e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Πατριαρχικό κερί στην κλειστή Πύλη του Πατριαρχείου και άλλες ειδήσεις εκ Φαναρίου (10.4.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ης Ἀπριλίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ᾧ καί μετέφερε τόν πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη».


Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέθεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγχονίσθη ὁ μάρτυς προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας τήν εὐλαβῆ παράκλησιν ἵνα προστῇ τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., κατά τόν Ἁγιασμόν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ ἀνεγερθέντος Ἱ. Παρεκκλησίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, γόνου τῆς Κοινότητος, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῷ Πάσχα. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Zoran Marković, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βλαχάκην, Καθηγητήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ροζαλίας Πολλάτου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἁρμόδιον Ἀγγέλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὑβόννης Δεληγιάννη, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Σαπουντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος, καί Ἐμμανουήλ Καραμπάσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μυρσίνης, ἐκ Μυτιλήνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος, καί Εὐαγγελίαν Φατσέα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Σταματίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκ Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρατζᾶν, Ἔμπορον, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δημόπουλον, Ἔμπορον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χατζηδήμου, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
- Τόν Μουσικολ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς Δημοσθένους, Φωτογράφου - Ἁγιογράφου, ἐκ Κύπρου. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç».  

Δεν υπάρχουν σχόλια: