e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Πατριαρχικό κερί στην κλειστή Πύλη του Πατριαρχείου και άλλες ειδήσεις εκ Φαναρίου (10.4.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ης Ἀπριλίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ᾧ καί μετέφερε τόν πασχάλιον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη».


Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου ὁ Πατριάρχης ἤναψε κηρίον, κατέθεσεν ἄνθη καί προσηυχήθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀπηγχονίσθη ὁ μάρτυς προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος ὁ Ε´.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
-Τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας τήν εὐλαβῆ παράκλησιν ἵνα προστῇ τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., κατά τόν Ἁγιασμόν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ ἀνεγερθέντος Ἱ. Παρεκκλησίου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, γόνου τῆς Κοινότητος, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς Κοινότητός των.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῶν μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῷ Πάσχα. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Zoran Marković, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βλαχάκην, Καθηγητήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ροζαλίας Πολλάτου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἁρμόδιον Ἀγγέλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὑβόννης Δεληγιάννη, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Σαπουντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος, καί Ἐμμανουήλ Καραμπάσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μυρσίνης, ἐκ Μυτιλήνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος, καί Εὐαγγελίαν Φατσέα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Σταματίας, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκ Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρατζᾶν, Ἔμπορον, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δημόπουλον, Ἔμπορον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χατζηδήμου, Αἰσθητικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
- Τόν Μουσικολ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, Ἱεροψάλτην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς Δημοσθένους, Φωτογράφου - Ἁγιογράφου, ἐκ Κύπρου. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç».  

Επίσκεψη των Προέδρων Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και FYROM στο Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 10ης Ἀπριλίου, οἱ Πρόεδροι τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης Ἐξοχ. κ. Mladen Ivanić καί τῆς Π.Γ.Δ.Μ. (FYROM) Ἐξοχ. κ. Gjorge Ivanov, παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανουμένην 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Teknoloji siyasete karşı», προσῆλθον ἀλληλοδιαδόχως εἰς τά Πατριαρχεῖα, τιμηθέντες ἀμφότεροι προσηκόντως τόσον κατά τήν προσέλευσίν των εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ὅσον καί κατά τήν ἀναχώρησίν των.
Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος κ. Mladen Ivanić, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Aleksandar Miovčić, Στελέχους τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Προεδρείας, καί Began Muhic, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Natasa Zirojević, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου τῆς Προεδρείας, καί Mira Pekić, Συμβούλου,  ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν ἐγκάρδιος συνομιλία ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ συμβίωσις διαφορετικῶν θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν ὁμάδων ἐν Βοσνίᾳ καί ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου καί ἡ προοπτική ἐντάξεως τῆς Χώρας εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. 
Μετά τήν τιμητικήν προπομπήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, προσῆλθεν εὐθύς ἀμέσως εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐθιμοτυπικῶς ἐπί τῆ πασχαλίῳ ταύτῃ περιόδῳ καί ὁ Ἐξοχ. κ. Gjorge  Ivanov, τῇ συνοδείᾳ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Maja καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ivan, τοῦ Ἐξοχ. κ. Zvonko Mucunski, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί λοιπῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, προσκυνήσας, ὡσαύτως, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἁγίου Ἀρχιγραμματέως, τῆς συνομιλίας περιστραφείσης ἐπί θεμάτων γενικωτέρας φύσεως.
 
Ἀμφοτέρους τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας ἐξενάγησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.    

Λαμπροτρίτη 2018 τιμώντας τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη εν Βανάτω Ζακύνθου


Πρωί Τρίτης της Διακαινησίμου, 10ης Απριλίου 2018, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου, τιμήθηκαν με Αναστάσιμη θεία Λειτουργία οι τρεις Άγιοι της Μυτιλήνης: Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, με Αρτοκλασία και αναφορά στην σταυροαναστάσιμη παρουσία τους. 
     Ομίλησε σχετικά ο λειτουργός Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας, ενώ έψαλαν οι κ.κ. Δημήτριος Παπαδάτος, Σπυρίδων Σαρατσένος και Στέφανος Α. Λούντζης. Στην απόλυση μοιράστηκαν σε όλους τους εκκλησιασθέντες λαμπριάτικα αυγά!
[Φωτογραφίες: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας]


Λαμπροτρίτη 2018 στην Παναγία την Καθολική Γαστούνης


Ανταπόκριση: Πρεσβ. Νικόλαος Κατσηδήμας

Μέσα στην πανευφρόσυνη περίοδο της Αναστάσεως, αφού η Ανάσταση του Χριστού, είναι το πιο συγκλονιστικό γεγονός από όλα τα γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία, επειδή ο θάνατος είναι η πιο μεγάλη τραγωδία της ανθρωπίνης υπάρξεως, με ξεχωριστή λαμπρότητα, ιεροπρέπεια καθώς επίσης και με Θρησκευτική ευλάβεια, όπως άλλωστε αρμόζει στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παναγία μας, την μητέρα του Αναστάντος Χριστού αλλά και όλων μας, η οποία έφερε τον Ιησού στον κόσμο και έτσι άνοιξαν οι κλειστές πύλες του Παραδείσου, εορτάστηκε την Τρίτη της Λαμπρής 10 Απριλίου ε.έ., η Σύναξη της «Παναγίας της Καθολικής», για την ανάμνηση του θαύματος στην πόλη της Γαστούνης, ενώ αναβίωσε για μία ακόμη χρονιά και το «κάψιμο του Αράπη», ένα έθιμο που κρατά από πολύ παλιά…

Σύμφωνα με τον θρύλο την Δευτέρα του Πάσχα του 1767, εορτή της Παναγίας μας και ξημερώνοντας η Τρίτη του Πάσχα αναμενόταν μεγάλο κακό σαν εκδίκηση στους ραγιάδες που άρχισαν να επαναστατούν κατά των Οθωμανών κατακτητών. Ο Πασάς της περιοχής  θέλοντας να τιμωρήσει τους Έλληνες για την ανυπακοή τους. Έστειλε έναν «Αράπη» με την εντολή να καταστρέψει την ιερή Εικόνα της Παναγίας στην Καθολική της Γαστούνης. Όμως καθώς ετοιμαζόταν να της φέρει το πρώτο χτύπημα, εξαφανίσθηκε. Το περιστατικό  αυτό γέμισε τρόμο και αγωνία τους υπόδουλους Έλληνες και κατοίκους της Γαστούνης, καθώς πίστευαν ότι η οργή του Πασά θα ξεσπάσει επάνω τους. Έτσι όλοι οι Χριστιανοί της περιοχής ξενύχτησαν προσευχόμενοι.

Το επόμενο πρωΐ ο «Αράπης», βρέθηκε αναίσθητος στα σκαλιά της Εκκλησίας, ενώ στα χέρια του κρατούσε ένα κλαδί φοίνικα. Όταν συνήλθε, διηγήθηκε μία ιστορία που έκανε όλους να μιλήσουν για θαύμα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τούρκος στρατιώτης, μόλις πήγε να χτυπήσει την Ιερή και Θαυματουργή Εικόνα, η Παναγία εμφανίσθηκε μπροστά του και τον μετέφερε στην Αραβία. Εκεί συναντήθηκε με την αδελφή του Πασά, η οποία του έδωσε και το κλαδί του φοίνικα για να το δώσει στον αδερφό της. Μόλις ο Πασάς έμαθε την ιστορία, χάρισε τον Ιερό Ναό στους κατοίκους της περιοχής μαζί με μεγάλη γεωργική έκταση και από τότε σταμάτησε να τους ενοχλεί και να τους απειλεί. Το «κάψιμο του Αράπη», αυτή την ημέρα, συμβολίζει την απαλλαγή της περιοχής της Γαστούνης, από την αγριότητα που έφερε ο Ιμπραήμ.

Το ομοίωμα αυτό το οποίο φιλοτέχνησε όπως κάθε χρόνο ο κ. Ιωάννης Ανδρικάκης, το οποίο αφού κρεμάστηκε στο κωδωνοστάσιο του Ναού γεμάτο εκρηκτικά, παραδόθηκε στις φλόγες με φαντασμαγορικό φινάλε…

Στον περικαλλή αυτό αλλά και συνάμα Ιστορικό Ιερό Ναό, ο οποίος είναι μνημείο του 12ου αιώνος και ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Αναστάσιμη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Γερμανός, ο οποίος κήρυξε και τον Θείο Λόγο,  συλλειτουργούντος  του συμπατριώτη μας, Θεοφ. Επισκόπου Ανδρούσης κ.κ. Κωνστάντιου, πλαισιούμενοι  αμφότεροι υπό του Ιερατείου της πόλης.

Κατά την λιτάνευση της ιερής Εικόνος, η οποία μεταφέρθηκε στον νεοανεγειρόμενο Ιερό Ναό των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, με την συνοδεία της Φιλαρμονικής Γαστούνης, την παρουσία των τοπικών Πολιτικών και Στρατιωτικών αρχών, καθώς επίσης και πλήθους ευλαβών και φιλεόρτων Χριστιανών της πόλης της Γαστούνης και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πηνειού. Παρέστη και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το βράδυ της εορτής, στο προαύλιο του ιστορικού Ναού, με τραγούδια από την Μικτή Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Γαστούνης, υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Καρνέζου, καθώς επίσης και με χορευτικά τμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παραπλεύρως του ιστορικού αυτού Ιερού Ναού, λειτουργεί ένα από τα πολλά ευαγή ιδρύματα της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας, το «ΑΣΥΛΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ», το οποίο αποτελεί κόσμημα ευαγούς ιδρύματος περιθάλποντας περί τους 80 τροφίμους, κάτω από το ανύσταχτο και ακάματο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Γερμανού και της Διευθύντριας του ιδρύματος κ. Ροδάμιας Καβουνίδου-Μπιλάλη.