e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου της 31ης Οκτωβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Haydar Ali Yıldız, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 31ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» καί ἐτίμησε τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν καί ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας αὐτῆς, εἶτα δέ παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν  τοῦ τέως Γενικοῦ Ἐπιτελάρχου τῆς Τουρκίας κ. İlker Başbuğ καί τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν, ἐκδήλωσιν, γενομένην ἐντός τῶν πλαισίων τῶν οὕτω καλουμένων «Beyoğlu Sohbetleri», ἤτοι «Συζητήσεων τοῦ Πέραν».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον.
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κωνσταντίνου καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κυριακοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου. 
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεβαστιανόν Λάτσαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. 
 • Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωαννίκιον Γρηγοριάδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ἐπί τῇ ἀναχωρήσει του εἰς Η.Π.Α., πρός διακονίαν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρῳ. 
 • Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Ἰεζεκιήλ Ξενοφωντινόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀνδρέου Σαραντίδου, Καθηγητοῦ Μουσικῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
 • Τόν Ἐξοχ. κ. Στυλιανόν Κυμπουρόπουλον, Εὐρωβουλετήν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐξ Ἀθηνῶν.    
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Cui Wei, Γεν. Πρόξενον ἐν τῇ Πόλει τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας. 
 • Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Mehmet Ali Bayar, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayça, Ἀρχιτέκτονος, ἐντεῦθεν, καί Νικόλαον Λαζαρῆν, Νομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πανωρέας, ἐκ Βοστώνης, καί τήν Εὐγεν. κ. Filiz Öztürk, ἐντεῦθεν. 
 • Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς κ.κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Κοσμήτορα τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν καί Τεχνολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, καί Orhan Yenigün, Διευθυντήν τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.  
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Τανιμανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γαλάνην, Ἀστυνομικόν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
 • Ὅμιλον Καθηγητῶν ἐκ τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λάρνακας.    

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
 • Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν τελετήν ἀναγορεύσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Ἀναστασιάδου, Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Αἰμίλιος Ριάδης» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 31ην λήγοντος μηνός Ὀκτωβρίου.
 • Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Σουηδίας συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «Θρησκευτική Διπλωματία», ἐν ταῖς ἐν Πέραν ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 30ήν ἰδίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: