e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Κυριακή των Απόκρεω, 3.3.2019, στο Φανάρι και άλλες ειδήσεις

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 1ης Μαρτίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Ἀπόκρεω, 2ας ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 

* * * 
[φωτογραφίες: Yani Kayakoparan]

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Μαρτίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 3ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἰδίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου καί ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων καί τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου ἑόρτιον ἐκδήλωσιν, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως. 

* * * 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαροῦδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Dortmund. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν μετά Προπτυχιακῶν καί Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Σταυράκου, Καθηγητοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Τζανᾶκον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τό πρότριτα ἐκδοθέν πόνημα τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, ὑπό τόν τίτλον «Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος. Μυθιστορηματική Βιογραφία». 

* * *

 Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀξώμης κ. Δανιήλ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ἀδδίς Ἀμπάμπᾳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Φρουμεντίου, τήν Κυριακήν, 3ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας Δωδεκανησιακῶν Σωματείων Ἀθηνῶν – Πειραιῶς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐπί τῇ 71ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθε-ναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: