e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 23ης Νοεμβρίου 2019


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 21ης Νοεμβρίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχόντων ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφικιαλίων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS», παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου.

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη τῆς Μορφωτικῆς Ἑνώσεως Καταφυγιωτῶν Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μπητοπούλου, Προέδρου, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Πειραιῶς. 

* * * 

Tό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, προσῆλθεν εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί παρηκολούθησε τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελλῆ, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Χρηστάκης-ἐφέντης Ζωγράφος καί τό Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως». 


Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης παρουσίασιν λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμιλητάς καί ὁμιλήσας καί ὁ ἴδιος ἐν τῇ ἰδιότητι Αὐτοῦ ὡς Ἰμβρίου τήν καταγωγήν. 

Εἶτα δέ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρήστου Διάμεση παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεῖπνον, ἐν τοῖς χώροις τοῦ Σισμανογλείου. 

* * * 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Σίσκου, Δικαστικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννου Μωϋσίδου, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Νέας Τυρολόης. 
- Τόν ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Καυκάσου κ. Giuseppe Pasotto, καί τόν Ἐλλογ. κ. Vaja Vardidze, Πρύτανιν τοῦ ἐν Τιφλίδι Πανεπιστημίου «Sulkhan Saba Orbeliani», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν, ἐκ Γεωργίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοροβᾶκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱερομο-νάχου Αἰδεσιμολ. κ. Tobias Hopmann. 
- Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἰάκωβον Krochak, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Καθηγητήν Πανεπισημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνίτας, Νομικοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Γκιουλέκαν, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραμπέτσου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Γεθσημανῆς Ἰακωβίδου, Χημικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἑλένης Τσώχου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γκοσλιόπουλον, Δήμαρχον Νεστορίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μεκιάμη, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Καστορίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Δημητροπούλου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πολίτην, Φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χάϊδως, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τριανταφυλλιᾶς Πουσκιούλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τό Σάββατον, 23ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χειροτονίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. Alvaro Rodriguez Vazquez, τήν Πα-ρασκευήν, 22αν ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: