e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Εκ του Φαναρίου ειδήσεις της 3ης Ιανουαρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

* * * 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν νεότητα τῆς Ὁμογενείας, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος». 
     Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης καί διένειμεν ἐνθύμια εἰς τούς προσελθόντας νέους. 
Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Διευθυντοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Διαμαντῆ Κομβοπούλου, ἐκ μέρους τῆς Παιδοπόλεως, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ. 
     Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῆς θεματικῆς ἑνότητος «Σύντομη ἀνασκόπηση τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου Ἰουλίου – Αὐγούστου 2018», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας.

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Συνάδων κ. Διονύσιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Καθηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Καστορίας. 


- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Πέτρον Μαραγκόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. Καλλιόπης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσαουσάκην, Ἰδιοκτήτην Καταστήματος Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Μυκόνου. 
- Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Πεταλίδην, Διευθυντήν ἐκδόσεως τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «ΗΧΩ», μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Βαλάκου, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννας καί Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μελίνας, καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Δημητρίου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ἄννης-Μέλιας, καί τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστεμαλτζίογλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ersin Kasapoğlu, ἐκ Γερμανίας, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Μπαρντακτσῆ, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Γιαννικούρην, Πρόεδρον ΤΕΕ Δωδεκανήσου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας – Αἰκατερίνης Σαρίκα, ἐκ Ρόδου. 
- Tούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Βασίλειον Δημόπουλον, Ἄγγελον Πένλογλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Παναγιώτην Ζουρνατζόγλου, ἐκ Δράμας. 
- Τήν γυναικείαν Χορῳδίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Nikolina Dimitrova, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Βουλγαρίας. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Χατζηαναστασίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τήν Πέμπτην, 3ην Ἰανουαρίου.