e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ρουμανίας με αναφορές στην Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας

Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας Δανιήλ ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι η απόφαση της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί μια ακόμα θυσιαστική ενέργεια προς όφελος πολλών εκατομμυρίων Ουκρανών πιστών
Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Πατριάρχης Δανιήλ και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ρουμανίας, σε έκτακτη τιμητική συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο, 24 Νοεμβρίου, στο Πατριαρχικό Μέγαρο στο Βουκουρέστι. Προηγουμένως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Δανιήλ, επισκέφθηκε τον Eξοχ. Πρόεδρο της Ρουμανίας Klaus Johannis, στο παλάτι Cotroceni, όπου είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες. 
Αμέσως μετά οι δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν στο Πατριαρχικό Μέγαρο για την  έκτακτη συνεδρίαση της Ιεραρχίας. 

«Και σε αυτή την ευλογημένη περίσταση, επιθυμούμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για την καλή συνεργασία ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη, καθώς και άλλες διεθνείς διορθόδοξες και διαχριστιανικές συναντήσεις», τόνισε στην προσφώνηση του ο Πατριάρχης Δανιήλ και πρόσθεσε: «Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες της Αγιότητάς σας για την προώθηση, στο πλαίσιο του σημερινού κόσμου, τόσο της διοικητικής ελευθερίας των Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών όσο και της συνοδικότητας και της πανορθόδοξης κοινωνίας, ενώνοντας την ελευθερία με ευθύνη για το καλό της Εκκλησίας του Χριστού». Ευχαρίστησε δε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την παραχώρηση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Πικριδίου προς εξυπηρέτηση των Ρουμάνων Ορθοδόξων Πιστών που διαβιούν στην  Πόλη και του ευχήθηκε όπως ο Θεός «συνεχίσει να σας ενδυναμώνει για να είστε επιμελής ιεραπόστολος και ακούραστος υποστηρικτής της ενότητας της σύγχρονης Ορθοδοξίας, σε έναν όλο και πιο εκκοσμικευμένο, κατακερματισμένο και ταραγμένο κόσμο».

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης για άλλη μία φορά εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την θετική συμβολή της Εκκλησίας της Ρουμανίας στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στην Κρήτη το 2016.

«Ευρισκόμενοι εις Συνοδικόν χώρον, συνειρμικώς φέρομεν ενώπιόν μας την κορυφαίαν Συνοδικήν έκφρασιν και μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τους τελευταίους αιώνας, ήτοι την εν Κρήτη εν ευλογίαις συγκληθείσαν κατ’ Ιούνιον του 2016 Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον ημών, εις την οποίαν και η αγιωτάτη Εκκλησία της Ρουμανίας έλαβεν ενεργόν μέρος διά της παρουσίας του Πατριάρχου της και πολυμελούς εξ αγίων Αρχιερέων αντιπροσωπείας. Ήτο μία όντως ιστορική ώρα, κατά την οποίαν η Ορθοδοξία έδωκεν εξετάσεις πιστότητος εις την Ευαγγελικήν αλήθειαν περί Εκκλησίας ως Σώματος Χριστού και εις την Συνοδικήν της Παράδοσιν. Καθ’ ον χρόνον κάποιοι απεφάσισαν, την τελευταίαν κυριολεκτικώς στιγμήν, να λιποτακτήσουν από το συνοδικόν των καθήκον, προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίαις και αρνούμενοι τας ιδίας αυτών υπογραφάς, Σείς, Μακαριώτατε, και η περί Υμάς σεβασμία Ιεραρχία εδώκατε λαμπρώς, εντίμως και εν πάση αγαθή συνειδήσει και παρρησία, το παρών, υπείκοντες εις την φωνήν του καθήκοντος προς την Εκκλησίαν. Η δε προσωπική Σας συμβολή εις την επιτυχίαν της ιστορικής Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ημών, Μακαριώτατε, τόσον διά της λιπαράς Θεολογικής Σας καταρτίσεως και του άριστα δομημένου λόγου, όσον και διά του όλου εντίμου, ευφυούς και δεξιοστρόφου τρόπου της μετοχής Σας εις κάθε βήμα των εργασιών αυτής, και της αγαστής συνεργασίας μετά πάντων των Αδελφών αγίων Προκαθημένων και ημών, του κατά την κανονικήν τάξιν συγκαλέσαντος και προεδρεύσαντος, υπήρξεν όλως σπουδαία και ανεκτίμητος, εφ’ ω και παρακαλούμεν να δεχθήτε διά μίαν ακόμη φοράν τα αδελφικά ημών θερμά συγχαρητήρια και τας ολοκαρδίους ευχαριστίας. Είθε ο Θεός να μας ενισχύη και αξιώνη να κάμνωμεν όλοι από κοινού και κατ’ ιδίαν καθημερινήν πράξιν όσα καλώς εθεσπίσαμεν και όσα διά της «Εγκυκλίου» και του «Μηνύματος» ημών «Προς τον Ορθόδοξον Λαόν και Πάντα Άνθρωπον Καλής Θελήσεως» διεκηρύξαμεν, φανερούντες εις την Οικουμένην το γνήσιον πρόσωπον της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτατος στην απόφαση της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας να απονείμει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθεστώς Αυτοκεφαλίας στην επί πολλά έτη δοκιμαζόμενη από σχίσματα Εκκλησία της Ουκρανίας.

«Γνωστόν τυγχάνει ότι, εκ των δεκατεσσάρων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών της Ορθοδόξου Ανατολής, αι εννέα νεώτεραι έχουν λάβει κανονικώς το Αυτοκέφαλον αυτών, έννιαι δε και την Πατριαρχικήν αξίαν, παρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αι οκτώ δε εξ αυτών, εν αίς και η υμετέρα αγιωτάτη Εκκλησία της Ρουμανίας, εξ αυτής ταύτης της σαρκός της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τας ημέρας ταύτας, κατόπιν πολλών, μακροχρονίων, εμπόνων και ουχί ανωδύνων διεργασιών, τη επιμόνω αιτήσει του εν Ουκρανία δεινώς δοκιμαζομένου από πολλών ετών εκκλησιαστικού σώματος, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εξασκούν και πάλιν την υπό των ιερών κανονικών θεσμίων σχετικήν αυτού προνομίαν, ήχθη συνοδικώς εις την απόφασιν να παράσχη και εις το Κίεβον, αρχαίαν άλλωστε εκκλησιαστικήν περιφέρειαν της Κωνσταντινουπόλεως, την τάξιν του Αυτοκεφάλου, προκειμένου να οικονομηθούν κανονικώς τα πράγματα, να παύσουν τα σοβούντα εκεί, ως μη ώφελε, σχίσματα και αι μεταξύ Ορθοδόξων και ομοεθνών αδελφών διαρκείς διχοστασίαι, εχθρότητες, αντιπαλότητες και αλληλοσπαραγμοί, χωρίς το παράπαν να μειούνται τα δίκαια άλλων Εκκλησιών. Πρόκειται διά μίαν ακόμη θυσιαστικήν κένωσιν των μητρικών σπλάγχνων της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, επ’ αγαθώ πολλών εκατομμυρίων πιστών. Έχομεν δι’ ελπίδος ότι, του Θεού συνεργούντος, συντόμως θα ολοκληρωθούν αι διαδικασίαι της ενοποιήσεως των διισταμένων εκεί μερίδων, ώστε να χωρήσωμεν μετά ταύτα, κατά τα μέχρι τούδε κανονικώς κρατούντα, εις την σύνταξιν και χορήγησιν του σχετικού Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου, της Εκκλησίας της Ουκρανίας καθισταμένης του λοιπού της νεωτέρας των Αυτοκεφάλων αδελφών Εκκλησιών. Βεβαίως, η προσυνοδική επεξεργασία του ζητήματος της χορηγήσεως του Αυτοκεφάλου προέβλεπεν αλλοίαν λύσιν. Αφ’ ης στιγμής όμως δεν επετεύχθη ομοφωνία –και εις τούτο ουδόλως ευθύνεται το Οικουμενικόν Πατριαρχείον-, με αποτέλεσμα το Αυτοκέφαλον να μη περιληφθή τελικώς εις τον κατάλογον των υπό εξέτασιν υπό της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θεμάτων, οίκοθεν νοείται ότι ισχύουν πλήρως τα μέχρι τούδε σχετικώς από αιώνων κρατούντα, ad referendum εις μίαν μελλοντικήν Οικουμενικήν Σύνοδον και, βεβαίως, δεν νομιμοποιούνται όσοι φέρουν την σχετικήν ευθύνην και δη και απουσιάσαντες εν τέλει από την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον ημών, να αντιδρούν βιαίως και να διασπούν ανιέρως και άνευ φόβου Θεού την ενότητα της Εκκλησίας. Είμεθα βέβαιοι, ότι η αγιωτάτη Εκκλησία της Ρουμανίας θα συμβάλη και εν προκειμένω εις την διαφύλαξιν της εκκλησιαστικής ενότητος και ευταξίας κατά λόγον δικαιοσύνης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο σημερινό τιμώμενο Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Αλεξανδρείας, ο οποίος προ του μαρτυρίου του είδε σε όραμα τον Ιησού Χριστό να φέρει σχισμένο χιτώνα και να του λέει ότι «τούτον διέρρηξεν ο σχίσας την Εκκλησίαν Άρειος ο άφρων». 

«Αιδούμενοι την διάρρηξιν του χιτώνος του Κυρίου και αποτροπιαζόμενοι την μερίδα του θεοστυγούς Αρείου, ας εργαζώμεθα με όλας μας τας δυνάμεις και εν ειλικρινεία διαθέσεων διά την διασφάλισιν της εκκλησιαστικής ενότητος εν τω συνδέσμω της ειρήνης, της αμοιβαίας κατανοήσεως και της εκτενούς και θυσιαστικής υπέρ αλλήλων αγάπης».

Ακολούθως οι δύο Προκαθήμενοι αντήλλαξαν δώρα, ενώ ο Πατριάρχης Ρουμανίας τίμησε και τον παριστάμενο Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, ο οποίος μετέφερε απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου για να εκτεθεί προς προσκύνηση κατά την αυριανή ημέρα των εγκαινίων του νέου Καθεδρικού Ναού του Βουκουρεστίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία μικρά αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ρουμανίας. 

Το απόγευμα ο Παναγιώτατος δέχθηκε στο κατάλυμά του τον Νούντσιο του Βατικανού στο Βουκουρέστι, Αρχιεπίσκοπο Miguel Maury Buendia. Αμέσως μετά επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ενημέρωσης Basilica, του Πατριαρχείου Ρουμανίας, όπου έγινε θερμά δεκτός από τους εργαζόμενους δημοσιογράφους και τεχνικούς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: