e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Πριγκηπόννησα για την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως + άλλα νέα, 6.8.2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 4ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοφύλακτος Βίτσος ἐκ Μιλάνο καί ὁ Πατριάρχης, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του πρός τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τό ἐπιτελούμενον ὑποδειγματικόν ἔργον τῆς εἰρημένης Κοινότητος.

Ἀκολούθως, ἐπραγματοποιήθη ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἡ παρουσίασις τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Παπαχρήστου, ὑπό τόν τίτλον «Τό Μαρμαρένιο Νησί» (Mermer Adası: Marmara Adası Seyahatleri), διά καταλλήλων εἰσηγήσεων τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Νικολάου Παπαϊωάννου, Mehmet Akif Yıldırım καί τοῦ συγγραφέως, ἐνῷ χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῶν πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα, τοῦ Παναγιωτάτου ἐκφράσαντος τά συγχαρητήρια Αὐτοῦ πρός τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως καί εὐλογήσαντος τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια.  

*   *   *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 5ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Αὐγούστου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρός, Γεν. Γραμματεύς τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, Συμβούλου αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος διενυκτέρευσεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος, καί

β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Χρυσάνθου (1824-1826), τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομένου, καί Σωφρονίου Γ΄ (1863-1866), ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς. 
  
Tόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. 

Ἐκκλησιάσθησαν πολλοί πιστοί μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Erdem Gül, τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε διά τήν παρουσίαν του καί τόν συνεχάρη διά τήν πρόσφατον ἐκλογήν του, εὐχηθείς εἰς αὐτόν καί τούς συνεργάτας του καλήν καί καρποφόρον θητείαν. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῶν Νήσων, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν γεῦμα εἰς ἰδιωτικήν οἰκίαν ὁμογενῶν.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.      

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιστρέψαντα ἐκ τῶν σπουδῶν του ἐν Ἰταλίᾳ.
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α’ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Φιλολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τήν Ἐξοχ. κ. Wendy Hinton, Πρέσβυν τῆς Νέας Ζηλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Emin Hitay, Ἐπιτίμου Προξένου τῆς χώρας ἐν τῇ Πόλει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: