τοῦ ἁγίου Προύσης. Κατ᾿ αὐτήν ἐγένετο καί προβολή διαφανειῶν διά τά σχέδια διαμορφώσεως τῆς δασικῆς ἐκτάσεως ἐπί τοῦ Λόφου τῆς Ἐλπίδος. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ συνεορτασταί.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ.  Συνοδικόν Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκ Βόλου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας. 
   Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Καθηγητήν Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Καθηγητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, Tudor Dinu, Ἀν. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καί Γεώργιον Πάλλην, Ἐπ. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου, Πηνελόπης Μωραΐτου, Συγγραφέως, Μαρίας Κοκκίνου, Ἰδιοκτητρίας τῶν ἐκδόσεων «Πορφύρα», ἐξ Ἀθηνῶν, Πωλίνας Κροντήρη, ὁμοίως Συγγραφέως, Κάτιας Παντελῆ, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, Γεωργίας Σοφιανοῦ καί Σταυρούλας Χριστοδούλου, ἐκ Λαμίας.  
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία Παμμακάριστος», καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεοδώρου Γιάγκου, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἁγιότητα», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις «Μεγάρῳ Μακεδονίας», τήν Δευτέραν, 5ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ διτόμου πονήματος τῶν Ἐλλογ. Συγγραφέων Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος: Ἔνα μικρό νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἰανός», αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Κορομηλᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοι-κισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Ἄμπελος», τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: